image/svg+xml Ta mig upp

Command

Här är en komplett lista på all Command Materia som finns i spelet, vart du hittar den (eller köper den), samt vad den gör.

Finnes: Vart du kan hitta eller få den.
Statusförändringar: 
Om dina värden ändras när du har materian utrustad.

Pris: Vad materian kostar (samma pris i alla butiker).
Köpes i: Vart du kan köpa den (en stjärna efter en stads namn på kolumnen “Köpes i” innebär att föremålet bara finns där att köpas efter att du fått luftskeppet Highwind).
Max AP:
 Materians max AP som kan fås (nivån på materian blir då “MASTER” och en ny materia av denna sort “föds” då).
Säljes på Master: Vad du får för den på MASTER-level i Gil.

Funktionslista
Level:
Vilken level materian ligger på (antal gula stjärnor).
AP: Det AP som krävs för att nå denna level.
Beskrivning: Vad kommandot heter i menyn, samt vad det gör.

Steal, Sense, Deathblow, Manipulate, Morph och Master Command kan du kombinera med Mega All-materian. Används den samtidigt som du använder Double Cut så negeras effekten Double Cut-materian ger.

Snabbfiltrera!

Skriv något i fältet för att omedelbart filtrera fram det du söker efter på denna sida. Klicka på "Rensa filtret" för att visa allt igen.

OBS! Söket görs endast på rubriker.

Steal

Finnes:
I Midgars kloaker (efter du mött Don Corneo).

Statusförändringar:
Speed + 2

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
1 200Kalm50 00084 000
LevelAPBeskrivning
***0Steal – Försöker att stjäla från fienden.
***40 000Mug – Attackerar samtidigt som man stjäl av dem.
***50 000

Sense

Finnes:
Midgar Sector 6, Red börjar också med denna materia på.

Statusförändringar:

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
1 000Nedre Junon och Kalm40 00070 000
LevelAPBeskrivning
**0Sense – Se fiendens HP/MP och svagheter. Funkar inte på alla fiender/bossar.
**
40 000

Deathblow

Finnes:
stigen in till Gongaga.

Statusförändringar:
Luck + 1

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
40 00010 000700 000Rocket Town*, Fort Condor*
LevelAPBeskrivning
**0D.blow – Attack som gör dubbel skada men bara halv träffchans.
**
40 000

Manipulate

Finnes:
Cait Siths grundutrustning.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
40 00010 000700 000Fort Condor*, Rocket Town*
LevelAPBeskrivning
**0Manip. – Du kontrollerar en fiende tills den anfalls, detta är det bästa sättet att lära sig Enemy Skills.
**
40 000

Morph

Finnes:
Hittas vid den magiska poolen vid de rullande stenarna i Temple of the Ancients. Ska inte kunna missas.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
100 0001 gilKan ej köpas
LevelAPBeskrivning
**0Morph – Gör 1/8 i skada. Dödar attacken så blir fienden ett item. Varje fiende blir alltid samma item, men det är inte alla som kan förvandlas.
**
100 000

Throw

Finnes:
Yuffies grundutrustning

Statusförändringar:
Vitality + 01

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
60 00010 000700 000Fort Condor*, Rocket Town*
LevelAPBeskrivning
***0Throw – Kasta ett vapen du har för skada på fienden.
***45 000Coin – Kasta dina Gil, 10 gil = 1 HP i skada.
OBS! Kommandot i menyn blinkar nu mellan “Throw” och “Coin”, så tajma ditt val.
***60 000

Slash-All

Du kan inte kombinera denna materia med Double Cut-materian, de tar ut varandra och den längst upp till vänster av alla dina materia väljs först.

Finnes:
Ancient Forest sidequest.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
150 0001
LevelAPBeskrivning
***0Slash-All – Alla fiender anfalls i samma attack. Denna attack ignorerar helt vilken rad du står i, så du behöver inte använda Long Range samtidigt.
***130 000Flash – Alla fiender dör i en attack, funkar bara ibland.
***150 000

Double Cut

Du kan inte kombinera denna materia med Slash-All-materian, de tar ut varandra och den längst upp till vänster av alla dina materia väljs först.

Finnes:
I det sänkta Shinra-planet.

Statusförändringar:
Speed + 2

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
150 0001
LevelAPBeskrivning
***02x-Cut – Anfaller en fiende två gånger.
***100 0004x-Cut – Anfaller fyra gånger, fienderna slumpvis valda.
***150 000

Mime

Finnes:
Wutais hemliga materia-grotta.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
100 0001
LevelAPBeskrivning
**0Mime – Härma senast utförda kommandot i en strid (utan kostnad i MP etc). Du kan även härma Limits, men bara dina egna.
**
100 000 

W-Item

Finnes:
Under “räden av Midgar” på skiva 2, i Midgar sector 8 längst söderut längs järnvägsspåren. Om du skulle råka missa den så kan du gräva upp den i Bone Village efteråt.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
250 0001
LevelAPBeskrivning
**0W-Item – Kasta två saker istället för en varje tur. Ersätter Item-kommandot. Kan användas för att skapa kopior av items.
**
250 000

W-Summon

Finnes:
Ett pris i Battle square i Gold Saucer.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
250 0001
LevelAPBeskrivning
**0W-Summon – Kasta två summons istället för en varje tur. Ersätter Summon-kommandot.
**
250 000 

W-Magic

Finnes:
På väg ner i Nothern Cave (skiva 3). När vägen delar sig så ta först vänster, och sedan första höger så är du på ett slags träsk, forsätt till nästa skärm där det också är ett träsk (spelets bästa samlingsplats), fortsätt ut till höger så är du på en slags stenkrater med en ljus nede i mitten och en trädkrona högst upp – du finner denna materia genom att undersöka det skarpa ljuset.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
250 0001
LevelAPBeskrivning
**0W-Magic – Kasta två magier istället för en varje tur. Ersätter Magic-kommandot.
**
250 000

Enemy Skill

Finnes:
Det finns bara fyra stycken av denna materia i världen, och då de inte samlar AP så kan de inte nå “Master”-nivå och föda nya materia-kopior. Så se till att hitta alla! Här är platserna:

  1. I provrörstanken i Hojos lab inne i Shinra headquarters, efter att Red XIII slagit er följe.
  2. Inne i “Beginners’ Hall (Intermediate)” som finns i den sista byggnaden (den med hunden utanför) i första delen av Övre Junon. Gå in där och till den gröna dörren på första våningen, prata med vakten (som knappt syns) så släpps du in. Materian ligger längst in i rummet på golvet.
  3. På golvet i ett av husen i Forgotten City.
  4. Fås av Chocobo Sage’s chocobo (prata med den) i hans lilla hus i bergen nära Icicle Inn.

Beskrivning:
E.Skill
– Denna materia är extra speciell, den saknar Levels, och samlar inte AP. Attackeras du av vissa fienders speciella attacker så lär du dig den. Du kan lära dig 24 stycken olika “Enemy Skills” med denna materia.

Master Command

Kan ej köpas, måste förtjänas genom hårt arbete. Den tjänar inte AP och kan inte nå MASTER-nivå. Ger dig kommandona Steal, Sense, Coin, Throw, Morph, D.blow, Manip. och Mime men tar bara en enda materia-plats.