Support

Support-materia kombinerar du med andra materior för att ge effekt. Du kan kombinera dem med Magic-materia eller Summon-materia, ibland också Command-materia. Det hela beror lite på vad det är materian i fråga gör. Experimentera med kombinationer för att bli näst intill okrossbar i strid. Du kan också kombinera med Master-materia i flera fall.

Speciellt med denna typ av materia är också att det endast är “All”-materian du kan köpa i butik, alla andra måste hittas, fås, eller vinnas under spelets gång.

Pris: Vad materian kostar (samma pris i alla butiker).
Köpes i: Vart du kan köpa den (en stjärna efter en stads namn på kolumnen “Köpes i” innebär att föremålet bara finns där att köpas efter incidenten med meteoren, två stjärnor innebär att det måste köpas innan meteoren).
Max AP:
 Materians max AP som kan fås (nivån på materian blir då “MASTER” och en ny materia av denna sort “föds” då).
Säljes på Master: Vad du får för den på MASTER-level i Gil.

Funktionslista
Level:
 Vilken level materian ligger på (antal gula stjärnor).
AP: Det AP som krävs för att nå denna level.
Beskrivning: Vad kommandot heter i menyn, samt vad det gör.

Snabbfiltrera!

Skriv något i fältet för att omedelbart filtrera fram det du söker efter på denna sida. Klicka på "Rensa filtret" för att visa allt igen.

OBS! Söket görs endast på rubriker.

All

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
20 000Fort Condor**35 0001 400 000

Finnes:
Sector 7 slums, Shinra HQ, Mount Nibel, Ice Gate, Downed Gelnika.

LevelAPBeskrivning
*****0(x1) – Kasta magin på alla fiender. Kan användas lika många gånger som den level du nått (t.ex. level 3 = 3 gånger). En magi som kastas på alla med All-materian tar bara 1/3 i skada per fiende, men om du trycker R1 när du väljer magin så används inte All-materian för stunden och du gör full skada som vanligt (men träffar bara en fiende).
*****1 500x2
*****6 000x3
*****18 000x4
*****35 000(x5) – Kasta länkad magi på alla fiender upp till fem gånger per strid.

 

Elemental

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
80 0001

Finnes:
Mount Nibel, Nibelheim, Shinra HQ (Midgar).

LevelAPBeskrivning
****0Om den länkas med nåt på ditt vapen så får vapnet den effekten. Och om den skulle sitta på din rustning så halveras skadan från den källan, level 1, halveras, level 2 och absorberas, level 3.
****10 000
****40 000
****80 000

Added Effect

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
100 0001

Finnes:
Cave of Gi (Cosmo Canyon)

LevelAPBeskrivning
**0Länkas det med nåt på ditt vapen så kan det ibland kasta magin på fienden. På rustning så blir du helt immun mot den materian.
**100 000

HP Absorb

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
100 0001

Finnes:
Wutai

LevelAPBeskrivning
**0Du återfår 10% i HP av det antal HP du gjorde i skada med länkad materia.
**100 000

MP Absorb

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
100 0001

Finnes:
Wutai

LevelAPBeskrivning
**0Du återfår 1% i MP av det antal HP du gjorde i skada med länkad materia.
**100 000

MP Turbo

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
120 0001

Finnes:
Whirlwind Maze (inne i Northern Crater)

LevelAPBeskrivning
*****0(+10%) Skada ökar med X procent, samtidigt som MP-kostnad ökar med lika många procent. X är talet inom parentes på varje nivå.
*****10 000(+20%)
*****30 000(+30%)
*****60 000(+40%)
*****120 000(+50%)

Added Cut

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
200 0001

Finnes:
Downed Gelnika (utanför Gold Saucer, nås med ubåten)

LevelAPBeskrivning
**0Gör en reguljär attack när länkad materia används. Funkar ej med andra materior som byter ut Attack-komandot i strid (t.ex. “Slash-All”). Materian kan fortfarande användas, men det blir bara en helt vanlig attack mot en fiende.
**200 000

Final Attack

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
160 0001

Finnes:
Battle Square i Gold Saucer (vinns i URA-battle).

LevelAPBeskrivning
*****0(x1) När personen i fråga dör kastas den länkade materians högsta nuvarande levels attack. Du måste ha tillräckligt med MP för detta och antalet gånger du kan använda denna under strid är samma som leveln den ligger på (t.ex. level 2 = 2 gånger). Detta är noterat inom parentes på varje level.
*****20 000(x2)
*****40 000(x3)
*****80 000(x4)
*****160 000(x5) Kan användas upp till fem gånger i samma strid.

Added Steal

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
200 0001

Finnes:
Wutai (uppe i Dachao-statyformationen på berget)

LevelAPBeskrivning
**0När länkad materia används så försöker denne också att stjäla.
**200 000

Sneak Attack

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
150 0001

Finnes:
Kan vinnas i Chocobo Square i Gold Saucer.

LevelAPBeskrivning
*****0(20%) När en strid startar så kastas länkad materia på högsta level. Chansen att detta inträffar står inom parantes.
*****20 000(35%)
*****60 000(50%)
*****100 000(65%)
*****150 000(80%)

Magic Counter

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
200 0001

Finnes:
Kan vinnas i Chocobo Square i Gold Saucer.

LevelAPBeskrivning
*****0(30%) Kastar högsta leveln man har från länkad materia när personen attackeras. Chansen att detta lyckas beror på den procentsats som står inom parantes på varje nivå.
*****40 000(40%)
*****80 000(60%)
*****120 000(80%)
*****200 000(100%)

Quadra Magic

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
200 0001

Finnes:
Den hemliga materia-grottan i Mideel-området.

LevelAPBeskrivning
*****0(x1) Använder länkad materia fyra gånger för priset av en. Funkar ej med materian “All”, eller på summon-materian “Knights of the Round”. Antalet gånger du kan använda denna är lika med nivån (t.ex. level 2 = 2 gånger).
*****40 000(x2)
*****80 000(x3)
*****120 000(x4)
*****200 000(x5) Du kan använda denna materia upp till fem gånger i samma strid.

Command Counter

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
200 0001

Finnes:
Mako Pit (Northern Crater)

LevelAPBeskrivning
*****0(30%) Om du skadas kontrar du med länkad Command-materia. Chansen för att detta lyckas står inom parantes på varje nivå. Den funkar bara med dessa Command-materior: “Steal”, “Sense”, “Throw”, “Morph”, “Deathblow”, “Manipulate” och “Mimic”.
*****40 000(40%)
*****80 000(60%)
*****120 000(80%)
*****200 000(100%)
Navigation: