image/svg+xml Ta mig upp

Summon

Alla Summons fås i spelet på olika svåra sätt. Man kan aldrig köpa en summon. Och säljer man den så får man endast en Gil då den nått Master, annars inte ett enda öre. När din summon når MASTER-nivå (fem stjärnor) så slutar den att tjäna AP och föder en ny likadan summon med 0 AP.

Varje summon är indelad under sin egen rubrik (använd genvägarna här nedanför, eller sökrutan, för att snabbt hitta rätt). Direkt efter rubriken beskrivs den, eller de, attacker denna summon kan utföra. Så beskrivs hur denna summon fås. I tillägg finns information om hur denna materia påverkar dina statusvärden när den utrustas (du straffas i stort sett med sänkt max HP när du utrustar summons), samt hur många AP varje nivå kräver.

Snabbfiltrera!

Skriv något i fältet för att omedelbart filtrera fram det du söker efter på denna sida. Klicka på "Rensa filtret" för att visa allt igen.

OBS! Söket görs endast på rubriker.

Choco/Mog

Deathblow!!” – Gör liten Wind-typad skada på alla fiender som ibland orsakar “Stop” på dem.

Fat Chocobo” – När du använder Choco/Mog-materian så är det en chans på 16 att denna attack görs istälelt för “Deathblow”. Då görs starkare typlös skada på alla fiender, som ibland också ger Stop.

Så hittar du Choco/Mog

Fås i Chocobo Farm av en Chocobo i hagen om du pratar med den.

LevelAP
*****0
*****2 000
*****14 000
*****25 000
*****35 000

Shiva

Diamond Dust” – Shiva attackerar med Ice-typad skada, gör sig alltså bäst mot fiender som annars gillar eld. Cirka 50% starkare än Choco/Mog.

Så hittar du Shiva

I nedre Junon efter att räddat flickan med delfinen från att drunkna. Detta är en del av storyn och du kan inte missa den.

LevelAP
*****0
*****4 000
*****15 000
*****30 000
*****50 000

Ifrit

“Hell Fire” – Gör eld-baserad skada på alla fiender. En smula starkare än Shiva.

Så hittar du Ifrit

Genom att besegra bossen Jenova BIRTHShinra-båten till Costa del Sol. En del av storyn och kan inte missas.

LevelAP
*****0
*****5 000
*****20 000
*****35 000
*****60 000

Ramuh

Max AP: 70 000

Finnes:
Efter Corel Prison, jockey-rummet i Gold Saucer, vid väggen till höger innan du går in för att tävla.

Statusförändringar:
Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
*****0-9.999(JUDGEMENT BOLT) Gör Lightning-typ skada på alla fiender.
*****10.000-24.999 
*****25.000-49.999 
*****50.000-69.999 
*****70.000 

Titan

Max AP: 80 000

Finnes:
Gongagas trasiga reaktor, bland skrotdelarna i mitten, lite till höger, ligger den. Undersök där Scarlett tittade in. Kan också hittas senare, även på skiva 3.

Statusförändringar:
Magic power: +1, HP max: -2%, MP max: +2%

LevelAPBeskrivning
*****0-14.999(EARTH’S ANGER) Gör Earth-typad skada på alla fiender, starkare än Ramuh.
*****15.000-29.999 
*****30.000-59.999 
*****60.000-79.999 
*****80.000 

Odin

Max AP: 80 000

Finnes:
Kassaskåpet i Shinra mansion, Nibelheim. Besegra “Lost number” först.

Statusförändringar:
Magic power: +1, Magic defense: +1, HP max: -5%, MP max: +5%

LevelAPBeskrivning
*****0-15.999(STEEL BLADED SWORD) Attackerar alla fiender och dödar dem, 75% chans.
*****16.000-31.999(GUNGNIR) Om fienden är immun mot Instant death (som ovan attack orsakar) eller att det är en boss eller annan stark fiende så gör han denna attack mot en fiende för Lightning-typad skada.
*****32.000-64.999 
*****65.000-79.999 
*****80.000 

Leviathan

Max AP: 100 000

Finnes:
Pagodan i Wutai under Yuffies sidequest då hon besegrar Godo. Denna är möjligt att få också på sista skivan.

Statusförändringar:
Magic power: +1, Magic defense: +1, HP max: -5%, MP max: +5%

LevelAPBeskrivning
*****0-17.999(TIDAL WAVE) Gör Water-typad skada på alla fiender. Dubbel så stark som vad Titan är.
*****18.000-37.999 
*****38.000-69.999 
*****70.000-99.999 
*****100.000 

Bahamut

Max AP: 120 000

Finnes:
I Ancient Temple efter att ha besegrat Red Dragon.

Statusförändringar:
Magic power: +1, Magic defense: +1, HP max: -5%, MP max: +5%

LevelAPBeskrivning
*****0-19.999(MEGA FLARE) Gör stark typlös (ingen typ) skada på alla fiender.
*****20.000-49.999 
*****50.000-79.999 
*****80.000-119.999 
*****120.000 

Kjata

Också känd som Kujata i nyare översättningar.

Max AP: 140 000

Finnes:
I Sleeping Forest efter Bone Village så hoppar materian runt bland träden.

Statusförändringar:
Magic power: +1, Magic defense: +1, HP max: -5%, MP max: +5%

LevelAPBeskrivning
*****0-21.999(TRI-DISASTER) Gör skada på alla fiender i tre etapper. Först Fire-typad sedan Ice-typad och sist Lightning-typad skada.
*****22.000-59.999 
*****60.000-89.999 
*****90.000-139.999 
*****140.000 

Alexander

Max AP: 150 000

Finnes:
Ice Gate, doppa händerna i den varma källan och besök häxan i skjulet.

Statusförändringar:
Magic power: +1, Magic defense: +1, HP max: -5%, MP max: +5%

LevelAPBeskrivning
*****0-24.999(HOLY JUDGEMENT) Gör stark Holy-typad skada på alla fiender.
*****25.000-64.999 
*****65.000-99.999 
*****100.000-149.999 
*****150.000 

Phoenix

Max AP: 180 000

Finnes:
Om du räddar Fort Condor när du ska ha deras Huge Materia så får du den.

Statusförändringar:
Magic power: +2, Magic defense: +2, HP max: -10%, MP max: +10%.

LevelAPBeskrivning
*****0-27.999(PHOENIX FLAMES) Gör Fire-typad skada på alla fiender samt väcker alla dina döda kamrater till liv med full HP.
*****28.000-69.999 
*****70.000-119.999 
*****120.000-179.999 
*****180.000 

Hades

Max AP: 250 000

Finnes:
I det sänkta Shinra planet (Gelnika) vid Gold Saucers kust (du måste ha ubåten för att nå planet).

Statusförändringar:
Magic power: +4, Magic defense: +4, HP max: -10%, MP max: +15%.

LevelAPBeskrivning
*****0-34.999(BLACK CAULDRON) Gör stark typlös (ingen typ) skada på alla fiender. Och kastar slumpvis Sleep, Silence, Minimum, Frog, Slow, Confuse och Paralyze på de överlevande.
*****35.000-119.999 
*****120.000-149.999 
*****150.000-249.999 
*****250.000 

Neo Bahamut

Max AP: 200 000

Finnes:
Whirlwind Maze, nära en save-point så ligger den vid en sten på marken. Om du råkar missa den så kan du inte senare få Bahamut ZERO.

Statusförändringar:
Magic power: +2, Magic defense: +2, HP max: -10%, MP max: +10%.

LevelAPBeskrivning
*****0-29.999(GIGA FLARE) Gör stark typlös (ingen typ) skada på alla fiender oavsett deras försvar. Cirka 4000-5000 brukar det bli.
*****30.000-79.999 
*****80.000-139.999 
*****140.000-199.999 
*****200.000 

Typhoon

Max AP: 250 000

Finnes:
Hittas i Ancient Forest, du måste ha minst en Chocobo som kan bestiga berg (grön Chocobo) för att nå platsen, eller att du dödat Ultimate Weapon.

Statusförändringar:
Magic power: +4, Magic defense: +4, HP max: -10%, MP max: +15%.

LevelAPBeskrivning
*****0-34.999(DISINTEGRATION) Gör stark typlös (ingen typ) skada på alla fiender.
*****35.000-119.999 
*****120.000-149.999 
*****150.000-249.999 
*****250.000 

Bahamut ZERO

Max AP: 250 000

Finnes:
Cosmo Canyon, när du avslutat jakten på alla Huge Materia, så kan du besöka stjärnrummet och undersöka den röda materian lite närmare för att få denna summon. Men detta förutsättar att du har den! Den röda Huge Materia är den du ska rädda under ubåtsjakten utanför Junon. Om du missade den så kan du ändå få den röda Huge Materian om du istället räddade Huge Materia från Fort Condor, North Corel, och från raketen. Om dette inte lyckats, men du har Bahamut och Neo Bahamut, så kan du gräva upp denna summon i Bone Village.

Statusförändringar:
Magic power: +4, Magic defense: +4, HP max: -10%, MP max: +15%.

LevelAPBeskrivning
*****0-34.999(TERA FLARE) Gör mycket stark typlös skada på alla fiender oavsett försvar. Orsakar runt 6000-8000 HP i skada på alla fiender.
*****35.000-119.999 
*****120.000-149.999 
*****150.000-249.999 
*****250.000 

Knights of the Round

Max AP: 500 000

Finnes:
Ta dig till grottan på Round Island med en Golden Chocobo.

Statusförändringar:
Magic power: +8, Magic defense: +8, HP max: -10%, MP max: +20%.

LevelAPBeskrivning
*****0(ULTIMATE END) Gör mycket stark typlös skada på slumvis utvalda fiender 13 gånger. Som mest kan den orsaka nästan 130.00 HP i skada!!!
*****50.000 
*****200.000 
*****300.000 
*****500.000 

Master Summon

Detta är en supermateria som bara de mest uthålliga samlarna kan få tag på. Den tar bara en materiaplats, kan inte tjäna AP eller gå upp i level (eller föda nya materior), men den har tillgång till alla summons på högsta nivån.