image/svg+xml Ta mig upp

Abilities

Alla abilities i spelet listar vi här. Vissa av dem kan dina Aeons lära sig och de har vi märkt ut med en stjärna efter texten i fältet “Typ”, de kostar lika mycket för dem som för dig att lära sig.
Alla abilitys aktiveras automatiskt och de finns på dina vapen och rustningar. Vapen och rustningar ger INGA bonusar förutom sina abilitys och det är ifrån dem de får sina namn och värden. I listan nedan så ser du deras namn, vad de gör, vilka Items som behövs, och hur många, för att få den abilityn på ditt vapen/rustning med hjälp av “Customize”-valet i menyn då du har Rikku.

Dessa olika abilities kan bara utrustas på antingen dina vapen eller dina rustningar.

Vapen-abilities

SensorAbility Sphere x2Tillåter dig att se fiendens HP, element mm.
PiercingLV.2 Key Sphere x1Låter vapnet att tränga igenom fiendens rustning/skal
First StrikeReturn Sphere x1Tillåter dig att attackera först
InitiativeChocobo Feather x6Ökar chansen till överrasknings attacker
FirestrikeBomb Fragment x4Sätter eld attribut på fysiska attacker
LightningstrikeElectro Marble x4Sätter elektrisk attribut på fysiska attacker
WaterstrikeFish ScaleSätter vatten attribut på fysiska attacker
IcestrikeAntarctic Wind x4Sätter Is attribut på fysiska attacker
DarktouchEye Drops x60Sätter ibland Darkness status på fienden
DarkstrikeSmoke Bomb x20Sätter, med stor sannolikhet, Darkness status på fienden
SilencetouchEcho Screen x60sätter ibland Silence status på fienden
SilencestrikeSilence Grenade x20Sätter, med stor sannolikhet, Silence status på fienden
SleeptouchSleeping Powder x10Söver ner fienden ibland
SleepstrikeDream Powder x16Söver ner fienden med stor sannolikhet
PoisontouchAntidote x99Förgiftar fienden ibland
PoisonstrikePoison Fang x24Förgiftar fienden med stor sannolikhet
StonetouchPetrify Grenade x10Förstenar ibland fienden
StonestrikePetrify Grenade x60Föstenar fienden med stor sannolikhet
DeathtouchFarplane Shadow x30Eliminerar fienden ibland
DeathstrikeFarplane Wind x60Eliminerar fienden med stor sannolikhet
ZombietouchHoly Water x70Sätter ibland Zombie status på fienden
ZombiestrikeCandle of Life x30Sätter, med stor sannolikhet, Zombie status på fienden
SlowtouchSilver Hourglass x16Saktar ibland ner fienden
SlowstrikeGold Hourglass x30Saktar ner fienden med stor sannolikhet
Distil PowerPower Sphere x2Utvinner Power Spheres från fienden
Distil ManaMana Sphere x2Utvinner Mana Spheres från fienden
Distil SpeedSpeed Sphere x2Utvinner Speed Spheres från fienden
Distil AbilityAbility Sphere x2Utvinner Ability Spheres från fienden
STR +3%Power Sphere x3Ökar attackstyrka med 3%
STR +5%Stamina Spring x2Ökar attackstryka med 5%
STR +10%Skill Sphere x1Ökar attackstyrka med 10%
STR 20%Supreme Gem x4Ökar attackstyrka med 20%
MAG +3%Mana Sphere x3Ökar styrkan på magiska attacker med 3%
MAG +5%Mana Spring x2Ökar styrkan på magiska attacker med 5%
MAG +10%Black Magic Sphere x1Ökar styrkan på magiska attacker med 10%
MAG +20%Supreme Gem x4Ökar styrkan på magiska attacker med 20%
Counter AttackFriend Sphere x1Kontrar fysiska attacker
Evade and CounterTeleport Sphere x1Undviker fysiska attacker och slår tillbaka
Magic CounterShining Gem x16Kontrar magiska attacker med fysiska attacker
Magic BoosterTurbo Ether x30Ökar styrkan på magiska attacker dör dubbla MP kostnaden
AlchemyHealing Water x4Fördubblar effekten på helande items
Half MP CostTwin Stars x20Halverar MP-kostnaden
One MP CostThree Stars x20Sänker all MP-kostnad till 1
Double APMegalixir x20Fördubblar AP:n efter varje strid
Triple APWings to Discovery x50Ger tredubbel AP efter striden
Overdrive -> APDoor to Tomorrow x10Hindrar Overdrive mätaren att fyllas i utbyte för mer AP efter striden
SOS OverdriveGambler’s Spirit x20Fördubblar Overdrive mätarens påfyllnings hastighet när HP faller under 50%
Double OverdriveUnderdog’s Secret x30Overdrive mätaren fylls up dubbelt så snabbt
Triple OverdriveWinning Formula x30Overdrive mätaren fylls upp 3 gånger snabbare
GillionaireDesigner’s WalletFördubblar mängden Gil efter striderna
Break Damage LimitDark Matter x60Tillåter att göra mer än 9999 i skada
No EncountersPurifying Salt x30Tillåter att undvika slumpmässiga strider

Rustnings-abilities

Fire WardBomb Fragment x4Halverar skadan från eld elementala attacker
Fire ProofBomb Core x8Nullifierar eld elementala attacker
Fire EaterFire Gem x20Absorberar eld elementala attacker
Lightning WardElektro Marble x4Halverar skadan från elementala attacker
Lightning ProofLightning Marble x8Nullifierar elektriska attacker
Lightning EaterLightning Gem x20Absorberar elektriska attacker
Water WardFish Scale x4Halverar vatten elementala attacker
Water ProofDragon Scale x8Nullifierar vatten elementala attacker
Water EaterWater Gem x20Absorberar vatten elementala attacker
Ice WardAntarctic Wind x4Halverar is elementala attacker
Ice ProofArctic Wind x8Nullifierar is elementala attacker
Ice EaterIce Gem x20Absorberar is elementala attacker
Dark WardEye Drops x40Minskar chansen att bli påverkad av Darkness status
Dark ProofSmoke Bomb x10Skyddar mot Darkness status
Silnce WardEcho Screen x30Minskar chansen att bli påverkad av Silence status
Silence ProofSilence Grenade x10Skyddar mot Silence status
Sleep WardSleeping Powder x6Minskar chansen att bli nersövd
Sleep ProofDream Powder x8Skyddar från att bli nersövd
Poison WardAntidote x40Minskar chansen att bli förgiftad
Poison ProofPoison Fang x12Skyddar från att bli förgiftad
Stone WardSoft x30Minskar chansen att bli förstenad
Stone ProofPetrify Grenade x20Skyddar från att bli förstenad
Death WardFarplane Shadow x15Minskar chansen att bli direkt eliminerat tex Death
Death ProofFarplane Wind x60Förhindrar att bli direkt eliminerat tex Death
Zombie WardHoly Water x30Minskar chansen att bli påverkad av Zombie-status
Zombie ProofCandle of Life x10Förhindrar att bli påverkad av Zombie-status
Slow WardSilver Hourglass x10Minskar chansen att bli nersaktad
Slow ProofGold Hourglass x20Skyddar från att bli nersaktad
Confuse WardMusk x16Minskar chansen att bli förvirrad
Confuse ProofMusk x48Skyddar från att bli förvirrad
Berserk WardHypello Potion x8Minskar chansen att bli påverkad av Berserk status
Berserk ProofHypello Potion x32Skyddar mot Berserk status
Curse ProofTetra Elemental x12Skyddar mot Curse status
SOS NullblazeBomb Core x1Nullifierar eld attacker när HP faller under 50%
SOS NullshockLightning Marble x1Nullifierar elektriska attacker när HP faller under 50%
SOS NulltideDragon Scale x1Nullifierar vatten attacker när HP faller under 50%
SOS NullfrostArctic Wind x1Nullifierar is attacker när HP faller under 50%
SOS ShellLunar Curtain x8Minskar skadan från magiska attacker när HP faller under 50%
SOS ProtectLight Curtain x8Minskar skadan från fysiska attacker när HP faller under 50%
SOS ReflectStar Curtain x8Reflekterar magiska attacker när HP faller under 50%
SOS HasteChocobo Feather x20Påskyndar karaktären när HP faller under 50%
SOS RegenHealing Spring x12Regenererar HP varje omgång när HP faller under 50%
Auto-ShellLunar Curtain x80Karaktär blir automatisk resistent mot magiska attacker i början av en strid
Auto-ProtectLight Curtain x70Karaktär blir automatisk resistent mot fysiska attacker i början av en strid
Auto-ShellLunar Curtain x80Karaktär blir automatisk resistent mot magiska attacker i början av en strid
Auto-ReflectStar Curtain x40Karaktären sätts automatiskt i Reflected status i början av en strid
Auto-HasteChocobo Wing x80Karaktären snabbas upp automatiskt i början av en strid
Auto-RegenHealing Spring x80Karaktären sätts automatiskt i HP regenererande status i början av en strid
DEF +3%Power Sphere x3Ökar resistansen mot fysiska attacker med 3%
DEF +5%Stamina Spring x2Ökar resitansen mot fysiska attacker med 5%
DEF +10%Special Sphere x1Ökar resistansen mot fysiska attacker med 10%
DEF +20%Blessed Gem x4Ökar resistansen mot fysiska attacker med 20%
MDEF +3%Mana Sphere x3Ökar resistansen mot magiska attacker med 3%
MDEF +5%Mana Spring x2Ökar resistansen mot magiska attacker med 5%
MDEF +10%Wht Magic Sphere x1Ökar resistansen mot magiska attacker med 10%
MDEF +20%Blessed Gem x4Ökar resistansen mot magiska attacker med 20%
HP +5%X-Potion x1Ökar Max HP med 5%
HP +10%Soul Spring x3Ökar Max HP med 10%
HP +20%Elixir x5Ökar Max HP med 20%
HP +30%Stamina Tonic x1Ökar Max HP med 30%
MP +5%Ether x1Ökar Max MP med 5%
MP +10%Soul Spring x3Ökar Max MP med 10%
MP +20%Elixir x5Ökar Max MP med 20%
MP +30%Mana Tonic x1Ökar Max MP med 30%
Auto-PotionStamina Tablet x4Tillåter att automatiskt använda helande items
Auto-MedRemedy x20Tillåter att automatiskt använda status helande items
Auto-PhoenixMega Phoenix x20Återupplivar automatiskt döda allierade
PickpocketAmulet x30Ökar sannolikheten att stjäla sällsynta saker
Master ThiefPendulum x30Tillåter att bara stjäla sällsynta saker
HP StrollStamina Tablet x2Återställer HP när man rör sig
MP StrollMana Tablet x3Återställer MP när man rör sig
No EncountersPurifying Salt x30Tillåter att undvika slumpmässiga strider
Break MP LimitThree Stars x30Tillåter MP att passera 999-nivån
Break HP LimitWings to Discovery x30Tillåter HP att passera 9999-nivån
RibbonDark Matter x99Gör dig Immun mot alla statusförändringar, undantaget Curse.