image/svg+xml Ta mig upp

Level 02

Denna sida listar alla kort på denna nivå, så att du får en god översikt.

#1 – Grat

Grat

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Magic Stone

#2 – Buel

Buel

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Magic Stone

#3 – Mesmerize

Mesmerize

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Mesmerize Blade

#4 – Glacial Eye

Glacial Eye

Klass: Monster
Element: Ice
Modify Card“: 1 blir 1 Arctic Wind

#5 – Belhelmel

Belhelmel

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Saw Blade

#6 – Thrustaevis

Thrustaevis

Klass: Monster
Element: Wind
Modify Card“: 1 blir 1 Shear Feather

#7 – Anacondaur

Anacondaur

Klass: Monster
Element: Poison
Modify Card“: 1 blir 1 Venom Fang

#8 – Creeps

Creeps

Klass: Monster
Element: Thunder
Modify Card“: 1 blir 1 Coral Fragment

#9 – Grendel

Grendel

Klass: Monster
Element: Thunder
Modify Card“: 1 blir 1 Dragon Fin

#10 – Jelleye

Jelleye

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Magic Stone

#11 – Grand Mantis

Grand Mantis

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Sharp Spike