Magic

Pris: Vad materian kostar (samma pris i alla butiker).
Köpes i: Vart du kan köpa den (en stjärna efter en stads namn på kolumnen “Köpes i” innebär att föremålet bara finns där att köpas efter incidenten med meteoren, två stjärnor innebär att det måste köpas innan meteoren).
Max AP:
 Materians max AP som kan fås (nivån på materian blir då “MASTER” och en ny materia av denna sort “föds” då).
Säljes på Master: Vad du får för den på MASTER-level i Gil.

Funktionslista
Level:
 Vilken level materian ligger på (antal gula stjärnor).
AP: Det AP som krävs för att nå denna level.
Beskrivning: Vad kommandot heter i menyn, samt vad det gör.

Alla “Magic”-materior utom Exit, Shield, Comet, Contain, Full Cure och Ultima kan länkas med All-materian. Exit och Ultima gäller redan alla så All-materian har ingen effekt på dem.

Snabbfiltrera!

Skriv något i fältet för att omedelbart filtrera fram det du söker efter på denna sida. Klicka på "Rensa filtret" för att visa allt igen.

OBS! Söket görs endast på rubriker.

Restore

Max AP: 40 000
Säljes på Master: 52 500

Finnes:
Sector 5, Sector 7, Wall Market, Condor, Midgar Reactor 1, Costa del Sol och Mideel.

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
*****0Cure1 – Hela en kamrat eller gör Heal-typad skada på en fiende.
*****2 500Cure2 – Hela en kamrat eller gör Heal-typad skada på en fiende.
*****17 000Regen – Hela en kamrat gradvis under en viss tid.
*****24 000Cure3 – Hela en kamrat eller gör Heal-typad skada på en fiende.
*****40 000

Lightning

Max AP: 35 000
Säljes på Master: 42 000

Finnes:
Midgar sector 7/5**, Wall market, Junon. Cloud börjar med detta Item, Costa del Sol*, Mideel, Fort Condor.

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
****0(Bolt1) Gör cirka 100-300 HP i skada på fiender som inte är resistenta.
****2.000(Bolt2) Gör cirka 500-1200 HP i skada på fiender som inte är resistenta.
****18.000(Bolt3) Gör cirka 2000-4000 HP i skada på fiender som inte är resistenta.
****35.000

Fire

Max AP: 35 000
Säljes på Master: 42 000

Finnes:
Midgar sector 7/5, Wall market**, Junon. Red börjar med detta Item, Costa del Sol*, Mideel, Fort Condor.

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
****0(Fire1) Gör cirka 100-300 HP i skada på fiender som inte är resistenta.
****2.000(Fire2) Gör cirka 500-1200 HP i skada på fiender som inte är resistenta.
****18.000(Fire3) Gör cirka 2000-4000 HP i skada på fiender som inte är resistenta.
****35.000

Ice

Max AP: 35 000
Säljes på Master: 42 000

Finnes:
Midgar sector 7/5**, Wall market, Junon, Costa del Sol*, Mideel, Fort Condor.

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
****0(Ice1) Gör cirka 100-300 HP i skada på fiender som inte är resistenta.
****2.000(Ice2) Gör cirka 500-1200 HP i skada på fiender som inte är resistenta.
****18.000(Ice3) Gör cirka 2000-4000 HP i skada på fiender som inte är resistenta.
****35.000

Earth

Max AP: 40 000
Säljes på Master: 42 000

Finnes:
Kalm**, Junon. Costa del Sol*

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
****0(Quake1) Gör cirka 200-500 HP i skada på icke resistenta fiender.
****6.000(Quake2) Gör cirka 750-1500 HP i skada på icke resistenta fiender.
****22.000(Quake3) Gör cirka 2500-4500 HP i skada på icke resistenta fiender.
****40.000

Heal

Max AP: 60 000
Säljes på Master: ?

Finnes:

Köpes:
1500 Gil – Kalm, Övre Junon, Costa Del Sol, Gongaga.

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: -1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
****0Poisona: Bota någon som har statusen “Poison”.
****12.000Esuna: Hela alla statuseffekter på en.
****52.000Resist: Skyddar person från framtida statusförändringar.
****60.000

Revive

Max AP: 55 000
Säljes på Master: 105 000

Finnes:
Junon**, Gongaga, Costa del Sol

Statusförändringar:
Strength: -2, Vitality: -1, Magic power: +2, Magic defense: +1, HP max: -5%, MP max: +5%

LevelAPBeskrivning
***0(Life1) Återupplivar en död allierad och fyller på 1/4 av dennes HP.
***45.000(Life2) Återupplivar en död allierad och fyller dennes HP till max.
***55.000

Poison

Max AP: 38 000
Säljes på Master: 105 000

Finnes:
Junon**, Costa del Sol*

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
****0-4.999(Bio1) Gör cirka 150-400 HP i skada på motståndaren.
****5.000-19.999(Bio2) Gör cirka 600-1200 HP i skada på motståndaren.
****20.000-37.999(Bio3) Gör cirka 2000-3500 HP i skada på motståndaren.
****38.000

Gravity

Max AP: 40 000
Säljes på Master: 105 000

Finnes:
Mideel**, Costa del Sol

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
****0(Demi1) Gör 1/4 av fiendes HP i skada. Funkar inte mot alla bossar.
****10.000(Demi2) Gör 1/2 av fiendes HP i skada. Funkar inte mot alla bossar.
****20.000(Demi3) Gör 3/4 av fiendes HP i skada. Funkar inte mot alla bossar.
****40.000

Seal

Max AP: 20 000
Säljes på Master: 105 000

Finnes:
Junon*, Costa del Sol

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
***0-9.999(Sleepel) Fienden får “Sleep” tillståndet, funker inte jämt.
***10.000-19.999(Silence) Fienden får “Silence” tillståndet, funker inte jämt.
***20.000

Transform

Max AP: 20 000
Säljes på Master: 105 000

Finnes:
North Corel, Gongaga, Cosmo Canyon, Mideel, Mt. Corel. Caits grundutrustning.

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
***0(Mini) Fienden får “Mini” tillståndet eller botar det.
***10.000(Toad) Fienden får “Toad” tillståndet eller botar det.
***20.000

Exit

Max AP: 30 000
Säljes på Master: 105 000

Finnes:
Rocket Town.

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
***0(Escape) Ni flyr striden, funkar ej mot bossar och få fiender.
***10.000(Remove) Fiender dör, funkar ej mot bossar och få fiender. Inga Gil ges.
***30.000

Destruct

Max AP: 45 000
Säljes på Master: 630 000

Finnes:
Mideel*, Fort Condor.

Statusförändringar:
Strength: -2, Vitality: -1, Magic power: +2, Magic defense: +1, HP max: -5%, MP max: +5%

LevelAPBeskrivning
****0(DeBarrier) Förstör Barrier, MBarrier, Reflect, Sheild och Wall.
****6.000(DeSpell) Förstör Barriers, Haste, Slow, Stop, Death sentence, Regen o Resist.
****10.000(Death) Fiender dör, funkar ej mot bossar och vissa fiender.
****45.000

Mystify

Max AP: 25 000
Säljes på Master: 105 000

Finnes:
Gongaga, Cosmo Canyon

Statusförändringar:
Strength: -1, Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
***0(Confu) Fienden får “Confuse” tillståndet. Lyckas inte alltid.
***12.000(Berserk) Fienden får “Berserk” tillståndet. Lyckas inte alltid.
***25.000

Barrier

Max AP: 45 000
Säljes på Master: 700 000

Finnes:
Rocket Town

Statusförändringar:
Strength: -2, Vitality: -1, Magic power: +2, Magic defense: -1, HP max: -5%, MP max: +5%

LevelAPBeskrivning
*****0(Barrier) Fysisk skada halveras under en viss tid.
*****5.000(MBarrier) Magi skada halveras under en viss tid.
*****15.000(Reflect) De fyra kommande magierna reflekteras tillbaks till kastaren.
*****30.000(Wall) All Fysisk och magi skada halveras under en viss tid.
*****45.000

Time

Max AP: 42 000
Säljes på Master: 420 000

Finnes:
Gongaga, Rocket Town.

Statusförändringar:
Strength: -2, Vitality: -1, Magic power: +2, Magic defense: +1, HP max: -5%, MP max: +5%

LevelAPBeskrivning
****0(Haste) Den påverkades “Time”-mätare fylls på snabbare.
****8.000(Slow) Den påverkades “Time”-mätare fylls på saktare.
****20.000(Stop) Den påverkades “Time”-mätare stannar under en viss tid.
****42.000

Shield

Max AP: 100 000
Säljes på Master: 1

Finnes:
Makou pit, vänster sen höger

Statusförändringar:
Strength: -4, Vitality: -2, Magic power: +4, Magic defense: +2, HP max: -10%, MP max: +10%

LevelAPBeskrivning
***0(Shield) Skyddar mot all fysisk skada och “typad” magi absorberas under en viss tid. (Typad= Fire, Lightning, Ice, Earth, Wind etc.).
***10.000
***100.000

Comet

Max AP: 60 000
Säljes på Master: 420 000

Finnes:
Forgotten city

Statusförändringar:
Strength: -4, Vitality: -2, Magic power: +4, Magic defense: +2, HP max: -10%, MP max: +10%

LevelAPBeskrivning
***0(Comet1) En meteor träffar en fiende för cirka 4000 HP i skada.
***12.000(Comet2) Fyra meteorer träffar olika fiender för ca: 1000-2500 HP skada.
***60.000

Contain

Max AP: 60 000
Säljes på Master: 1

Finnes:
Mideel

Statusförändringar:
Strength: -4, Vitality: -2, Magic power: +4, Magic defense: -2, HP max: -10%, MP max: +10%

LevelAPBeskrivning
*****0(Freeze) Ice-typad. Gör cirka 5000+ HP i skada mot en fiende.
*****5.000(Break) Earth-typad. Gör cirka 5250+ HP i skada mot en fiende.
*****10.000(Tornado) Wind-typad. Gör cirka 5500+ HP i skada mot en fiende.
*****15.000(Flare) Fire-typad. Gör cirka 6000+ HP i skada mot en fiende.
*****60.000

Full Cure

Max AP: 100 000
Säljes på Master: 420 000

Finnes:
Cosmo Canyon*

Statusförändringar:
Strength: -4, Vitality: -2, Magic power: +4, Magic defense: +2, HP max: -10%, MP max: +10%

LevelAPBeskrivning
***0
***3.000(Full Cure) Hela en person till max HP.
***100.000

Ultima

Max AP: 100 000
Säljes på Master: 1

Finnes:
North Corel

Statusförändringar:
Strength: -4, Vitality: -2, Magic power: +4, Magic defense: +2, HP max: -10%, MP max: +10%

LevelAPBeskrivning
***0
***5.000(Ultima) Gör 5000+ HP i skada på alla fiender.
***100.000
Navigation: