image/svg+xml Ta mig upp

Ännu mer Gil

Införskaffa dig nån decimeter tejp och om du har en Analog kontroll (kontroll med två spakar på i mitten) så är det en stor fördel. Om du inte har en analog kontroll så bör du förutom att köpa en nån gång skaffa nåt ganska litet men ändå stabilt och tungt.

Nu så ska du skaffa så hög SeeD level som möjligt, helst A-level. Sätt sedan på dig Diablos Enc-none för att inte möta några fiender och ta dig ut på kartan till en ö eller en plats där det inte finns nån stad eller nåt annat att gå in i.

Lägg sedan nåt på styrkorset på din digitala kontroll eller tejpa fast styrspaken på din analoga kontroll så att du hela tiden springer runt i cirklar. Och eftersom lönssystemet bara närmar sig utbetalning medans du rör på dig så kommer du efter att irrat omkring i cirka 15-20 minuter få dina Gil och så kan du låta det fortsätta tills du anser dig ha tillräckligt med pengar. Dock går ens SeeD-level ner om man inte slåss tillräckligt mycket, så ibland kan det passa med en pause för att höja din SeeD-level igen.

Detta tips är ifrån TIDUS8622