image/svg+xml Ta mig upp

Materia

Detta är de fem sorters materia som finns i spelet. Vi har också praktiskt nog samlat information om Master Materia, samt med smarta kombinationer av materia!

Alla materior utrustas i Materia-menyn. De stiger i level genom den AP – Ability Points – som du får i strid. Nya nivåer ger nya magier/färdigheter/styrkor. När en materia nått sin allra högsta level så har den då blivit MASTER och en ny likadan materia “föds” (hittas inne i Materia-menyn) helt gratis åt dig, men den börjar då helt från början med AP.