image/svg+xml Ta mig upp

Level 01

Denna sida listar alla kort på denna nivå, så att du får en god översikt.

#1 – Geezard

Geezard

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 5 Screws

#2 – Funguar

Funguar

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 M-Stone Piece

#3 – Bite Bug

Bite Bug

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 M-Stone Piece

#4 – Red Bat

Red Bat

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Vampire Fang

#5 – Blobra

Blobra

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 4 blir 1 Rune Armlet

#6 – Gayla

Gayla

Klass: Monster
Element: Thunder
Modify Card“: 1 blir 1 Mystery Fluid

#7 – Gesper

Gesper

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Black Hole

#8 – Fastitocalon – F

Fastitocalon - F

Klass: Monster
Element: Earth
Modify Card“: 5 blir 1 Water Crystal

#9 – Blood Soul

Blood Soul

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Zombie Powder

#10 – Caterchipillar

Caterchipillar

Klass: Monster
Element: N/A
Modify Card“: 1 blir 1 Spider Web

#11 – Cockatrice

Cockatrice

Klass: Monster
Element: Thunder
Modify Card“: 1 blir 1 Cockatrice Pinion