image/svg+xml Ta mig upp

Quistis mot Squall

I Balamb Garden så ska du besöka klassrummet för att finna två tjejer där. Den till vänster, Trepe Groupie #3, berättar för dig antalet fiender Quistis besegrat samt antalet fiender Squall plockat ner. Den andra tjejen, Trepe Groupie #2, ger dig två svarsalternativ fast oavsett vad du svarar så berättar hon antalet gånger Quistis dött och antalet Squall har dött.