image/svg+xml Ta mig upp

Independent

Pris: Vad materian kostar (samma pris i alla butiker).
Köpes i: Vart du kan köpa den (en stjärna efter en stads namn på kolumnen “Köpes i” innebär att föremålet bara finns där att köpas efter incidenten med meteoren, två stjärnor innebär att det måste köpas innan meteoren).
Max AP:
 Materians max AP som kan fås (nivån på materian blir då “MASTER” och en ny materia av denna sort “föds” då).
Säljes på Master: Vad du får för den på MASTER-level i Gil.

Funktionslista
Level:
 Vilken level materian ligger på (antal gula stjärnor).
AP: Det AP som krävs för att nå denna level.
Beskrivning: Vad för effekt materian har på denna nivå.

Snabbfiltrera!

Skriv något i fältet för att omedelbart filtrera fram det du söker efter på denna sida. Klicka på "Rensa filtret" för att visa allt igen.

OBS! Söket görs endast på rubriker.

Cover

APPrisSäljes på Master
40.0001.00070.000

Finnes:
Hittas i Midgars slum, på marken utanför Aeris hus. Kan också köpas i Wall Market.

Statusförändringar:
Vitality +2

LevelAPBeskrivning
*****0(20%) Skyddar kompis från en attack och tar skadan själv.
*****2.000(40%) Skyddar kompis från en attack och tar skadan själv.
*****10.000(60%) Skyddar kompis från en attack och tar skadan själv.
*****25.000(80%) Skyddar kompis från en attack och tar skadan själv.
*****40.000(100%) Skyddar kompis från en attack och tar skadan själv.

Counter Attack

APPrisSäljes på Master
100.000 –1

Finnes:
Tappas av bossen Materia Keeper, som pris i Chocobo-race

Statusförändringar:

LevelAPBeskrivning
*****0(20%) Om du attackeras så anfaller du tillbaks.
*****10.000(40%) Om du attackeras så anfaller du tillbaks.
*****20.000(60%) Om du attackeras så anfaller du tillbaks.
*****50.000(80%) Om du attackeras så anfaller du tillbaks.
*****100.000(100%)

Long Range

APPrisSäljes på Master
80.000 –1

Finnes:
Ligger i Mythril Mine (grottan precis efter träsket med Midgar Zolom).

Statusförändringar:

LevelAPBeskrivning
**0Gör samma skada från den bakre raden med närstridsvapen, och når flygande fiender.
**80.000 

MP Plus

APPrisSäljes på Master
50.0008.00056.000

Finnes:
Kan köpas i Cosmo Canyon och Mideel.

Statusförändringar:
Max MP + X% (se beskrivning).

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Ditt max MP höjs med det antal % inom parantes.
*****10.000(+20%) Ditt max MP höjs med det antal % inom parantes.
*****20.000(+30%) Ditt max MP höjs med det antal % inom parantes.
*****30.000(+40%) Ditt max MP höjs med det antal % inom parantes.
*****50.000(+50%) Ditt max MP höjs med det antal % inom parantes.

HP Plus

APPrisSäljes på Master
50.0008.00056.000

Finnes:
Kan köpas i Cosmo Canyon eller Mideel. Eller vinn under Junon-marchen.

Statusförändringar:
Ditt max HP höjs med X%.

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Ditt max HP höjs med det antal % inom parantes.
*****10.000(+20%) Ditt max HP höjs med det antal % inom parantes.
*****20.000(+30%) Ditt max HP höjs med det antal % inom parantes.
*****30.000(+40%) Ditt max HP höjs med det antal % inom parantes.
*****50.000(+50%) Ditt max HP höjs med det antal % inom parantes.

Luck Plus

APPrisSäljes på Master
100.0001.050.000

Finnes:
Hittas i Temple of the Ancients.

Statusförändringar:
Luck ökas med X%.

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Din Luck (tur) höjs med det antal % inom parantes.
*****15.000(+20%) Din Luck (tur) höjs med det antal % inom parantes.
*****30.000(+30%) Din Luck (tur) höjs med det antal % inom parantes.
*****60.000(+40%) Din Luck (tur) höjs med det antal % inom parantes.
*****100.000(+50%) Din Luck (tur) höjs med det antal % inom parantes.

Magic Plus

APPrisSäljes på Master
50.0001.400.000

Finnes:
Zango Valley

Statusförändringar:
Magic ökas med X%.

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Din Magic (magiattack) ökar med det antal % i parantes.
*****10.000(+20%) Din Magic (magiattack) ökar med det antal % i parantes.
*****20.000(+30%) Din Magic (magiattack) ökar med det antal % i parantes.
*****30.000(+40%) Din Magic (magiattack) ökar med det antal % i parantes.
*****50.000(+50%) Din Magic (magiattack) ökar med det antal % i parantes.

Speed Plus

APPrisSäljes på Master
100.0001.400.000

Finnes:
Byt till dig den med BP i Battle square (Gold Saucer)

Statusförändringar:
Dexterity (speed) ökas med X%.

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Din Speed (snabbhet) ökar med det antal % i parantes.
*****15.000(+20%) Din Speed (snabbhet) ökar med det antal % i parantes.
*****30.000(+30%) Din Speed (snabbhet) ökar med det antal % i parantes.
*****60.000(+40%) Din Speed (snabbhet) ökar med det antal % i parantes.
*****100.000(+50%) Din Speed (snabbhet) ökar med det antal % i parantes.

Chocobo Lure

APPrisSäljes på Master
30.0002.0001

Finnes:
Köpas av den gamle mannen i huset till vänster i Chocobo Farm. Kan bara köpas en gång.

Statusförändringar:
Luck +1

LevelAPBeskrivning
****0Möten med Chocobos är nu möjligt, men bara på chocobo-spår ute på världskartan.
****3.000(x1,5) Möten med Chocobos multipliceras med tal inom parantes.
****10.000(x2) Möten med Chocobos multipliceras med tal inom parantes.
****30.000(x4) Som ovan.

Gil Up

APPrisSäljes på Master
150.0001

Finnes:
Byt till dig med GP i Wonder Square (Gold Saucer).

Statusförändringar:
Luck +1

LevelAPBeskrivning
***0(x1,5) De Gil du får multipliceras med talet i parantes.
***80.000(x2) De Gil du får multipliceras med talet i parantes.
***150.000 

EXP Up

APPrisSäljes på Master
150.001

Finnes:
Byt till dig med GP i Wonder Square (Gold Saucer).

Statusförändringar:
Luck +1

LevelAPBeskrivning
***0(x1,5) EXP du får multipliceras med talet inom parantes.
***60.000(x2) EXP du får multipliceras med talet inom parantes.
***150.000 

Pre-Emptive

APPrisSäljes på Master
80.0001

Finnes:
Byt till dig med GP i Wonder Square (Gold Saucer).

Statusförändringar:
Speed +2

LevelAPBeskrivning
*****0(+5%) Chans att anfalla fiende bakifrån ökar med % i parantes.
*****8.000(+8%) Chans att anfalla fiende bakifrån ökar med % i parantes.
*****20.000(+10%) Chans att anfalla fiende bakifrån ökar med % i parantes.
*****40.000(+15%) Chans att anfalla fiende bakifrån ökar med % i parantes.
*****80.000(+20%) Som ovan.

Enemy Lure

APPrisSäljes på Master
20.0001

Finnes:
Byt till dig som ett pris för BP i Battle Square (Gold Saucer).

Statusförändringar:
Luck -1

LevelAPBeskrivning
***0(+50%) Chansen att möta fiender ökar med de % inom parantes.
***8.000(+100%) Chansen att möta fiender ökar med de % inom parantes.
***20.000 

Enemy Away

APPrisSäljes på Master
20.0001

Finnes:
Tävla och vinn som pris i Chocobo-racing.

Statusförändringar:
Luck +1

LevelAPBeskrivning
***0(-50%) Du möter fiender hälften så ofta som vanligt.
***8.000(-75%) Du möter fiender en fjärdedel så ofta som vanligt.
***20.000

HP<->MP

APPrisSäljes på Master
80.0001

Finnes:
North Corel area materia-grotta.

Statusförändringar:
Luck +01

LevelAPBeskrivning
**0Ditt HP och MP byter plats. MP max 9999, HP max 999.
**80.000 

MegaAll

Var tidigare listat här på FFU under det felaktiga namnet “Enemy-All”.

APPrisSäljes på Master
100.0001

Finnes:
I sista grottan, Northern Crater, vid ett svårt hopp. Du måste ta dig helt ned till slutet, där dina vänner samlas för att gå ner i det gröna mako-hålet. Där kan du återvända upp igen via en öppning till höger. Du är då på en mängd stenar och det är ett slags blått sken över hela platsen. Du kan hoppa mellan dessa stenar för att komma vidare, och vid ett av dessa hopp så svävar denna materia i luften, du måste trycka på -knappen vid exakt rätt tillfälle för att lyckas ta den (men du har oändligt med försök).

Statusförändringar:
Ingen

LevelAPBeskrivning
*****0Se Command materia sidan för att se vilka denna materia funkar med. Din vanliga attack blir till Slash-All. Kan använda denna materia motsvarande den level som den ligger på. (level 5 = 5 gånger, som det är med Summons).
*****10.000
*****20.000
*****50.000
*****100.000

Underwater

APPrisSäljes på Master
01 Gil

Finnes:
Du måste få föremålet Guidebook och byta det mot denna materia hos en man i Kalm.

Statusförändringar:
Ingen

LevelAPBeskrivning
*0Klockan/nedräkningen i striden mot Emerald Weapon stannar.