Fort Condor

Om du tar dig högst upp i Fort Condor så kommer du där att möte en man vid ett stort fönster som står och kollar ut över ett slagsfält. Om du pratar med honom så ska du få slåss i ett mini spel. Väl i strid så är det såhär.

Du är de blåa och fienden de röda. Till vänster så ser du en mätare som visar med rött fiendens högst nådda punkt. Med och så kan du ändra hastigheten på spelet (1-4). Jag rekommenderar 3-4 eftersom 1 är för segt och det är 4 med. I början så kommer det inga fiender så använd den tiden till att fixa så att du får lite försvar, du kan inte placera gubbar under den röda linjen. När pilen du styr förvandlas till ett rött kryss så innebär detta att du inte kan placera nått där.

Nedan så finner du värden och info om alla krigarna.

Tristoner och Fire catapult finns inte förens senare i spelet.

De “Goda”

NAMN          HP   ATTACK RÄCKV. PRIS  STARK/SVAG MOT 
Stoner         100   20   1~4   480   n/a 
Tristoner        150   30   1~5   1000  n/a 
Catapult        100   18   1~5   480   n/a 
Fire Catapult      120   25   1~6   600   n/a 
Fighter         200   30   1    400   n/a 
Attacker        180   25   1    420   Beast / Barbarian 
Defender        220   35   1    440   Barbarian / Wyvern 
Shooter         160   20   1~3   520   Wyvern / Beast 
Repairer        160   10   1    480   n/a 
Worker         160   15   1    400   n/a

De “Onda”

NAMN          HP       STARK / SVAG MOT 
Beast          230       Shooters / Attackers 
Wyvern*         190       Defenders / Shooters 
Barbarian        100       Attackers / Defenders 
Commander        250       ???

* Kan flyga över föremål och hinder och bör tas ut i ett tidigare stadie.

Skador

Vad dina olika gubbar gör i skada på motståndarens COMMANDER:

Defender     17
Attacker     12
Fire catapult  12
Catapult     vet ej ännu
Stoner      vet ej ännu
Tristoner    15
Shooter     6

Du kan ha max 20 krigare ute åt gången.

Detta spel kostar Gil, dina Gil så det gäller att du har en bunt. Om du har några överlevande efter slaget så får du pengarna tillbaka för dem. För att köpa en krigare så väljer du fram en och trycker och placerar denne med igen. För katapulter och stenfällor så kommer du se ett rött fält efter att ha placerat dem, detta är deras skottvinkel, med andra ord vart de ska skjuta.

När du är klar tryck och välj det översta alternativet. Så här funkar kontrollen:

Kontrollen

– Godkänn ett kommando. Placera pilen över en krigare och tryck för att se mer om denne. Få en lista på gubbar att placera.
– Neka ett kommando.
/ – Sänk hastigheten på spelet.
/ – Höj hastigheten på spelet.
 Start – Starta/stoppa spelet.
Select – Visa/göm instruktionerna.
 Styrkors – Placera över kompis/fiende för att se dennes värden mm.

Varje gång nån av dina krigare nått sitt mål eller dött så kommer det fram en ruta om detta högst upp på skärmen. Tryck på för att ta dig dit eller på för att strunta i det.

Krigare

STONER         Översta valet - RIKTNING. Du kan ändra skott-
TRISTONER        riktningen.
            Nedre valet - TA BORT. Denne förstörs, tas bort.

CATAPULT        Övre valet - RIKTNING. Du kan ändra skottriktningen.
FIRE CATAPULT      Nedre valet - TA BORT. Katapulten förstörs, tas bort.

FIGHTER         Val - AGERA. Flytta markören till den plats dit de
DEFENDER        ska gå eller över en fiende om de ska anfalla denne.
SHOOTER         

REPAIRER        Val - AGERA. Flytta denne precis som förklarat ovan.
            Om han tar sig till ett skadat föremål, ej krigare,
            så kan han laga det (ge tillbaka HP). Dessa krigare
            kan faktiskt också slåss.
 
WORKER         Övre valet - AGERA. Flytta markören dit du vill att 
            denne ska ta sig.
            Nedre valet - BOMB. Placerar ut en bomb som exploderar
            när fienden närmar sig den.

DISMANTEL kommandot för katapulter och stenfällor kan verka dåligt fast när fienden passerat dessa så är de värdelösa och tar bara upp en plats av de 20 du får ha. Är det få fiender kvar och du har tillräckligt med försvar mot dem så låt dina katapulter och stenfällor stå kvar eftersom du får pengar för dem sedan.

Allt detta sköts nästan automatiskt, dina krigare anfaller motståndaren när de närmar sig varandra och det ända du behöver göra är att placera ny gubbar samt vissa anfall och andra förflyttningar.
Striden sluter när antingen EN fiende när den lilla bruna hyddan högst upp på berget eller efter att du har besegrat alla fiender inklusive den feta bossen. Det kommer uppåt 10-15 fiender varje strid. (Antal fiender och ‘kompisar’ på plan syns vid mätaren till vänster).

Strider

De är flera strider på Fort Condor fast de kommer man bara åt vid vissa tillfällen. Och att donera pengar i början ser jag ganska värdelöst eftersom du ändå ska strida själv och köpa alla trupper. De nya striderna kommer allt eftersom så se till att komma tillbaka och kolla med jämna mellanrum.

STRID ETT:  Första gången du når Fort Condor.
       10 fiender: 7 Beasts, 3 Wyverns, 1 Commander.
       Pris - Magic Comb

STRID TVÅ:  ??
       ?? fiender:       
       Pris - Peace ring

STRID TRE:  ??
       ?? fiender:       
       Pris - Megalixir

STRID FYRA:  ??
       ?? fiender:       
       Pris - Superball

STRID FEM:  ??
       ?? fiender:       
       Pris - inget

STRID SEX:  När du kör med Tifa som ledare.
       ?? fiender:       
       Pris - inget

STRID SJU:  Efter att ha lämnat Tifa och Cloud i Mideel, på jakt efter Huge materia.
       45 fiender: 18 Beasts, 10 Wyverns, 16 Barbarian, 1 Commander. 
       Pris - Huge materia och summon materian Phoenix

Så vinner du

 1. Pröjsa pengar (30.000 minst) och låt dem ta hand om det, du vinner inget.
 2. Förlora Condor striden och spöa Commandern i en hederlig FF7 strid, ingen vinst på detta heller.
 3. Spöa alla fiender samt bossen i Condor-striden så får du ditt pris.

Om du förlorar Condor striden och dör under slaget mot Commander så blir du inte Game Over utan du får ett nytt försök fast med ett sämre pris.

Men om du skulle förlora sista striden, strid 7 om Huge materian, så får du inget nytt försök utan kastas ut från Fort Condor och repet upp till dem tar de bort så att du aldrig mer kan återvända till dem.

Strategier

Placera 1-2 SHOOTERS uppe vid kojan tillsammans med 2 DEFENDERS. Vid de fyra närmaste uppgångarna så ska du placera 1 TRISTONER eller 2 STONER vid varje. Vänta med att placera ut soldater tills fienden närmar sig. Luska ut vilken fiende som tar vilken väg och kolla på mina listor över vilken av dina mannar som lätast tar ner den fienden och placera honom mellan en STONER eller TRISTONER och fienden.

Om du skulle ha råd så kan du alltid bygga ett starkare försvar med 2 TRISTONERS och 2 andra gubbar vid varje punkt.

Vart man ska placera gubbarna beror på. Närmast basen så finns 4 genomträngningspunkter och skulle de trängas igenom så blir det jobbigt värre. Fördelen är att de är små och det går inte att undgå en TRISTONER eller en STONER som är placerad där.

En bit längre ner så är det 2 små och 1 jättestor lucka att bevaka. Detta håller visserligen fienden på ett lite längre avstånd fast den stora luckan i mitten kan vara svår att bevaka.

I mitten av bilden så finns 3 medelstora luckor att täppa. Denna plats måste du vänta en stund innan du tar då den inte får ha byggnader eller gubbar på sig för att den tillhör fienden. Här har du dock gott med tid att förbereda dig om fienden skulle bryta sig igenom. Men du har kortare tid att ta reda på vilken fiende som tar vilken väg och sätta in försvarare där.

Varje av motståndarens fiender behöver ha 1,0 – 1,5 av dina på sig. Detta kostar med andra ord cirka 450-600 gil per motståndare. Men du kommer antagligen inte att förlora många gubbar förens Commander’n kommer och röjer runt. Du får pengarna tillbaka för de trupper som överlevt.

Om en av dina gubber dör så sätt ut en likadan snabbt så att du kan behålla ett starkt intackt försvar.

Placera fällor en bit upp och vänta med att placera ut dina mannar tills fienden har kommit upp en bit. Kolla vilken fiende som tar vilken väg. Ta och placera en kille som är bra mot den fienden framför honom så att de konfronteras, gärna med en stoner eller tristoner bakom sig.

Navigation: