image/svg+xml Ta mig upp

Level 07

Denna sida listar alla kort på denna nivå, så att du får en god översikt.

#1 – Propagator

Propagator

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 G-Mega-Potion

#2 – Jumbo Cactuar

Jumbo Cactuar

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Cactus Thorn

#3 – Tri-Point

Tri-Point

Klass: Boss
Element: Thunder
Modify Card“: 40 blir 1 Jet Engine

#4 – Gargantua

Gargantua

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 10 blir 1 Strenght Love

#5 – Mobile Type 8

Mobile Type 8

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 10 Shell Stones

#6 – Sphinxara

Sphinxara

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 G-Mega-Potion

#7 – Tiamat

Tiamat

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 10 Flare Stone

#8 – BGH251F2

BGH251F2

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 10 Protect Stones

#9 – Red Giant

Red Giant

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 5 Meteor Stones

#10 – Catoblepas

Catoblepas

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Rename Card

#11 – Ultima Weapon

Ultima Weapon

Klass: Boss
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Ultima Stone