Independent

Pris: Vad materian kostar (samma pris i alla butiker).
Köpes i: Vart du kan köpa den (en stjärna efter en stads namn på kolumnen “Köpes i” innebär att föremålet bara finns där att köpas efter incidenten med meteoren, två stjärnor innebär att det måste köpas innan meteoren).
Max AP:
 Materians max AP som kan fås (nivån på materian blir då “MASTER” och en ny materia av denna sort “föds” då).
Säljes på Master: Vad du får för den på MASTER-level i Gil.

Funktionslista
Level:
 Vilken level materian ligger på (antal gula stjärnor).
AP: Det AP som krävs för att nå denna level.
Beskrivning: Vad kommandot heter i menyn, samt vad det gör.

Snabbfiltrera!

Skriv något i fältet för att omedelbart filtrera fram det du söker efter på denna sida. Klicka på "Rensa filtret" för att visa allt igen.

OBS! Söket görs endast på rubriker.

Cover

APPrisSäljes på Master
40.0001.00070.000

Finnes:
Wall Market Vid Aeris hus.

Statusförändringar:
Vitality +02

LevelAPBeskrivning
*****0(20%) Skyddar kompis från en attack och tar skadan själv.
*****2.000(40%) Skyddar kompis från en attack och tar skadan själv.
*****10.000(60%) Skyddar kompis från en attack och tar skadan själv.
*****25.000(80%) Skyddar kompis från en attack och tar skadan själv.
*****40.000(100%)

Counter Attack

APPrisSäljes på Master
100.000 –1

Finnes:
Materia Keeper(boss), Chocobo race

Statusförändringar:

LevelAPBeskrivning
*****0(20%) Om du attackeras så anfaller du tillbaks.
*****10.000(40%) Om du attackeras så anfaller du tillbaks.
*****20.000(60%) Om du attackeras så anfaller du tillbaks.
*****50.000(80%) Om du attackeras så anfaller du tillbaks.
*****100.000(100%)

Long Range

APPrisSäljes på Master
80.000 –1

Finnes:
Mythril mine

Statusförändringar:

LevelAPBeskrivning
**0Gör samma skada från den bakre raden och når flygande fiender.
**80.000

MP Plus

APPrisSäljes på Master
50.0008.00056.000

Finnes:
Cosmo Canyon, Mideel

Statusförändringar:

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Ditt max MP höjs med det antal % inom parantes.
*****10.000(+20%) Ditt max MP höjs med det antal % inom parantes.
*****20.000(+30%) Ditt max MP höjs med det antal % inom parantes.
*****30.000(+40%) Ditt max MP höjs med det antal % inom parantes.
*****50.000(+50%) Som ovan.

HP Plus

APPrisSäljes på Master
50.0008.00056.000

Finnes:
Cosmo C, Mideel, vinn under Junon-marchen.

Statusförändringar:

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Ditt max HP höjs med det antal % inom parantes.
*****10.000(+20%) Ditt max HP höjs med det antal % inom parantes.
*****20.000(+30%) Ditt max HP höjs med det antal % inom parantes.
*****30.000(+40%) Ditt max HP höjs med det antal % inom parantes.
*****50.000(+50%) Som ovan.

Luck Plus

APPrisSäljes på Master
100.0001.050.000

Finnes:
Temple of the Ancients.

Statusförändringar:

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Din Luck (tur) höjs med det antal % inom parantes.
*****15.000(+20%) Din Luck (tur) höjs med det antal % inom parantes.
*****30.000(+30%) Din Luck (tur) höjs med det antal % inom parantes.
*****60.000(+40%) Din Luck (tur) höjs med det antal % inom parantes.
*****100.000(+50%) Som ovan.

Magic Plus

APPrisSäljes på Master
50.0001.400.000

Finnes:
Zango Valley

Statusförändringar:

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Din Magic (magi attack) ökar med det antal % i parantes.
*****10.000(+20%) Din Magic (magi attack) ökar med det antal % i parantes.
*****20.000(+30%) Din Magic (magi attack) ökar med det antal % i parantes.
*****30.000(+40%) Din Magic (magi attack) ökar med det antal % i parantes.
*****50.000(+50%) Som ovan.

Speed Plus

APPrisSäljes på Master
100.0001.400.000

Finnes:
Battle square (Golden Saucer)

Statusförändringar:

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Din Speed (snabbhet) ökar med det antal % i parantes.
*****15.000(+20%) Din Speed (snabbhet) ökar med det antal % i parantes.
*****30.000(+30%) Din Speed (snabbhet) ökar med det antal % i parantes.
*****60.000(+40%) Din Speed (snabbhet) ökar med det antal % i parantes.
*****100.000(+50%) Som ovan.

Chocobo Lure

APPrisSäljes på Master
30.0002.0001

Finnes:
Chocobo Farm

Statusförändringar:
Luck +01

LevelAPBeskrivning
****0Möten med Chocobos är nu möjligt.
****3.000(x1,5) Möten med Chocobos multipliceras med tal inom parantes.
****10.000(x2) Möten med Chocobos multipliceras med tal inom parantes.
****30.000(x4) Som ovan.

Gil Up

APPrisSäljes på Master
150.0001

Finnes:
Wonder Square (Golden Saucer)

Statusförändringar:
Luck +01

LevelAPBeskrivning
***0(x1,5) De Gil du får multipliceras med talet i parantes.
***80.000(x2) De Gil du får multipliceras med talet i parantes.
***150.000

Exp Up

APPrisSäljes på Master
150.001

Finnes:
Wonder Square (Golden Saucer)

Statusförändringar:
Luck +01

LevelAPBeskrivning
***0(x1,5) EXP du får multipliceras med talet inom parantes.
***60.000(x2) EXP du får multipliceras med talet inom parantes.
***150.000

Pre-Emptive

APPrisSäljes på Master
80.0001

Finnes:
Wonder Square (Golden Saucer)

Statusförändringar:
Speed +02

LevelAPBeskrivning
*****0(+5%) Chans att anfalla fiende bakifrån ökar med % i parantes.
*****8.000(+8%) Chans att anfalla fiende bakifrån ökar med % i parantes.
*****20.000(+10%) Chans att anfalla fiende bakifrån ökar med % i parantes.
*****40.000(+15%) Chans att anfalla fiende bakifrån ökar med % i parantes.
*****80.000(+20%) Som ovan.

Enemy Lure

APPrisSäljes på Master
20.0001

Finnes:
Battle Square (Golden Saucer)

Statusförändringar:
Luck -01

LevelAPBeskrivning
***0(+50%) Chansen att möta fiender ökar med de % inom parantes.
***8.000(+100%) Chansen att möta fiender ökar med de % inom parantes.
***20.000

Enemy Away

APPrisSäljes på Master
20.0001

Finnes:
Chocobo Square, race.

Statusförändringar:
Luck +01

LevelAPBeskrivning
***0(-50%) Du möter fiender hälften så ofta som vanligt.
***8.000(-75%) Du möter fiender en fjärdedel så ofta som vanligt.
***20.000

HP<->MP

APPrisSäljes på Master
80.0001

Finnes:
North Corel area materia-grotta.

Statusförändringar:
Luck +01

LevelAPBeskrivning
**0Ditt HP och MP byter plats. MP max 9999, HP max 999.
**80.000

Enemy-All

APPrisSäljes på Master
100.0001

Finnes:
Mako Pit, vid ett svårt hopp.

Statusförändringar:

LevelAPBeskrivning
*****0Se Command materia sidan för att se vilka denna materia funkar med. Attack blir till Slash-All. Kan använda denna materia motsvarande den level som den ligger på. (level 5 = 5 gånger, som det är med Summons).
*****10.000
*****20.000
*****50.000
*****100.000
Navigation: