image/svg+xml Ta mig upp

Defensiv magi

Här är all “White Magic” i spelet, alltså all beskyddande magi, sån som har en positiv effekt och som används i stort sett på dig själv och ditt party.

Om varje magi får du en kort beskrivning, och all data vi har om den. Till exempel ser du hur denna magi påverkar Junctions-funktionen i spelet – vilka element och status-attacker den tillför vid attack, eller skyddar mot vid försvar. Du ser också vilka värden hos karaktärerna som förbättras.

Låt muspekaren vila lite över en ikon för en förklaring.

Cure

Återställer en liten del av någons HP.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
2004154153422

Cura

Återställer en medelstor del av någons HP.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
5008288284533

Curaga

Återställer en stor del av någons HP.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
22002065206510101010

Death

Orsakar omedelbar död.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'death'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'death'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
18002222385810101038

Holy

Orsakar holy-baserad skada på en fiende.

JunctionsElementStatus
Attack:100% Ikon för elementet 'holy'– Inget –
Skydd:200% Ikon för elementet 'holy'40% Ikon för statusförändringen 'death' Ikon för statusförändringen 'poison' Ikon för statusförändringen 'berserk' Ikon för statusförändringen 'zombie' Ikon för statusförändringen 'sleep' Ikon för statusförändringen 'curse' Ikon för statusförändringen 'confuse' Ikon för statusförändringen 'drain'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
38005528454810182414

Life

Återupplivar en död kamrat och återställer en liten summa av dennes HP.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:30% Ikon för elementet 'earth' Ikon för elementet 'fire' Ikon för elementet 'ice' Ikon för elementet 'holy' Ikon för elementet 'thunder' Ikon för elementet 'water' Ikon för elementet 'wind'20% Ikon för statusförändringen 'death'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
120085010504334

Full-life

Återuplivar en kamrat samt återställer till fullo dennes HP.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:40% Ikon för elementet 'earth' Ikon för elementet 'fire' Ikon för elementet 'ice' Ikon för elementet 'holy' Ikon för elementet 'thunder' Ikon för elementet 'water' Ikon för elementet 'wind'40% Ikon för statusförändringen 'death'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
480020802085810820

Regen

Återställer delar av någons HP med jämna mellanrum.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
2600187018608888

Zombie

Orsakar status: zombie.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'zombie'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'zombie'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
800152415122222

Esuna

Botar status: poison, petrify, blind, silence, berserk, sleep, curse, slow, stop, confuse och zombie.

Elemental JunctionsStatus Junctions
Attack: – Inget –
Skydd: – Inget –
Attack: – Inget –
Skydd: 20%
Ikon för statusförändringen 'poison' Ikon för statusförändringen 'petrify' Ikon för statusförändringen 'darkness' Ikon för statusförändringen 'silence' Ikon för statusförändringen 'berserk' Ikon för statusförändringen 'sleep' Ikon för statusförändringen 'slow' Ikon för statusförändringen 'stop' Ikon för statusförändringen 'curse' Ikon för statusförändringen 'confuse'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
500636123633310

Dispel

Botar status: haste, regen, protect, shell, aura, reflect, float, double och triple.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –50% Ikon för statusförändringen 'drain'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
10001238166608810

Protect

Lägger en fysisk sköld på en spelare. Denna sköld reducerar fysisk skada med 50%.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:20% Ikon för elementet 'fire' Ikon för elementet 'ice' Ikon för elementet 'thunder'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
400640101833314

Shell

Lägger en psykisk sköld på en spelare som reducerar magi-attacker med 50%.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:20% Ikon för elementet 'fire' Ikon för elementet 'ice' Ikon för elementet 'thunder' Ikon för elementet 'earth' Ikon för elementet 'wind' Ikon för elementet 'water' Ikon för elementet 'holy' Ikon för statusförändringen 'poison'– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
400618104033314

Reflect

Reflekterar de fyra nästkommande magier som kastas mot dig.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –20% Ikon för statusförändringen 'poison' Ikon för statusförändringen 'petrify' Ikon för statusförändringen 'darkness' Ikon för statusförändringen 'silence' Ikon för statusförändringen 'berserk' Ikon för statusförändringen 'sleep' Ikon för statusförändringen 'slow' Ikon för statusförändringen 'stop' Ikon för statusförändringen 'confuse'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
2000144620721010816

Drain

Tar en liten del av målets HP och återställer samma summa på kasterens HP.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'drain'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'drain'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
400133020246554

Aura

Under en kortare period så är sannolikheten för att den påverkade kan använda sin Limit Break tio-dubblad.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'curse'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
3400702224241055040

Haste

Orsakar status: haste.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
5001216202050201010

Slow

Orsakar status: slow.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'slow'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'stop'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
5001216202040201010

Stop

Orsakar status: stop.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'stop'
Skydd:– Inget –100% Ikon för statusförändringen 'stop'
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
201820302448252010

Demi

Reducerar en fiendes HP med 25%.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
16341836181281410

Double

Orsakar status: double.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
2001561861010402

Triple

Orsakar status: triple.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
240070107010704015030

Float

Lyfter någon från marken. Denne kan nu inte påverkas av jord-baserade attacker.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
20081515168122014

Scan

Analyserar ett mål. Visar HP, svagheter, styrkor samt mycket annat.

JunctionsElementStatus
Attack:– Inget –– Inget –
Skydd:– Inget –– Inget –
HPStrVitMagSprSpdEvaHitLuck
10055553333