image/svg+xml Ta mig upp

Besaid Temple

 • Gå rakt fram och ta på väggen med en Glyph på.
 • Ta sen på den Glyph som kommer fram.
 • Gå ner för trapporna.
 • Ta Sphere:n ur altaret.
 • Gå neråt och sätt i Glyph:en i Dörren.
 • Ta med Spheren.
 • Fortsätt tills du ser ett hål i väggen på vänster sida (där inne finns Destructive Sphere, låt den vara så länge).
 • Fortsätt frammåt tills det kommer ett altare på vänster sida.
 • Ta på symbolerna på höger sida.
 • Ta Besaid Spheren.
 • Sätt den i altaret.
 • Hämta nu Destructive Sphere.
 • Sätt i den där Besaid Sphere:n satt.
 • Ta sen den hemliga skatten.
 • Gå sen in i den dörr som du öppnade med Besaid Sphere:n.