Affärer

Nedan finner ni en lista på vad varje affär i spelet säljer och vad det kostar. Lite förklarningar:

Bracelet  - En utrustning som alla kan bära. "D" betyder "Defense Power"
        och numret efter det visar vad din defense power blir när
        du utrustat detta föremål. Bredvid detta så står ett nummer
        och en bokstav som berättar antalet materia slots det har.
        (s) - singel och (c) - combined (kombinerad).

Weapon   - Ett vapen. Namnet bredvid berättar vem som kan använda det.
        "A" betyder "Attack power" och siffran efteråt visar din
        attack power efter att du har utrustat vapnet. Sedan kommer
        ett tal och en bokstav som indikerar antalet materia platser.
        (s) - singel och (c) - combined (kombinerad) "Ingen" - Inga.

All statistik nedan gäller för alla tre skivorna. Om utbudet eller priset 
på varor ändras mellan skivorna så skrivs det efteråt vart de kostar si 
och så. 

MIDGAR - SECTOR 7 TOWN ________________________________________________ 

INN - TOPPEN PÅ BYGGNADEN 10 gil 

MATERIA SHOP
 Potion          50   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Antidote         80   Item 
 Fire           600   Magic Materia 
 Cold           600   Magic Materia 
 Lightning        600   Magic Materia 
 Restore         750   Magic Materia 

WEAPON SHOP
 Iron Bangle       160   Bracelet - d10 1s 
 Assault Gun       350   Barret  - a17 2c 
 Grenade          80   Item 
 

MIDGAR - SECTOR 5 TOWN ________________________________________________ 

INN - AERIS HUS      0 gil 

ITEM SHOP 
 Potion          50   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Antidote         80   Item 
 Tent           500   Item 

MATERIA SHOP 
 Fire           600   Magic Materia 
 Cold           600   Magic Materia 
 Lightning        600   Magic Materia 
 Restore         750   Magic Materia 

WEAPON SHOP - MAN I HUSVAGN 
 Titan Bangle       280   Bracelet - d14 2s 
 Grenade          80   Item 
 

MIDGAR - WALL MARKET 
___________________________________________________ 

INN            300 gil 

ITEM SHOP 
 Potion          50   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Antidote         80   Item 
 Echo Screen       100   Item 
 Eye drop         50   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Hi-Potion        300   Item 
 Tent           500   Item 

MATERIA SHOP (efter att Sektion 7 blivit förstört) 
 Fire           600   Magic Materia 
 Cold           600   Magic Materia 
 Lightning        600   Magic Materia 
 Restore         750   Magic Materia 
 Cover          1000   Independent Materia 

WEAPON SHOP - GUN & MACHINE SHOP 
 Mythril Rod       370   Aeris   - a16 2c 
 Metal Knuckle      320   Tifa   - a18 2c 
 Assault Gun       350   Barret  - a17 2c 
 Titan Bangle       280   Bracelet - d14 2s 
 Mythril Armlet      350   Bracelet - d18 2c 

SNUBBE TILL VÄNSTER 
 Battery         300   Item (Bara disc 1) 
 Sneak Glove      129000   Accessory (Disc 2+) 
 

STÖD PELARE NÄRA SECTOR 7 SLUMS 
___________________________________________________

MANLIG FÖRSÄLJARE (Under striden på kraft generatorn) 
 Potion          50 gil Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Antidote         80   Item 
 Grenade          80   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Tent           500   Item 
 

SHINRA HQ, TILLBEHÖRS RUMMET 
___________________________________________________
 Potion          50 gil Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Antidote         80   Item 
 Eye drop         50   Item 
 Tent           500   Item 
 

KALM TOWN ___________________________________________________

INN            300 gil 

ITEM SHOP 
 Potion          50   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Antidote         80   Item 
 Eye drop         50   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Tent           500   Item 

MATERIA SHOP 
 Earth          1500   Magic Materia 
 Poison         1500   Magic Materia 
 Steal          1200   Command Materia 
 Sense          1000   Command Materia 
 Remedy         1500   Magic Materia 

WEAPON SHOP 
 Mythril Saber      1000   Cloud   - a23 2c/1s 
 Cannon Ball       950   Barret  - a23 2c/1s 
 Mythril Claw       750   Tifa   - a24 2c/1s 
 Full Metal Staff     800   Aeris   - a22 2c/1s 
 Mythril Armlet      350   Bracelet - d18 2c/1s 
 

CHOCOBO FARM 
___________________________________________________ 

INN - HUSET        100 gil 

BARN I LADA - FÖRSTA MÖTET 
 Chocobo Plus      2000   Independent Materia 

BARN I LADA 
 Rasan Nut        600   Item 
 Saraha Nut        400   Item 
 Luchile Nut       200   Item 
 Pepio Nut        100   Item 
 Mimetto Greens     1500   Item 
 Curiel Greens      1000   Item 
 Pahsana Greens      800   Item 
 Tantal Greens      400   Item 
 Krakka Greens      250   Item 
 Gysahl Greens      100   Item 

MAN I HUSET, DISC 2 OCH 3 
 Köp ett stall (1-6)  10000   För att föda upp chocobos i
 

FORT CONDOR ___________________________________________________ 

INN - SOVRUM         0 gil 

ITEM SHOP 
 Potion          50   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Tent           500   Item 

MATERIA SHOP 
 Fire           600   Magic Materia 
 Lightning        600   Magic Materia 
 Cold           600   Magic Materia 
 Restore         750   Magic Materia 
 

FORT CONDOR - DISC 2 & 3 _______________________________________ 

INN - SOVRUM         0 gil 

ITEM SHOP 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Ether          1500   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Tent           500   Item 
 S-mine         1000   Item 

MATERIA SHOP 
 Throw         10000   Command Materia 
 Manipulate       10000   Command Materia 
 Deathblow       10000   Command Materia 
 Destruct        9000   Magic Materia 
 All          20000   Combination Materia 
 

JUNON TOWN - NEDRE DELEN 
___________________________________________________ 

INN - GAMLA DAMENS HUS     0 gil (Du måste ha räddat -?- först) 

ITEM SHOP 
 Mythril Armlet      350   Bracelet - d18 2c/1s 
 Potion          50   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Grenade          80   Item 
 Tent           500   Item 

HISS TILL ÖVRE DELEN    10 
 

JUNON TOWN - ÖVRE DELEN ______________________________________________

INN - FEMTE DÖRREN      30 gil (Disc 1) 

MATERIA SHOP - FÖRSTA DÖRREN 
 Sense          1000   Command Materia 
 Seal          3000   Magic Materia 
 Restore         750   Magic Materia 
 Remedy         1500   Magic Materia 
 Revive        3000   Magic Materia 

WEAPON SHOP - GRÄND 
 Hardedge        1500   Cloud   - a32 2c/2s 
 Grand Glove       1200   Tifa   - a31 2c/2s 
 Atomic Scissors     1400   Barret  - a32 2c/2s 
 Striking Staff     1300   Aeris   - a32 2c/2s 
 Diamond Pin       1300   Red XIII - a33 2c/2s 
 Boomerang        1400   Yuffie  - a30 2c/2s 

WEAPON SHOP 2 - ANDRA DÖRREN 
 Potion          50   Item 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Antidote         80   Item 
 Eye drop         50   Item 
 Echo Screen       100   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Tent           500   Item 

WEAPON SHOP 3 - FEMTE DÖRREN, ANDRA VÅNINGEN 
 Fire           600   Magic Materia 
 Cold           600   Magic Materia 
 Lightning        600   Magic Materia 
 Earth          1500   Magic Materia 
 Poison         1500   Magic Materia 

WEAPON SHOP 4 - FEMTE DÖRREN, TREDJE VÅNINGEN 
 Silver Glasses     3000   Accessory 
 Headband        3000   Accessory 

WEAPON SHOP 5 - SJUNDE DÖRREN 
 Mythril Saber      1000   Cloud   - a23 2c/1s 
 Cannon Ball       950   Barret  - a23 2c/1s 
 Mythril Claw       750   Tifa   - a24 2c/1s 
 Full Metal Staff     800   Aeris   - a22 2c/1s 
 Mythril Clip       800   Red XIII - a24 2c/1s 
 

JUNON TOWN - ÖVRE DELEN - DISC 2 & 3 
___________________________________________________ 

INN - FEMTE DÖRREN     400 gil 

MATERIA SHOP - FÖRSTA DÖRREN 
 Sense          1000   Command Materia 
 Seal          3000   Magic Materia 
 Restore         750   Magic Materia 
 Remedy         1500   Magic Materia 
 Revive        3000   Magic Materia 

WEAPON SHOP - GRÄNDEN
 Rune Blade       3800   Cloud   - a40 4s 
 Enhance Sword     12000   Cloud   - a43 8c 
 W Machine Gun      2000   Barret  - a30 3s 
 Drill Arm        3300   Barret  - a37 4s 
 Platinum Fist      2700   Tifa   - a30 4s 
 Kaiser Knuckle     15000   Tifa   - a44 2c/6s 
 Fairy Tale       2500   Aeris   - a37 7s 

WEAPON SHOP 2 - ANDRA DÖRREN
 Wind Slash       2000   Yuffie  - a30 3s 
 Twin Viper       3200   Yuffie  - a36 4s 
 Viper Halberd      7000   Cid    - a58 4s 
 Dragoon Lance      6200   Cid    - a66 8s 
 Peacemaker       3500   Vincent  - a38 2c/1s 
 Buntline        6800   Vincent  - a48 4c 
 Magic Comb       2000   Red XIII - a37 3s 
 Plus Barrette      3500   Red XIII - a39 4s 
 Wizard Staff      1800   Aeris   - a28 3s 
 Wizer Staff       3200   Aeris   - a33 4s 

WEAPON SHOP 3 - FEMTE DÖRREN, ANDRA VÅNINGEN
 Nail Bat        2800   Cloud   - a70 none 
 Rocket Punch      3200   Barret  - a62 none 
 Work Glove       2200   Tifa   - a68 none 
 Hairpin         6000   Red XIII - a57 none 
 Shotgunball       3000   Yuffie  - a68 none 
 Trumpet Shell      3000   Cait Sith - a68 none 
 Mop           3200   Cid    - a68 none 
 Silver Rifle      3000   Vincent  - a62 none 

WEAPON SHOP 4 - FEMTE DÖRREN, TREDJE VÅNINGEN 
 Platinum Bangle     1800   Bracelet - d20 2s 
 Powersoul        4200   Tifa   - a28 4s 
 Enemy Launcher     3300   Barret  - a35 2c/3s 
 Magic Shuriken     6000   Yuffie  - a64 3s 
 White M-phone      2300   Cait Sith - a35 3s 
 Black M-phone      2800   Cait Sith - a31 4s 
 Silver M-phone     3300   Cait Sith - a28 8s 
 Sniper CR        3300   Vincent  - a42 4c 

WEAPON SHOP 5 - SJUNDE DÖRREN 
 Atomic Scissors     1400   Barret  - a32 2c/2s 
 Grand Glove       1200   Tifa   - a31 2c/2s 
 Striking Staff     1300   Aeris   - a32 2c/2s 
 Diamond Pin       1300   Red XIII - a33 2c/2s 
 Boomerang        1400   Yuffie  - a30 2c/2s 
 Yellow M-phone      500   Cait Sith - a36 2c/2s 
 Spear          1200   Cid    - a44 2c/2s 
 Trident         7500   Cid    - a60 6s 
 Quicksilver       1000   Vincent  - a38 2c/2s 
 

SHINRA BÅTEN ___________________________________________________________

MAN - FÖRSTA VALET x2 
 Shotgun Drink      250 gil (Återställer HP/MP) 

MAN - ANDRA VALET 
 Potion          50   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 

COSTA DEL SOL __________________________________________________________ 

INN            200 gil 
HUS SOM ÄR TILL SALU  300000 

MANLIG FÖRSÄLJARE 
 Potion          50   Item 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Soft           150   Item 
 Antidote         80   Item 
 Eye drop         50   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Tent           500   Item 

MATERIA FÖRSÄLJARE
 Remedy         1500   Magic Materia 
 Revive         3000   Magic Materia 
 Restore         750   Magic Materia 
 Seal          3000   Magic Materia 
 Fire           600   Magic Materia 
 Cold           600   Magic Materia 
 Lightning        600   Magic Materia 

MAN I BAR 
 Platinum Bangle     1800   Bracelet - d20 2s 
 Carbon Bangle      800   Bracelet - d27 2c/1s 
 Four Slots       1300   Bracelet - d12 4s 
 Molotov         400   Item 
 

COSTA DEL SOL - DISC 2 & 3 _____________________________________________

INN             0 gil 
HUS TILL SALU      300000 

MANLIG FÖRSÄLJARE 
 Potion          50   Item 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Ether          1500   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Tent           500   Item 

MATERIA FÖRSÄLJARE
 Fire           600   Magic Materia 
 Cold           600   Magic Materia 
 Lightning        600   Magic Materia 
 Earth          1500   Magic Materia 
 Demi          8000   Magic Materia 
 Poison         1500   Magic Materia 

MAN I BAR 
 Solid Bazooka     16000   Barret  - a61 8c 
 Centclip        14000   Red XIII - a58 8s 
 Spiral Shuriken    14000   Yuffie  - a68 2c/6s 
 Long Barrel R     13000   Vincent  - a66 8c 
 Gold M-phone      15000   Cait Sith - a58 8c 
 S-mine         1000   Item 
 

NORTH COREL ____________________________________________________________ 

INN             50 gil 

MANLIG FÖRSÄLJARE 
 Potion          50   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Tent           500   Item 

MATERIA FÖRSÄLJARE
 Transform        5000   Magic Materia 
 Maiden's Kiss      150   Item 
 Cornucopia        150   Item 
 Soft           150   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 

VAPEN FÖRSÄLJARE 
 Carbon Bangle      800   Bracelet - d27 2c/1s 
 Force Stealer      2200   Cloud   - a36 3s 
 Molotov         400   Item 
 

GOLDEN SAUCER __________________________________________________________ 

INTRÄDES AVGIFT      3000 gil 
LIVSTIDS AVGIFT     30000   (Gå in gratis sedan)

ITEM SHOP 
 Potion          50   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Ether          1500   Item 
 Antidote         80   Item 
 Maiden's Kiss      150   Item 
 Cornucopia        150   Item 
 Soft           150   Item 
 Echo Screen       100   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 

SAVE POINT UTANFÖR "PARKEN" 5 GP 

GHOST SQUARE 
 Ghost Hotel (Inn)     5 

ROUND SQUARE 
 Ferris Wheel        3 

SPEED SQUARE 
 'Shooting Coaster'    10 

BATTLE SQUARE 
 Arena Battle       10 

WONDER SQUARE 
Potion            1   Item 
Ether            20   Item 
X Potion          80   Item 
Turbo Ether        100   Item 
Gold Ticket        300   Fibiljett värd 30000
????????          500 
????????         1000

WONDER SQUARE SPEL
Arm Wrestling       100 gil 
Basket Game        200 
Wonder Catcher       100 
Mog House         100 
Fortune Teller       50 
G Bike           200 
3D Battler         200 
 

GONGAGA TOWN 
___________________________________________________________ 

INN            300 gil 

ITEM SHOP 
 Potion          50   Item 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Tent           500   Item 
 Maiden's Kiss      150   Item 
 Cornucopia        150   Item 
 Soft           150   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 

ACCESSORY SHOP 
 Headband        3000   Accessory 
 Silver Glasses     3000   Accessory 
 Star Pendant      4000   Accessory 
 Talisman        4000   Accessory 
 White Cape       5000   Accessory 
 Fury Ring        5000   Accessory 
 Mystify         6000   Magic Materia 
 Time          6000   Magic Materia 
 Remedy         1500   Magic Materia 
 Transform        5000   Magic Materia 

WEAPON SHOP - ACCESSORY AFFÄRENS VIND
 Hardedge        1500   Cloud   - a32 2c/2s 
 Grand Glove       1200   Tifa   - a31 2c/2s 
 Atomic Scissors     1400   Barret  - a32 2c/2s 
 Striking Staff     1300   Aeris   - a32 2c/2s 
 Diamond Pin       1300   Red XIII - a33 2c/2s 
 Boomerang        1400   Yuffie  - a30 2c/2s 
 Impaler         500   Item 
 Shrivel         400   Item 
 Molotov         400   Item 
 

COSMO CANYON 
___________________________________________________________ 

INN - ANDRA VÅNINGEN    100 gil 

ITEM SHOP 
 Potion          50   Item 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Ether          1500   Item 
 Tent           500   Item 
 Maiden's Kiss      150   Item 
 Cornucopia        150   Item 
 Soft           150   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 

MATERIA SHOP 
 MP Plus         8000   Independent Materia 
 HP Plus         8000   Independent Materia 
 Mystify         6000   Magic Materia 
 Transform        5000   Magic Materia 

WEAPON SHOP - TIGER LILY ARMS SHOP 
 Butterfly Edge     2800   Cloud   - a39 4c 
 Tiger Fang       2500   Tifa   - a38 4c 
 Heavy Vulcan      2700   Barret  - a39 4c 
 Prism Staff       2600   Aeris   - a40 4c 
 Silver Barrette     2500   Red XIII - a40 4c 
 Pinwheel        2600   Yuffie  - a37 4c 
 Green M-phone      2400   Cait Sith - a41 4c 
 Silver Armlet      1300   Bracelet - d34 2c/2s 
 

COREL PRISON ___________________________________________________________ 

MAN I BAR 
 Potion          50 gil 
 Phoenix Down       300 
 Tent           500 
 

NIBELHEIM ______________________________________________________________ 

INN            100 gil 

ITEM SHOP 
 Potion          50   Item 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Tent           500   Item 
 

ROCKET TOWN - DISC 1
__________________________________________________ 

INN            100 gil 

ACCESSORY SHOP 
 Buntline        3100    Vincent  - a48 4c 
 Gold Armlet       2000    Bracelet - d46 4c 
 Power Wrist       7500    Accessory 
 Protect Vest      3500    Accessory 
 Earring         7500    Accessory 
 Talisman        4000    Accessory 

ITEM SHOP 
 Potion          50    Item 
 Hi-Potion        300    Item 
 Phoenix Down       300    Item 
 Ether          1500    Item 
 Hyper          100    Item 
 Tranquilizer       100    Item 
 Tent           500    Item 
 Barrier        10000    Magic Materia 
     Seperation       10000    Magic Materia 
 Time          10000    Magic Materia 
 

ROCKET TOWN - DISC 2 ____________________________________________________ 

INN            300 gil 

ACCESSORY SHOP 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Ether          1500   Item 
 Tent           500   Item 
 Barrier        10000   Magic Materia 
 Exit          10000   Magic Materia 
 Time          6000   Magic Materia 
 Throw         10000   Command Materia 
 Deathblow       10000   Command Materia 
 Manipulate       10000   Command Materia 

ITEM SHOP 
 S-mine         1000   Item 
 Gold Armlet       2000   Bracelet - d46 4c 
 Edincoat        8000   Bracelet - d50 7c 
 Power Wrist       7500   Accessory 
 Protect Vest      3500   Accessory 
 Earring         7500   Accessory 
 Talisman        4000   Accessory 
 Peace Ring       7500   Accessory 
 Safety Bit       7500   Accessory 
 

WUTAI __________________________________________________________________ 

INN             0 gil 

ITEM SHOP 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Ether          1500   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Tent           500   Item 
 Fire Veil        800   Item 
 Swift Bolt        800   Item 
 Choco Feather     10000   Accessory 

WEAPON SHOP 
 Murasame        6500   Cloud   - a51 4c/1s 
 Diamond Knuckle     5800   Tifa   - a51 4c/1s 
 Chainsaw        6300   Barret  - a52 4c/1s 
 Aurora Rod       5800   Aeris   - a51 4c/1s 
 Gold Barrette      6000   Red XIII - a50 4c/1s 
 Slash Lance       6500   Cid    - a56 4c/1s 
 Blue M-phone      5500   Cait Sith - a48 4c/1s 
 Razor Ring       6000   Yuffie  - a49 4c/1s 
 Shortbarrel       6400   Vincent  - a51 4c/1s 
 

BONE VILLAGE _______________________________________________________ 

MAN I HYDDA - GRÄV EFTER FÖREMÅL 
 Placera grävare     100 gil 

MAN I HYDDA - KÖPA SAKER 
 Diamond Bangle     3200   Bracelet - d57 4c/1s 
 Rune Armlet       3700   Bracelet - d43 4s 
 Potion          50   Item 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       30   Item 
 Ether          1500   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Tent           500   Item 
 

ANCIENT TEMPLE __________________________________________________________ 

FÖRSTA MÖTET MED DEN GAMLE MANNEN
 Potion          50   Item 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Ether          1500   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Maiden's Kiss      150   Item 
 Tent           500   Item 
 

ICICLE LODGE ___________________________________________________________ 

INN            200 gil 

WEAPON SHOP 
 Organics        12000   Cloud   - a62 4c/2s 
 Dragon Claw      10000   Tifa   - a62 4c/2s 
 Microlaser       12000   Barret  - a63 4c/2s 
 Adaman Clip      11000   Red XIII - a60 4c/2s 
 Hawk Eye        12000   Yuffie  - a61 4c/2s 
 Red M-phone      12000   Cait Sith - a60 4c/2s 
 Mast Ax        13000   Cid    - a64 4c/2s 
 Lariat         12000   Vincent  - a64 4c/2s 
 Tent           500   Item 
 Hi-Potion        300   Item 
 

CHOCOBO SAGE STUGA
_________________________________________________________ 

 Pram Nut        1500 gil Item 
 Porov Nut        2000   Item 
 Reagan Greens      3000   Item 
 Sylkis Greens      5000   Item 

CHOCOBO - PRATA MED HONOM
 Enemy skill        -   Command materia 

MIDEEL VILLAGE _________________________________________________________ 

INN - SKÖTERSKAN       0 gil 

ITEM SHOP 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Ether          1500   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Remedy         1000   Item 
 Tent           100   Item 

MATERIA SHOP 
 HP Plus         8000   Independent Materia 
 MP Plus         8000   Independent Materia 
 Transform        5000   Magic Materia 
 Demi          8000   Magic Materia 
 Destruct        9000   Magic Materia 

WEAPON SHOP 
 Crystal Sword     18000   Cloud   - a76 6c 
 Crystal Glove     16000   Tifa   - a75 6c 
 A.M Cannon       18000   Barret  - a77 6c 
 Crystal Comb      17000   Red XIII - a76 6c 
 Crystal Cross     18000   Yuffie  - a74 6c 
 Crystal M-phone    18000   Cait Sith - a74 6c 
 Partisan        19000   Cid    - a78 6c 
 Winchester       18000   Vincent  - a73 6c 
 Crystal Bangle     4800   Bracelet - d70 6c 
 Wizard Bracelet    12000   Bracelet - d6  8c 

KVINNA SOM SÄLJER ACCESSORIES 
 Amulet         10000   Accessory 
 Fire Ring        8000   Accessory 
 Ice Ring        8000   Accessory 
 Bolt Ring        8000   Accessory 
 Fairy Ring       7000   Accessory 
 Jem Ring        7500   Accessory 
 White Cape       5000   Accessory 
 

MIDEEL - EFTER FÖRSTÖRELSEN / DISC 3 ________________________ 

INN - SKÖTERSKA       0 gil 

MANLIG FÖRSÄLJARE 
 Potion          50   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Antidote         80   Item 
 Tent           500   Item 

KVINNLIG ACCESSORIES FÖRSÄLJARE
 Amulet         10000   Accessory 
 Fire Ring        8000   Accessory 
 Ice Ring        8000   Accessory 
 Bolt Ring        8000   Accessory 
 Fairy Ring       7000   Accessory 
 Jem Ring        7500   Accessory 
 White Cape       5000   Accessory 

MATERIA FÖRSÄLJARE
 Fire           600   Magic Materia 
 Cold           600   Magic Materia 
 Lightning        600   Magic Materia 
 Restore         750   Magic Materia 

HYPERAKTIV UNGE - FÖRSTA UTBUDET* 
 Hi-Potion        300   Item 
 Phoenix Down       300   Item 
 Ether          1500   Item 
 Hyper          100   Item 
 Tranquilizer       100   Item 
 Remedy         1000   Item 
 Tent           500   Item 

HYPERAKTIV UNGE - ANDRA UTBUDET* 
 Crystal Sword     18000   Cloud   - a76 6c 
 Crystal Glove     16000   Tifa   - a75 6c 
 A.M Cannon       18000   Barret  - a77 6c 
 Crystal Comb      17000   Red XIII - a76 6c 
 Crystal Cross     18000   Yuffie  - a74 6c 
 Crystal M-phone    18000   Cait Sith - a74 6c 
 Partisan        19000   Cid    - a78 6c 
 Winchester       18000   Vincent  - a73 6c 
 Crystal Bangle     4800   Bracelet - d70 6c 
 Wizard Bracelet    12000   Bracelet - d6  8c 

HYPERAKTIV UNGE - TREDJE UTBUDET* 
 HP Plus         8000   Independent Materia 
 MP Plus         8000   Independent Materia 
 Transform        5000   Magic Materia 
 Demi          8000   Magic Materia 
 Destruct        9000   Magic Materia 

* Detta beror på antalet gånger du snackat med grabben innan
 Mideel förstördes. Ju fler destå bättre saker kan du köpa.
Navigation: