image/svg+xml Ta mig upp

Vapen

Vi har grupperat all info om vapen fördelat på de olika karaktärerna i spelet. Du finner information om hur bra varje vapen är, men framförallt – vad kostar det, vilken vapentidning är det som behövs, och vilka delar används till att bygga vapnet. På vapendelarna har vi till och med information om vilka fiender du kan besegra, eller råna (köra stridskommandot “Mug” på), för att få dessa delar, eller om det finns något Triple Triad-kort som kan förvandlas till denna del med abilitiyn “Modify Card”.

När du fått rätt tidning till ett vapen så måste du läsa i den tidningen om hur man bygger just det vapnet. Skaffa sedan alla delarna som krävs och besök en “Junk Shop” där du kan modifiera om ditt vapen för en summa Gil.