image/svg+xml Ta mig upp

Ixion

Hittas: I Djose Temple
Element: Thunder
Specialattack: Aerospark (attackerar en fiende för icke-elementär skada, negerar alla positiva effekter av magier fienden har som Protect, Shell, Haste, Nul-magier etc.
Overdrive: Thor’s Hammer (Thunder-baserad attack mot alla fiender).
Break Damage Limit: Lås upp Kimahris Spirit Lance.
Övrigt: Har starkt magiskt och fysiskt försvar.