image/svg+xml Ta mig upp

Offensiv magi

Här är all “Black Magic” i spelet, alltså all offensiv magi, sån som skadar fienden eller har en annan negativ påverkan på fienden.

Om varje magi får du en kort beskrivning, och all data vi har om den. Till exempel ser du hur denna magi påverkar Junctions-funktionen i spelet – vilka element och status-attacker den tillför vid attack, eller skyddar mot vid försvar. Du ser också vilka värden hos karaktärerna som förbättras.

Vila muspekaren en stund över alla ikoner för en förklaring.

Fire

Orsakar eld-baserad skada på valfri fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:50% Ikon för elementet 'fire'– Inget –
Skydd:50% Ikon för elementet 'fire'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
10010410486108

Fira

Orsakar eld-baserad skada på valfri fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:80% Ikon för elementet 'fire'– Inget –
Skydd:80% Ikon för elementet 'fire'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
2001581581281612

Firaga

Orsakar eld-baserad skada på valfri fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:100% Ikon för elementet 'fire'– Inget –
Skydd:150% Ikon för elementet 'fire'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
14003016301614102014

Flare

Orsakar typlös skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:80% Ikon för elementet 'fire' Ikon för elementet 'ice' Ikon för elementet 'thunder'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
32005626442612102612

Blizzard

Orsakar isbaserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:50% Ikon för elementet 'ice'– Inget –
Skydd:50% Ikon för elementet 'ice'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
10010410486108

Blizzara

Orsakar isbaserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:80% Ikon för elementet 'ice'– Inget –
Skydd:80% Ikon för elementet 'ice'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
2001581581281612

Blizzaga

Orsakar isbaserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:100% Ikon för elementet 'ice'– Inget –
Skydd:150% Ikon för elementet 'ice'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
14003016301614102014

Water

Orskar vatten-baserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:100% Ikon för elementet 'water'– Inget –
Skydd:150% Ikon för elementet 'water'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
3002014441412101813

Thunder

Orsakar blixt-baserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:50% Ikon för elementet 'thunder'– Inget –
Skydd:50% Ikon för elementet 'thunder'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
10010410486108

Thundara

Orsakar blixt-baserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:80% Ikon för elementet 'thunder'– Inget –
Skydd:80% Ikon för elementet 'thunder'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
2001581581281612

Thundaga

Orsakar blixt-baserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:100% Ikon för elementet 'thunder'– Inget –
Skydd:150% Ikon för elementet 'thunder'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
14003016301614102014

Aero

Orsakar vind-baserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:80% Ikon för elementet 'wind'– Inget –
Skydd:80% Ikon för elementet 'wind'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
3001710161020182215

Tornado

Orsakar vind-baserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:100% Ikon för elementet 'wind'– Inget –
Skydd:200% Ikon för elementet 'wind'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
30004824422433323814

Bio

Orskar gift-baserad skada på en fiende samt ger dem status: poison.

JunctionsElementStatus
Attack:100% Ikon för statusförändringen 'poison'100% Ikon för statusförändringen 'poison'
Skydd:150% Ikon för statusförändringen 'poison'100% Ikon för statusförändringen 'poison'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
700241524155544

Break

Orsakar status: petrify.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'petrify'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'petrify'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
10002020343510101012

Blind

Orsakar status: blind.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'darkness'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'darkness'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
10065121033302

Silence

Orsakar status: silence.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'silence'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'silence'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
1006512104332

Berserk

Orsakar status: berserk.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'berserk'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'berserk'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
3001381485543

Sleep

Orsakar status: sleep.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'sleep'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'sleep'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
10065121041032

Confuse

Orsakar status: confuse.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'confuse'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'confuse'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
7002218281818888

Pain

Orsakar status: poison, silence och blind.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'poison' Ikon för statusförändringen 'silence' Ikon för statusförändringen 'darkness'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'poison' Ikon för statusförändringen 'silence' Ikon för statusförändringen 'darkness'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
28004238604544440

Meltdown

Orsakar typlös skada på en fiende samt sänker dennes Vitality till 0.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
15002480202034128

Quake

Orsakar jord-baserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:100% Ikon för elementet 'earth'– Inget –
Skydd:200% Ikon för elementet 'earth'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
20040204020773012

Meteor

Orsakar typlös skada. Kastar 8 stenar med slumpvist utvalda mål bland fienderna.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:150% Ikon för elementet 'earth' Ikon för elementet 'wind'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
46007534523430304022

Ultima

Orsakar typlös skada på alla fiender.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:100% Ikon för elementet 'fire' Ikon för elementet 'ice' Ikon för elementet 'thunder' Ikon för elementet 'earth' Ikon för elementet 'wind' Ikon för elementet 'water' Ikon för elementet 'holy' Ikon för statusförändringen 'poison'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
6000100821009560606060