image/svg+xml Ta mig upp

Kilika Temple

 • Ta Kilika Sphere.
 • Sätt den i dörren.
 • Ta ur den.
 • Ta med dig Spheren.
 • Gå rakt fram till altaret.
 • Sätt i Spheren.
 • Ta ur den och sätt den i altaret i mitten av rummet.
 • Ta sedan på tecknet som kom fram.
 • Fortsätt framåt ta sedan höger. Byt kilika Sphere:n mot den gröna i förgående rum.
 • Nu kommer elden att slockna och en dörr att öppnas där Destructive Sphere finns.
 • Ställ dig på den blinkande lampan i golvet.
 • Skjut nu altaret över den blinkande lampan.
 • Nu kommer ett nytt hål fram. Byt Kilika Sphere:n mot Destructive Sphere i det nya hålet.
 • Nu kommer ett hål sprängas upp. Ta den hemliga skatten.
 • Öppna nu den sista dörren med samma tecknik som på den första dörren.

Kilika och Besaid Temple (övriga tempel skrivna av Webmaster) skrivet av: Oskar Österling (editerad & designad av: Webmaster)