image/svg+xml Ta mig upp

Level 04

Denna sida listar alla kort på denna nivå, så att du får en god översikt.

#1 – Turtapod

Turtapod

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 5 blir 1 Healing Mail

#2 – Vysage

Vysage

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Wizard Stone

#3 – T-Rexaur

T-Rexaur

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 2 blir 1 Dino Bone

#4 – Bomb

Bomb

Klass: Monster
Element: Fire
Modify Card“: 1 blir 1 Bomb Fragment

#5 – Blitz

Blitz

Klass: Monster
Element: Thunder
Modify Card“: 1 blir 1 Dynamo Stone

#6 – Wendigo

Wendigo

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Steel Orb

#7 – Torama

Torama

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 5 blir 1 Life Ring

#8 – Imp

Imp

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Wizard Stone

#9 – Blue Dragon

Blue Dragon

Klass: Monster
Element: Poison
Modify Card“: 4 blir 1 Fury Fragment

#10 – Adamantoise

Adamantoise

Klass: Monster
Element: Earth
Modify Card“: 3 blir 1 Turtle Shell

#11 – Hexadragon

Hexadragon

Klass: Monster
Element: Fire
Modify Card“: 1 blir 1 Sharp Spike