image/svg+xml Ta mig upp

Bedöm ditt SeeD-prov

Detta prov består av flera olika delar. För att få veta din SeeD-rank så ska du räkna ihop poängen från alla de olika proven. Dela denna summan med 50, och sen avrunda det svaret till närmsta heltal. Detta är din SeeD-level.

Låt oss ta ett exempel: Om du får 100 + 80 + 70 + 30 + 5 på dina olika delar av provet, så lägger du ihop dem och får då 285, och denna summa ska du dela med 50 (använd miniräknare). Talet blir då 5,7, och avrundar du det till närmsta heltal så blir det 6. Din SeeD-level blir alltså 6.

Här är alla delproven och hur de bedöms.

“Conduct” (uppförande)

Under ditt uppdrag i Dollet så kommer tiden du har kvar när du når stranden att avgöra hur mycket du ska få i poäng enligt tabellen nedanför.

Kvarstående tidPoäng
25:00 +100
24:59 – 24:0090
23:59 – 23:0080
22:59 – 20:0070
19:59 – 19:0060
18:59 – 17:0050
16:59 – 15:0040
14:59 – 10:0030
9:59 – 6:0020
5:59 – 3:0010
2:59 – 0:000

“Judgement” (omdöme)

Denna poäng bestäms under ditt uppdrag i Fire Cavern där du möter Ifrit. Och det är på den tid du har kvar när du besegrat Ifrit som poängen bestäms.

Kvarstående tidPoäng
0:00 – 0:07100
0:08 – 0:2990
0:30 – 0:5980
1:00 – 1:5970
2:00 – 2:5960
3:00 – 9:5950
10:00 – 10:5940
11:00 – 11:5930
12:00 – 12:5920
13:00 – 13:5910
14:00 – 14:595
15:00+0

“Attack”

Poängen här räknas på antalet fiender du besegrat. De som besegrats utav en GF du kastat kommer ej att räknas och om du sänker bossen X-ATM092 hp till 0 mer än en gång så räknas det ändå bara som en besegrad fiende.

Besegrade fienderPoäng
75 +100
25 – 7480
15 – 2450
10 – 1420
0 – 90

“Spirit” (modighet)

För att få hög poäng här så gäller det att rymma så lite som möjligt. För att få högsta poäng så får du bara rymma en gång från bossen X-ATM092. På vägen ner för berget så ska du hålla inne Trekant för att gå och på så viss inte falla omkull, på bron när han hoppar över dig så ska du vända och springa åt andra hållet så hoppar han över dig igen och du ska springa mot staden igen.

På detta sätt så kommer du bara att behöva möta honom nedanför satellittornet.

Antal rymmningarPoäng
1100
270
3 – 450
5 – 930
10 +0

“Attitude” (attityd)

Din poäng här bestäms genom flera saker och gör du fel så får du avdrag och det är summan av alla avdragna poäng som räknas för att bestäma din poäng.

Saker som ger och drar ifrån poäng:

  1. Under ditt test i Dollet så kommer du att få ett avdrag per person som du talar med och detta innefattar även folk i Balamb. Du får 2 minus om du snackar med Biggs.
  2. Du få ett avdrag varje gång du försöker gå före Seifer till satellit tornet. Alltså innan han beordrar er att gå dit.
  3. Om du hoppar över klippan till satellit tornet (vägen Selphie tog) istället för att springa runt den längre vägen så får du 5 minus.
  4. När ni jagas av X-ATM092 in i stadens centrum så finns det där en hund som du ska prata med för att rädda. Om du inte räddar hunden så får du 10 minuspoäng.
  5. Om du springer in i cafet för att undvika X-ATM092 så får du hela 20 minuspoäng.
Totalt avdragPoäng
0100
1 – 880
9 – 1370
14 – 1750
18 – 2430
25 +10

Bonuspoäng

Du får 100 poäng extra om du besegrar bossen X-ATM092 minst en gång. Detta är endast möjligt då du strider mot honom på bron i Dollet.