image/svg+xml Ta mig upp

Rustningar

Rustningsnamn = Namnet på rustningen, duh.
Def = Hur bra defensiv rustningen har mot fysiska attacker.
Def% =
MDef = Magisk defensiv, hur bra rustningen kan stå emot magiska attacker.
MAtk =
Materiaplatser = Antalet materiaplatser. 0=enskild plats, 0=0=länkad plats, materian i ena “sloten” kan (om den kan) kommunicera med den i den andra “sloten”.
AP växt = Det tal du ska multiplicera med det antal AP du får i en strid. Får du 28 AP och AP växt = 2 så får du 56 AP.
Annat = Annat viktigt om rustningen.
Nullifies = Får ingen skada (nollar).
Absorberar = Får HP istället för att skadas av attacken.

RustningsnamnDefDef%MDefMAtkMateriaplatserAP växtAnnat
Bronze Bangle8000
Iron Bangle1002001
Titan Bangle142400=01
Mythril Armlet183800=01
Carbon Bangle2731400=0 01
Silver Armlet3442200=0 0=01
Gold Armlet4642800=0 0=01
Diamond Bangle5763700=0 0=0 01
Crystal Bangle7084510=0 0=0 0=01
Platinum Bangle2001200 02
Rune Armlet4352400 0 0 02
Edincoat5003300 0 0 0 0 0 01
Wizard Bracelet638530=0 0=0 0=0 0=01
Adaman Bangle9302300=01
Gigas Armlet590000=0 0=0 00
Imperial Guard8207400=0 0=0 0=01
Aegis Armlet551586500=0 0=01
Fourth Brace74310030=0 0=0 01
Warrior Bangle9602100=0 0=00
Shinra Beta300000=0 0 01
Shinra Alpha7703400=0 0=0 0=01
Four Slots1201000 0 0 01
Fire Armlet7285230=0 0=01Absorberar alla fire-baserade attacker
Aurora Armlet7685430=0 0=01Absorberar alla ice-baserade attacker
Bolt Armlet7485530=0 0=01Absorberar alla lightning-baserade attacker
Dragon Armlet5834720=0 0=0 0=01Halverar skadan på alla fire, ice och lightning-baserade attacker
Minerva Band6085700=0 0=0 0=01Kan bara bäras av en kvinna. Alltså Aeris, Tifa eller Yuffie
Escort Guard6255500=0 0=0 0=01Nullifies lightning, earth, water och poison-baserade attacker. Kan bara bäras av män.
Mystile655072600=0 0=0 0=01
Zeidrich100159818Halv skada från alla attacker
Precious Watch00000 0 0 0 0 0 0 01
Choco Bracelet351038100 0 0 01+ 30 på Dextrity när du bär denna