image/svg+xml Ta mig upp

Statusförändringar

I vissa fall så följer dina statusförändringar med dig ut ur striden, men de flesta försvinner när striden är slut. Fiender kan också lida av statusförändringar, alla nedan gäller båda dina gubbar, och dina fiender.

Manipulate

Uppträdande:
Karaktären blinkar blått och vänder sig runt 180 grader.

Effekt:
Karaktären kontrolleras av kastaren.

Varaktighet:
Tills blir dödad, skadad eller får SLEEP på sig.

Botemedel:
Attack som ej dödar från en medhjälpare.

Berserk

Uppträdande:
Karaktären blir röd.

Effekt:
Slåss automatiskt genom att använda fysiska attacker. Fast skadan attackerna gör ökar.

Varaktighet:
Under striden.

Botemedel:
Remedy eller (Esuna?) magi.

Barrier

Uppträdande:
Din barrier-mätare fylls och en sköld uppenbaras när du blir anfallen.

Effekt:
Fysisk skada tar mindre liv.

Varaktighet:
Tills mätaren tar slut.

Botemedel:
Debarrier eller Dispel magi.

Silence

Uppträdande:
“……” kommer upp i en pratbubbla över dennes huvud.

Effekt:
Kan inte kasta magi eller åkalla Summon monster.

Varaktighet:
Under striden.

Botemedel:
Echo screen, Remedy, Esuna magic.

Confusion

Uppträdande:
Karaktären snurrar runt och runt.

Effekt:
Denne blir okontrollerbar och anfaller, kastar Items, magier etc. på både fiender och vänner.

Varaktighet:
Hela striden eller tills denne blir skadad.

Botemedel:
Remedy, Esuna magic.

Condemned

Uppträdande:
Nedräknare visas ovanför dennes huvud.

Effekt:
När de når noll så dör denne.

Varaktighet:
Hela striden eller tills den dör.

Botemedel:
Rymm från striden innan tiden tar slut.

Critical

Uppträdande:
Karaktären knäböjer och dess HP visas i rött.

Effekt:
Ingen

Varaktighet:
Tills karaktären dör eller helats tillräckligt mycket.

Botemedel:
Cure magier, Potion etc. Elixir och Megaelixir.

Death

Uppträdande:
Karaktären ligger på magen.

Effekt:
Kan inte påverka spelet, denne är död.

Varaktighet:
Tills dn återuppväkts.

Botemedel:
Phoenix Down, raise, life 2, Phoenix eller sova på ett Inn.

* Om dennes kamrater vinner striden när denne är död så får den inga AP eller EXP poäng.

Poison

Uppträdande:
Personen knäböjer och blinkar grönt.

Effekt:
Förlorar lite HP i början av sin varje tur.

Varaktighet:
Under striden.

Botemedel:
Remedy, Antidote, Poisona magic eller avsluta striden.

Haste

Uppträdande:
Personen rör sig snabbare.

Effekt:
“Time” mätaren fylls på mycket snabbare.

Varaktighet:
Under striden.

Botemedel:
Slow, Stop eller Dispel magi.

Fury

Uppträdande:
Limit mätaren blir röd.

Effekt:
Din limit mätare fylls på snabbare fast du får svårare att träffa motståndaren med dina attacker.

Varaktighet:
Under den strid du fick det. Om du “käkar” en Hyper så får du Fury på dig tills du botar det.

Botemedel:
Tranquilizer.

Sadness

Uppträdande:
Limit-mätaren blir blå.

Effekt:
Karaktären gör mindre skada och limit-mätaren fylls sakta. Men som bonus får man ökat försvar mot fysisk och magisk skada, hela 30%.

Varaktighet:
Evigt (eller tills man botas).

Botemedel:
Hyper. Tent.

Dark

Uppträdande:
Personen blinkar svart.

Effekt:
Chansen att träffa ett mål blir betydligt lägre.

Varaktighet:
Under striden.

Botemedel:
Eye drop, Remedy och Esuna magic.

Mbarrier

Uppträdande:
En magisk sköld uppenbarar sig framför målet och dess MBarrier mätare (vid namnet) fylls.

Effekt:
Skadan som fås av magi attacker minskas.

Varaktighet:
Tills mätaren tar slut.

Botemedel:
DeBarrier eller Dispel magi.

Minimum

Uppträdande:
Personen krymper och blir väldigt liten.

Effekt:
Attack och försvars kraften sänkts. Fysiska och magi-attacker tar oftast bara 1 HP i skada på fienden.

Varaktighet:
Under striden.

Botemedel:
Minimum magi, Magic Hammer (enemy skill).

Invincible

Uppträdande:
Personen börjar att blinka gult (ej av Shield magin).

Effekt:
Kan ej bli dödad eller förlora HP.

Varaktighet:
Några få rundor.

Botemedel:
Inget

Paralyse

Uppträdande:
Personen rör sig inte längre.

Effekt:
Personen kan inte göra nåt.

Varaktighet:
Tills denne attackeras o skadas.

Botemedel:
Remedy, Esuna magi.

Regen / Regenerate

Uppträdande:
Inget

Effekt:
Personen får tillbaka lite förlorad HP varje tur.

Varaktighet:
Tills stridens slut eller det att magins effekt tagit slut (effekten varar alltså tiden ut trots att man fått full HP).

Botemedel:
Inget

Reflect

Uppträdande:
En sköld uppenbaras framför personen.

Effekt:
Reflekterar de fyra kommande magierna mot kastaren.

Varaktighet:
Till stridens slut eller efter fyra magi-träffar.

Botemedel:
Dispel magi.

Petrify

Uppträdande:
Personen får grå hud och kan inte röra sig.

Effekt:
Personen kan inte göra nånting. Personen får heller inte bågra EXP eller AP om denne är Petrified vid stridens slut.
Varning: Blir alla i ditt lag drabbade av Petrify så blir du Game Over!

Varaktighet:
Striden

Botemedel:
Remedy, Golden needle och Esuna magi.

Sleep

Uppträdande:
Personen knäböjer och “Zzz” uppenbaras ovan dennes huvud.

Effekt:
Personen sover och kan inte göra något.

Varaktighet:
Under striden eller tills denne skadas.

Botemedel:
Remedy och/eller attack som skadar.

Slow

Uppträdande:
Personen rör sig saktare.

Effekt:
Time-mätaren fylls saktare.

Varaktighet:
En viss tid eller till slutet av striden.

Botemedel:
Haste och Dispel magi.

Stop

Uppträdande:
Personen rör sig inte.

Effekt:
Personen gör inget, Time mätaren fylls inte på.

Varaktighet:
En viss tid eller till slutet av striden.

Botemedel:
Dispel magi.

Toad

Uppträdande:
Personen blir förvandlad till en groda.

Effekt:
Attack/försvars kraften sänkts och bara Toad magi kan kastas.

Varaktighet:
Striden.

Botemedel:
Toad, Dispel magi eller Maiden’s kiss.

  • Alla flygande fiender är immuna mot Toad.
  • Om du kastade ett föremål innan förvandlingen så kastas det inte.
  • Om du kastar en summon så förloras inte nån MP och du kan fortfarande åkalla ett monster nästa runda.