image/svg+xml Ta mig upp

Level 06

Denna sida listar alla kort på denna nivå, så att du får en god översikt.

#1 – Fujin, Raijin

Fujin, Raijin

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 X-Potion

#2 – Elvoret

x

Klass: Boss
Element: Wind
Modify Card“: 1 blir 10 Death Stone

#3 – X-ATM092

X-ATM092

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 2 blir 1 Turtle Shell

#4 – Granaldo

Granaldo

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 G-Returner

#5 – Gerogero

Gerogero

Klass: Boss
Element: Poison
Modify Card“: 10 blir 1 Circlet

#6 – Iguion

Iguion

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Cockatrice Pinion

#7 – Abadon

Abadon

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 30 Dark Ammo

#8 – Trauma

Trauma

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 30 Demolition Ammo

#9 – Oilboyle

Oilboyle

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 30 Fire Ammo

#10 – Shumi Tribe

Shumi Tribe

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 5 blir 1 Gambler Spirit

#11 – Krysta

Krysta

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 10 Holy Stones