image/svg+xml Ta mig upp

Monstret i Obel lake

Tillgänglig: med Ragnarok, skiva 3
Svårighetsgrad: medel
Belöning: bra
Otillgänglig: aldrig

Strax norr om Timber så finns det en sjö som blänker och marken speglar sig i den, detta är Obel lake. Landet runt denna sjö har en liten utbuktande udde ut i sjön och du ska gå ut på denna och söka vid dess kant. Då ska dessa två alternativ dyka upp:
“Throw a rock”
“Try humming”
Välj det andra alternativet, try huming, så ska en skugglik varelse dyka upp (ibland kan det behövas några försök). Prata med varelsen så kommer han att be dig om en tjänst, nämligen att söka upp hans “gode vän och kollega” Mr. Monkey. Du har förståss inte en susning om vart denna lilla apa finns men Herr generös ger dig två fantastiska ledtrådar.
“Mr Monkey may have hopped a train toward Dollet.”
“Mr Monkey enjoys hanging out in forests.”
Utav dessa ledtrådar så kan man dra slutsatsen att han tagit tåget till Dollet och placerat sig i en skog i närheten. Du ska uppsöka skogen väster om staden Dollet och kuta runt lite i den. Efter ett tag så ska du slutligen möta Mr Monkey och efter att ha träffat denna långarmade avlägsna släkting så ska du göra ett återbesök till varelsen i Obel lake.
Han kommer nu att ge dig några sannerligen kryptiska ledtrådar om olika platser.
1. “Take a break at the railroad bridge.”
*2. “At the beach in Balamb, something special washes ashore at times.”
3. “Take some time off at Eldbeak Peninsula.”
*4. “You’ll find something on an island east of Timber too.”
*5. “There’s also something on top of a mountain with a lake and cavern.”
6. “Back in the day, south of here, there used to be a small but beautiful village sorrounded by deep-forests. Everyone lived a happy life there.”
**7. “Mr Monkey had a rock like this I think…”
* Dessa ledtrådar leder till en av sammanlagt fyra stenar.
** Som ovan samt att du inte får denna ledtråd fören du erhållit minst en sten.
Sten 1 (7): Som jag skrivit ovan så kommer du inte att få detta meddelande förens du hittat minst en sten fast det är just det som jag ska skriva om här. Du ska ställa dig på kanten till sjön och välja alternativet att kasta sten. Du kastar nu en sten, en “macka”, och ett meddelande kommer upp med antalet gånger den studsade på ytan. Du ska få meddelandet “The rock skipped many, many times.” och detta kan ta ett tag och ibland ett väldigt bra tag.
Ta dig nu till skogen där du fann Mr Monkey förut och finn honom igen. Börja nu att kasta stenar på den lilla apan ända tills han kastar en sten tillbaks på dig (rätt åt dig) som har inskriptionen “U R H A E O”.
Sten 2 (4) : Den lilla ön öster om Timber som han menar är den på järnvägsbrons norra sida, även en del av platsen Mandys Beach. Sök marken här för att finna en sten med inskriptionen “R E A D I R”.
Sten 3 (2): Det finns en massa stenar på stranden strax söder om Balamb. Du måste söka här tills det att du finner rätt sten med inskriptionen “S T S L R M”.
Sten 4 (5): För att hitta denna sten så måste du ha skeppet Ragnarok för att kunna komma upp på berget. Nordväst om Timber finns ett berg som kallas Monterosa Plateau. Sök ovanpå berget längs dess kant och i bergsväggen strax under kanten ska det finnas en grottöppning som det forsar ut vatten ur. Sök här för att hitta en fågel som värmer sina ägg, fast det är inget ägg så du ska bara skrämma iväg fågeln och ta ägget som är den fjärde stenen med inskriptionen “E A S N P D”.

Efter att nu ha funnit alla stenar så ska du bege dig till varelsen i Obel lake igen så kommer han att sätta ihop medelandena så att du kan lösa ut vad det igentligen står.

S T S L R M
U R H A E O
R E A I D R
E A S N P D

Och läser du uppifrån höger och neråt mot vänster så ska du kunna få fram meddelandet “Mordred Plains has treasure”. Du ska nu alltså bege dig till Mordred plains som är en stor mark norr om Esthar. Sök på marken så ska du efter ett tag finna fyra stenar och alla med ett människo ansikte på. Varje sten kommer att säga dig något men du ska bara lyssna på en av dem.
Den röda stenen är en lögnare så du ska göra allt exakt i motsats till vad han säger. Så när du söker på marken och den röda stenen säger “The treasure is not here.” så vet du att den finns där så du ska bara söka en gång till för att finna föremålet Three Stars som lär en GF förmågan Expendx3-1.

Ledtråd 3: Stick nu till Eldbeak peninsula som är en liten udde på continenten norr om Balamb. Sök på uddens slut för att finna en stenpelare med inskriptionen “TRETIMEASUREATMINOFFDEISLE”. Du kanske inte förstår medelandet direkt men om du tänker på ledtråden som varelsen i sjön gav dig som ledde dig hit så kanske det går upp ett ljus. Medelandet var “Take some time off at Eldbeak Peninsula.” med betoning på TIME och OFF och varelsen menar att du ska ta bort dessa från medelandet för att det ska bli “TREASUREATMINDEISLE”, Treasure at Minde isle. Detta är en liten ö söder om Esthar och på denna ö ska du söka för att finna en Luck-J scroll.
Ledtråd 6: Denna ledtråd är ganska värdelös och den syftar på en skog som är konstigt formad som finns öster om Edeas hus. I mitten av skogen så finns inga träd utan en rund plätt med gräs finns där istället och om du går in här så kommer Squall nämna att det finns mycket spillror efter något här, antagligen efter den lyckliga byn som låg här.
Ledtråd 1: Denna ledtråd syftar bara på alla de hemliga Draw Points som man kan finna på alla järnvägsbroarna i spelet ute på kartan.