Enemy Skills

För att få en enemy skill så måste någon/några av dina gubbar var utrustade med en Enemy skill command materia och sedan få den magi han vill ha kastad på sig för att absorbera den. Du får inte rymma från den striden utan ni måste vinna den för att behålla magin.

Här står alla Enemy skills i den ordning som de hamnar på din materia som “Stars”. Det står vad de gör, hur mycket MP de tar, vart man lär sig den och ibland ett tips på användningsområde.

Längst ner står de sorterade efter på vilken skiva de finns.

-------------------------------------------------------------------------
STAR 01 - FROG SONG      -DISC 1+-          KOSTNAD - 5 MP
-------------------------------------------------------------------------

Effekt: Förvandlar dina fiender till grodor och söver dem.
Finns:  Från de gröna grodorna (Touch Me) som finns bland annat i Gongaga 
     forest och fler ställen.
Tips:  Du kan lägga Manipulate på'n och sedan kasta denna magi på dig själv för
     att få den som enemy skill.

-------------------------------------------------------------------------
STAR 02 - L4 SUICIDE      -DISC 1+-         KOSTNAD - 10 MP
-------------------------------------------------------------------------
Effekt: Alla fiender vars level är multipel med 4 förlorar nästan all sin HP av 
     denna magi. Du kan inte döda nån med den men i bästa fall sänka HP till 1
     och ge Minimum status på den.
Finns:  Små djur (Mu) som är nedgrävda under jorden bland annat utanför Chocobo farm.
Tips:  Du kan inte Manipulera dessa fiender så du får vänta tills de använder attacken 
     på dig istället

-------------------------------------------------------------------------
STAR 03 - MAGIC HAMMER     -DISC 1+-           COST - 3 MP
-------------------------------------------------------------------------

Effekt: Slå fienden i huvudet med en hammare för att få upp till 100 MP.
Finns:  Plant liknande monster (Razor Weed) på den västligaste kontinentens udde 
     (norr om Wutai) i det mörka gräset.
Tips:  Du kan lägga Manipulate på'n och sedan kasta denna magi på dig själv för
     att få den som enemy skill.

-------------------------------------------------------------------------
STAR 04 - WHITE WIND      -DISC 1+-         KOSTNAD - 34 MP
-------------------------------------------------------------------------

Effekt: Alla dina kamrater återfår förlorad HP och får alla ailments botade. Antalet
     HP de får beror på antalet HP kastaren har just då.
Finns:  Gröna kaktus-liknande monster (Zemzelet) på gräsområdet utanför Junon. 
     Eller när du kör in i barriären över Mako pit, då får du möta en bevingad
     drake (Wind wing). 
Tips:  Du måste kontrolera de kaktus-likanande monstrena och använda den på dig själv för 
     att få den.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 05 - BIG GUARD      -DISC 1+-         KOSTNAD - 56 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Kastar Haste, Barrier och MBarrier på alla dina gubbar, mycket bra.
Finns:  Skaldjuren med taggar på som lever bland annat utanför Costa del Sol på stranden.
     (Beach plug).
Tips:  Du måste kontrollera denna fiende och kasta den på dig själv för att få den.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 06 - ANGEL WHISPER    -DISC 3-          KOSTNAD - 50 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: En ängel uppenbarar sig och väcker dina döda till liv, botar alla ailments samt 
     fyller på allas energi till en viss summa beroende på vad det står efter att ängeln
     gjort lite magi. De som har mer än denna summa får sin HP reducerad till den summan
     (detta funkar inte på dina fiender).
Finns:  Iskvinnan i gul baddräkt (Pollensalta) som du möter om du väljer den högra vägen i 
     Mako pit efter att ha snackat med dina kompisar.
Tips:  Du kan lägga Manipulate på'n och sedan kasta denna magi på dig själv för
     att få den som enemy skill. Du kan också använda denna fiende för att hela ditt
     party utan att använda MP med hjälp utav Manipulate.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 07 - DRAGON FORCE     -DISC 3-          KOSTNAD - 19 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Ökar din motståndskraft mot fysiska och magiska attacker.
Finns:  Av drakarna (Dark Dragon) du möter på väg ner i Mako Pit.
Tips:  Du måste kontrollera honom och använda den på dig.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 08 - DEATH FORCE     -DISC 1+-          KOSTNAD - 3 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: En kamrat blir immun mot "Instant death" men dör dock fortfarande om han/hon skulle
     förlora allt sitt HP.
Finns:  De stora sköldpaddorna (Adamantaimai) som finns på stränderna utanför Wutai och 
     Costa del Sol.
Tips:  Enda sättet att få den är att manipulera honom och kasta den på dig.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 09 - FLAME THROWER    -DISC 1+-         KOSTNAD - 10 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: En ström med eld kastas på din fiende och orsakar eldskada.
Finns:  Från alla som kastar en ström med eld emot dig, de finns lite varstans. T.ex i 
     bergen bakom Nibleheim i rummet där du möter Materia Keeper så finns det drakar 
     med denna magi. (Archdragon) finns i Mythril Mine.
Tips:  De flesta som kan den använder den ofta så du behöver inte manipulera fienden för
     att få den om du inte vill.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 10 - LASER         -DISC 1,3-        KOSTNAD - 16 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Reducerar en fiendes liv med 50%.
Finns:  (Death Claw) i Corel Prison nära skrotupplaget före Dyne's hem. Eller 
     från (Dark Dragon) i Mako pit.
Tips:  Du kan vänta på att han använder den eller så kan du manipulera honom.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 11 - MATRA MAGIC      -DISC 1+-         KOSTNAD - 8 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Avfyra missiler mot fiender för att ge magi-skada.
Finns:  Maskin med stora fötter och vapen istället för armar som stryker
     omkring runt Junon (Custom Sweeper). Eller de behjulade robotarna
     i undervatten delen av Junon.
Tips:  Kontrollera Costum Sweeper och kasta den på dig själv.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 12 - BAD BREATH      -DISC 2+-         KOSTNAD - 58 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Kastar en massa status ailments på alla fiender som Poison, sleepel, frog mfl.
Finns:  Stor rund sak med tagg-liknande saker på sig samt en gigantisk mun och tentakler 
     (Malboro). Finns på Gaea's cliff och på den högra vägen i mako pit.
Tips:  Ha på dig skydd mot Sleepel annars kommer alla dina gubbar somna och inte ha en 
     chans att vakna eftersom ingen kan väcka er.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 13 - BETA          -DISC 1+-        KOSTNAD - 35 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Alla fienderna får magisk skada.
Finns:  Den stora ormen i träsket vid Chocobo Farm (Midgar Zolom).
Tips:  När du gjort mycket skada på honom så börjar han att svaja framåt och
     bakåt och då kommer han snart att kasta denna magi. Ju mindre liv han 
     har desto större är chansen att han kastar Beta.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 14 - AQUALUNG        -DISC 1+-        KOSTNAD - 34 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Blå bubblor gör vatten-skada på fienden. 
Finns:  (Harpy) som finns runt grässlätterna runt Golden Saucer.
     Eller de flytande sjödrakarna (Serpent) i det sjunkna Shinra planet på bottnen 
     nära U-båts hamnen vid Golden Saucer.
Tips:  Kontrollera och kasta den på dig själv.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 15 - TRINE          -DISC 1+-        KOSTNAD - 20 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Gör lightning-skada på alla fiender.
Finns:  Yuffies pappa (Godo) på Pagodans översta våning i Wutai. 
     Också från en röd spindel/krabb-liknande snubbe (Stilva) som
     finns i Is berget. Eller av bossen i slutet av Nibleheim grottan
     (Materia Keeper)
Tips:  Materia Keeper är den fiende som använder denna magi mest (av de 
     som kan den). Du kan dock inte kontrollera honom.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 16 - MAGIC BREATH      -DISC 1+-        KOSTNAD - 75 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Gör fire, lightning och ice-skada på alla fiender. 
Finns:  Från fiende (Stilva) i Gaea's cliff. Eller de blå-fläckade
     fiendena (Parasite) i Mako Pit.
Tips:  Kontrollera (Parasites) och kasta denna skill på dig själv.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 17 - ????          -DISC 1+-        KOSTNAD - 3 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: En vikt som landar på en fiende som ger lika mycket HP i skada som
     kastaren har förlorat. (har du 1000/8700 i HP så gör den 7700 i skada).
Finns:  Från de lila djuren (Behemot) under räden mot Midgar eller från
     de balanserande monstrena (Jersey) i Nibleheim.
Tips:  Kontrollera (Jersey) och kasta på dig själv. OBS! Du måste skadas av
     attacken för att få denna skill.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 18 - GOBLIN PUNCH      -DISC 2+-        KOSTNAD - 0 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Gör en attack mot en fiende. Om fienden har samma level så gör
     attacken dubbel skada.
Finns:  Små troll-liknande varelser med boxhandskar (Goblin) som finns
     på den enda skogsbeklädda ön på kartans nordöstra del. (Du får
     också en Zeio nut av dessa som du ska ha för att få en Golden 
     chocobo).
Tips:  De brukar använda denna attack ofta så det är bara att vänta.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 19 - CHOCOBUCKLE       -DISC 1+-        KOSTNAD - 3 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: En fet chocobo hoppar omkring och slår en fiende för speciell-skada
     Denna attack blir starkare desto mer som du flyr från strider.
Finns:  Gå till snubben i ladan på Chocobo Farm (Den förste i ladan som står
     lite undanskymd ibland). Välj det första alternativet och köp cirka
     5 stycken Mimett greens för 1500 styck. Gå sedan ut till chocobo-spåren
     på den södra kontinenten nära skogen (Mideel ön). Eller utanför Chocobo 
     Farm. Ta på dig en Chocobo Lure materia och när du möter en chocobo i
     sällskap med 2 "Elfadunk" eller 2 "Levrikon" så ska du kasta 3 Mimett 
     greens till chocobon och sedan köra enemy-skillen L4 Suicide på 
     chocobon (se ovan). Nu kommer han kanske att kasta Chocobuckle på dig.
Tips:  Du måste vara på rätt plats för det är en speciel typ av chocobo
     som du måste göra så här emot för att få denna skill.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 20 - L5 DEATH        -DISC 3-        KOSTNAD - 22 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Nån som har en level delbar med 5 dör dirket, ej bossar.
     (t.ex level 50 är delbar med fem men inte 22 etc).
Finns:  De blå-fläckade monstrena i Mako Pit (Parasite).
Tips:  Simply use Control to command your foe and then choose the 
     middle option if you want the Parasite to use Level 5 Death 
     on one of your members. 

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 21 - DEATH SENTENCE     -DISC 1+-        KOSTNAD - 10 MP 
------------------------------------------------------------------------- 
  
Effekt: En fiende får ett tal (60 eller 30) över sig som när det nått noll dödar denne.
Finns:  De gula spikbeprydda fienderna (Bound fat) som finns på området
     runt Ancient city på kartan (grå vatten-liknande mark) eller (Sneaky step) i
     Cave of Gi.
Tips:  Kontrollera dem att kasta den på dig för om de dör så kastar de
     denna skill på dig.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 22 - ROULETTE        -DISC 3-         KOSTNAD - 6 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Utsedd person dör. Detta sker genom lottning (du kan döda dig 
     själv om du har otur.
Finns:  De flytande trollkars-liknande snubbarna som kastar kort på dig.
     (Death dealer). Ta den högra vägen efter mötet med polarna i
     Mako Pit.
Tips:  Kontrollera en av dem och försök tills han kastar den på dig.

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 23 - SHADOW FLARE      -DISC 3-        KOSTNAD - 100 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: En svart eld-liknande flammande klump ger magi-skada på fiende.
Finns:  Flygande metal drake (Ultimate Weapon) använder denna som counter
     när han dör. Eller från Zombie Drakarna (Dragon Zombie) i Mako Pit.
Tips:  Döda (Ultimate Weapon) för att han ska kasta den på dig.
     Fast utav zombie drakarna så kan du bara lära dig den om de 
     attackerar dig med den och det är svårt (Jag har aldrig fått det 
     att lyckas).

------------------------------------------------------------------------- 
STAR 24 - PANDORA'S BOX      -DISC 3-        KOSTNAD - 110 MP 
------------------------------------------------------------------------- 

Effekt: Ett stjärnfält med ett frågetecken uppenbarar sig och ger fysisk
     mot alla fiender.
Finns:  Från ben draken (Dragon Zombie) i Mako pit. Ta den högra vägen vid
     mötet med polarna.
Tips:  Kan ej kontrolleras, du måste vänta tills han kastar den.


-------------------------------------------------------------------------
LISTA ÖVER ENEMY SKILLS BEROENDE PÅ VILKA/EN SKIVA/OR DU KAN FÅ DEN/DEM PÅ.
-------------------------------------------------------------------------

Listan gäller när de först dyker upp, du kan få dem senare om du vill fast
vissa fiender kan du inte möta igen fast då finns det alltid nån annan
som kan den.

--DISC 1 TILL 3---------------------------------------------------------------

Matra Magic   - (Custom Sweeper) efter att ha rymt från Midgar. 
L4 Suicide    - (Mus) runt Chocobo Farm. 
Beta       - (Midgar Zolom) ormen i träsket vid Chocobo Farm.
Flame Thrower  - (Archdragon) i Mythril Mine.
White Wind    - (Zemzelet) i området mellan Hunon och Fort Condor.
Aqualung     - (Harpy) kör buggyn i leran som omringar Golden Saucer
Frog song    - (Touch me) i skogen runt Gongaga town. 
Big Guard    - (Beach Plugs) på Gongaga stranden och Costa del Sol's strand. 
????       - (Jersey) i Sephiroth's herrgård i Nibleheim. 
Trine      - (Materia Keeper) bossen i Nibleheim grottan. 
Death Force*   - (Adamantaimai) på den västerligaste kontinenten (flyg dit).
Magic Hammer*  - (Razor weed) i det mörka fräset på den västligande ön.
Death Sentence  - (Bound Fat) konstig mark på kartan innan Ancient city 
Magic Breath   - (Stilva) i isberget. 
Chocobuckle   - (Chocobo) nära skogen vid Mideel och vid Chocobo Farm. 

* Ni kan ta dessa utan att ha Yuffie

---BARA DISC 2 OCH 3------------------------------------------------------------- 

Bad Breath    - (Molboro) när du klättrar på isberget.
Goblin Punch   - (Goblin) den skogsbeklädda ön åt nordöst. 

---BARA DISC 3----------------------------------------------------------- 

Dragon Force   - (Dark Dragon) i Mako Pit. 
Laser      - (Dark Dragon) i Mako Pit. 
L5 Death     - (Parasites) in the Mako Pit. 
Angel's Whisper - (Pollensalta) i Mako Pit. 
Roulette     - (Death Dealer) i Mako Pit. 
Pandora's box  - (Dragon Zombie) i Mako Pit de kör också shadow flare. 

---BARA DISC 1 OCH 3------------------------------------------------------

Laser      - (Death Claw) skrotupplaget vid Dyne's hem. (Dark Dragon) Mako pit
Navigation: