Command

Här är en komplett lista på all Command Materia som finns i spelet, vart du hittar den (eller köper den), samt vad den gör.

Finnes: Vart du kan hitta eller få den.
Statusförändringar: 
Om dina värden ändras när du har materian utrustad.

Pris: Vad materian kostar (samma pris i alla butiker).
Köpes i: Vart du kan köpa den (en stjärna efter en stads namn på kolumnen “Köpes i” innebär att föremålet bara finns där att köpas efter incidenten med meteoren).
Max AP:
 Materians max AP som kan fås (nivån på materian blir då “MASTER” och en ny materia av denna sort “föds” då).
Säljes på Master: Vad du får för den på MASTER-level i Gil.

Funktionslista
Level:
Vilken level materian ligger på (antal gula stjärnor).
AP: Det AP som krävs för att nå denna level.
Beskrivning: Vad kommandot heter i menyn, samt vad det gör.

Steal, Sense, Deathblow, Manipulate, Morph och Master Command kan du kombinera med Enemy All-materian. Används den samtidigt som du använder Double Cut så negeras effekten Double Cut-materian ger.

Snabbfiltrera!

Skriv något i fältet för att omedelbart filtrera fram det du söker efter på denna sida. Klicka på "Rensa filtret" för att visa allt igen.

OBS! Söket görs endast på rubriker.

Steal

Finnes:
I Midgars kloaker.

Statusförändringar:
Speed + 2

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
1 200Kalm50 00084 000
LevelAPBeskrivning
***0Steal – Försöker att stjäla från fienden.
***40 000Mug – Attackerar samtidigt som man stjäl av dem.
***50 000

Sense

Finnes:
Midgar sector 6, Red börjar med denna materia på.

Statusförändringar:

PrisKöpes iMax APSäljes på Master
1 000Rocket Town*40 00070 000
LevelAPBeskrivning
**0Sense – Se fiendens HP/MP och svaghet. Funkar inte på alla fiender/bossar.
**
40 000

Deathblow

Finnes:
Fort Condor och i Gongaga skogen.

Statusförändringar:
Luck + 1

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
40 00010 000700 000Rocket Town*
LevelAPBeskrivning
**0Deathblow – Attack som gör dubbel skada, halv träff chans.
**
40 000

Manipulate

Finnes:
Fort Condor. Cait Siths grundutrustning.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
40 00010 000700 000
LevelAPBeskrivning
**0Manipulate – Du kontrollerar en fiende tills den anfalls.
**
40 000

Morph

Finnes:
Temple of the Ancients.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
40 0001 gilRocket Town*
LevelAPBeskrivning
**0Morph – Gör 1/8 i skada. Dödar attacken så blir fienden ett item.
**
40 000

Throw

Finnes:
Fort Condor. Yuffies grundutrustning

Statusförändringar:
Vitality+ 01

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
60 00010 000700 000
LevelAPBeskrivning
***0Throw – Kasta ett vapen du har för skada på fienden.
***45 000Coin – Kasta dina Gil, 10 gil = 1 HP i skada.
OBS! Kommandot i menyn blinkar nu mellan “Throw” och “Coin”, så tajma ditt val.
***60 000

Slash-All

Finnes:
Ancient Forest sidequest.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
150 0001
LevelAPBeskrivning
***0Slash all – Alla fiender får 1/3 i skada i en attack.
***100 000Flash – Alla fiender dör i en attack, funkar ibland.
***150 000

Double Cut

Finnes:
I det sänkta Shinra-planet.

Statusförändringar:
Speed + 02

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
150 0001
LevelAPBeskrivning
***02x-cut – Anfaller en fiende två gånger.
***100 0004x-cut – Anfaller fyra gånger, fienderna slumpvis valda.
***150 000

Mimic

Finnes:
Wutais hemliga materia-grotta.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
100 0001
LevelAPBeskrivning
**0Mime – Härma senast utförda kommandot i en strid (utan kostnad).
**
100 000

W-Item

Finnes:
Under “räden av Midgar” på skiva 2, i Midgar sector 8 längst söderut längs järnvägsspåren.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
250 0001
LevelAPBeskrivning
**0W-Item – Kasta två saker istället för en varje tur. Ersätter Item-kommandot.
**
250 000

W-Summon

Finnes:
Ett pris i Battle square i Golden Saucer.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
250 0001
LevelAPBeskrivning
**0W-Summon – Kasta två summons istället för en varje tur. Ersätter Summon-kommandot.
**
250 000

W-Magic

Finnes:
På väg ner i Nothern Cave (skiva 3). När vägen delar sig så ta först vänster, och sedan första höger så finner du den ligger under trädkronorna på stället där det lyser väldigt skarpt i mitten på skärmen.

Statusförändringar:

Max APPrisSäljes på MasterKöpes i
250 0001
LevelAPBeskrivning
**0W-Magic – Kasta två magier istället för en varje tur. Ersätter Magic-kommandot.
**
250 000

Enemy Skill

Finnes:
Det finns bara fyra stycken av denna materia i världen, och då de inte samlar AP så kan de inte nå “Master”-nivå och föda nya materia-kopior. Så se till att hitta alla! Här är platserna:

  1. I provrörstanken i Hojos lab inne i Shinra headquarters, efter att Red XIII slagit er följe.
  2. Inne i “Beginners’ Hall (Intermediate)” som finns i den sista byggnaden (den med hunden utanför) i första delen av Övre Junon. Gå in där och till den gröna dörren på första våningen, prata med vakten (som knappt syns) så släpps du in. Materian ligger längst in i rummet på golvet.
  3. På golvet i ett av husen i Forgotten City.
  4. Fås av Chocobo Sage’s chocobo (prata med den) i hans lilla hus i bergen nära Icicle Inn.

Beskrivning:
E. skill
– Denna materia är extra speciell, den saknar Levels, och samlar inte AP. Attackeras du av vissa fienders speciella attacker så lär du dig den. Du kan lära dig 24 stycken olika “Enemy Skills” med denna materia.

Navigation: