image/svg+xml Ta mig upp

Yuna – Grand Summon

Yunas overdrive heter Grand Summon. Med den kan Yuna åkalla valfri summon hon har med full Overdrive! Och då denne utfört sin Overdrive så går dennes mätare tillbaks till där den var innan, alltså kan du köra två overdrives i rad om din summon redan var i overdrive!