image/svg+xml Ta mig upp

Materiagrottor

Det finns totalt fyra dolda grottor i spelet, dessa kan endast nå med en Chocobo. Men inte nog med det, det måste vara rätt typ av Chocobo. Att föda upp Chocobos tar tid, men i dessa grottor finns några av spelets bästa materior, så det är väl värt besväret.

Första grottan (Mime)

Grottan på västra kontinenten, Wutai area.
Vart: Öster om ett berg på Wutai området, syd-syd-öst från Wutai.
Komma dit: Grön, svart, eller guldchocobo.
Får: Mime-materia.

Andra grottan (HP<->MP)

Västra grottan, Corel area.
Vart: Ett område brun mark. Norr om grottan som leder till Corel-reaktorn, över floden.
Komma dit: Svart, eller guldchocobo.
Får: HP<->MP materia.

Tredje grottan (Quadra Magic)

Södra grottan, Mideel area.
Vart: Södra kontinenten vid slutet på den norra halvön.
Komma dit:Blå, svart, eller guldchocobo. Landa på gräset på den tunna ön nära Mideel och rid resten.
Får: Quadra Magic-materian.

Fjärde grottan (Knights of the Round)

Nordvästra ön, Round Island.
Vart: Ovalformad ö omringad av berg som ligger åt nordväst. Syns ej på kartan.
Komma dit: Guldchocobo.
Får: Knights of the Round-materian.