image/svg+xml Ta mig upp

Items

Denna sida har två listor, en över några av de mest eftertraktade föremål som finns och hur man får dem med Bribe-kommandot (muta). Den andra listan går över items och vad de gör för något. Full Bribe-lista finns på en helt egen sida.

(Misslyckas du med Bribe (muta), så muta igen med kanske 5-10.000 Gil så ska det gå.)

LV 4 Key Sphere (2)Bribe på Chimera Brain i Calm Lands med 196.000 Gil.
Wings To Discovery (4)Bribe på Malboro i Calm Lands med 540.000 Gil.
Wings To Discovery (2)Spöa Original Creation Shinryu i Monster Arena.
Dark Matter (4)Spöa Area Creation Kottos i Monster Arena.
Mega Phoenix (38)Bribe på Ghost i Cavern med 199.980 Gil.
Healing Water (1)Stjäl (vanligt) från Adamantoise från Inside Sin.
HP Sphere (2)Spöa IronClad i Monster Arena.
MP Sphere (2)Spöa i Vidatu Monster Arena.
Agility Sphere (2)Spöa Fenrir i Monster Arena.
Accuracy Sphere (2)Spöa Hornet i Monster Arena.
Magic Defense Sphere (2)Spöa One-Eye i Monster Arena.
Magic Sphere (2)Spöa Jumbo Flan i Monster Arena.
Defense Sphere (2)Spöa Tanket i Monster Arena.
Strength Sphere (2)Spöa Juggernaut i Monster Arena.
Luck Sphere (2)Spöa Greater Sphere i Monster Arena.
Fortune Sphere (2)Spöa Earth Eater i Monster Arena.
Evasion Sphere (1)Spöa Species Creation Pteryx i Monster Arena.

Se vår kompletta Bribe-lista, skriven av Zwinto på Communityn.

Item-lista

Här listar vi kort och gott alla items och vad de gör för något.

NamnBeskrivning
PotionÅterställer 200 HP på en karaktär.
Hi-PotionÅterställer 1000 HP på en karaktär.
X-PotionÅterställer allt HP på en karaktär.
Mega-PotionÅterställer 2000 HP på alla karaktär.
EtherÅterställer 100 MP på en karaktär.
Turbo EtherÅterställer 500 MP på en karaktär.
Phoenix DownÅterupplivar en karaktär från KO.
Mega PhoenixÅterupplivar gruppen från KO.
ElixirÅterställer allt HP & MP på en karaktär.
MegalixirÅterställer allt HP & MP på hela gruppen.
AntidoteBotar “Poison”.
SoftBotar “Petrification”.
Eye DropsBotar “Darkness”.
Echo ScreenBotar “Silence”.
Holy WaterBotar “Zombie” och “Curse”.
RemedyBotar all status avvlikelser.
Power DistillerGör så att en fiende tappar “Power Spheres(s)”.
Magic DistillerGör så att en fiende tappar “Magic Sphere(s)”.
Speed DistillerGör så att en fiende tappar “Speed Sphere(s)”.
Ability DistillerGör så att en fiende tappar “Ability Sphere(s)”.
Al Bhed PotionBotar “Poison”, “Silence” och “Petrification”. Återställer 1000 HP på gruppen.
Healing WaterBotar allt HP på gruppen.
Tetra ElementalBotar allt HP och kastar “NulAll” på gruppen.
Antarctic WindGer en “Ice Damage” på en fiende.
Artic WindGer en “Ice Damage” på en fiende.
Ice GemGer en “Ice Damage” på alla fiender.
Bomb FragmentGer en “Fire Damage” på en fiende.
Bomb CoreGer en “Fire Damage” på en fiende.
Fire GemGer en “Fire Damage” på alla fiender.
Electro MarbleGer en “Lightening Damage” på en fiende.
Lightening MarbleGer en “Lightening Damage” på en fiende.
Lightening GemGer en “Lightening Damage” på alla fiender.
Fish ScaleGer en “Water Damage” på en fiende.
Dragon ScaleGer en “Water Damage” på en fiende.
Water GemGer en “Water Damage” på alla fiender.
GrenadeGör skada på alla fiender.
Frag GrenadeGör skada och “Armor Break” på alla fiender.
Sleeping PowderGör skada och “Sleep” på alla fiender.
Dream PowderGör skada och “Sleep” på alla fiender.
Silence GrenadeGör skada och “Silence” på alla fiender.
Smoke BombGör skada och “Darkness” på alla fiender.
Shadow GemHalverar HP på alla fiender.
Shining GemGör skada.
Blessed GemGör skada.
Poison FangGör skada och “Poison” på en fiende.
Silver HourglasFördröjer nästa tur på alla fiender.
Gold HourglasGör skada och fördröjer fiendernas nästa tur.
Candie of LifeGör “Doom” på en fiende.
Petrify GrenadeGör “Petrify” på alla fiender.
Farplane ShadowGör “Death” på en fiende.
Farplane WindGör “Death” på alla fiender.
Designer WalletDet verkar som om man kan använda den på något sätt…
Dark MatterGör stor skada på alla fiender.
Chocobo FeatherGer “Haste” på en karaktär.
Lunar curtainGer “Shell” på en karaktär.
Light CurtainGer “Protect” på en karaktär.
Star CurtainGer “Reflect” på en karaktär.
Healing SpringGer “Regen” på en karaktär.
Mana SpringTar MP från en fiende.
Stamina SpringTar HP från en fiende.
Soul SpringTar MP & HP från en fiende.
Purifying SaltGör skada och tar bort magi effekterna på en fiende.
Stamina TabletDubblar max HP på en karaktär.
Mana TonicDubblar max HP på gruppen.
Three StarsMinskar gruppens MP kostnad till 0.
Power SphereAktiverar “Strenght”, “Defense” eller HP “knutar” på “Sphere Grid”.
Mana SphereAktiverar “Magic”, “Magic Defense” eller MP “knutar” på “Sphere Grid”.
Speed SphereAktiverar “Agility”, “Accuracy” eller “Evasion” “knutar” på “Sphere Grid”.
Ability SphereAkiverar “Ability” “knutar” på “Sphere Grid”.
Fortune SphereAkiverar “Luck” “knutar” på “Sphere Grid”.
Attribute SphereAktiverar “Attribute” “knutar” använda av allierade på “Sphere Grid”.
Special SphereAktiverar “Special” “knutar” använda av allierade på “Sphere Grid”.
Skill SphereAktiverar “Skill” “knutar” använda av allierade på “Sphere Grid”.
Wht Magic SphereAktiverar “White Magic” “knutar” använda av allierade på “Sphere Grid”.
Blk Magic SphereAktiverar “Blue Magic” “knutar” använda av allierade på “Sphere Grid”.
Master SphereAktiverar vilken “Attribute” eller “Ability” knut som helst.
Lv. 1 Key SphereÖppnar Lv. 1 lås på “Sphere Grid”.
Lv. 2 Key SphereÖppnar Lv. 2 lås på “Sphere Grid”.
Lv. 3 Key SphereÖppnar Lv. 3 lås på “Sphere Grid”.
Lv. 4 Key SphereÖppnar Lv. 4 lås på “Sphere Grid”.
HP SphereFyller i tomma HP “knutar” på “Sphere Grid”.
MP SphereFyller i tomma MP “knutar” på “Sphere Grid”.
Strenght SphereFyller i tomma “Strenght” “knutar” på “Sphere Grid”.
Defense SphereFyller i tomma “Defense” “knutar” på “Sphere Grid”.
Magic SphereFyller i tomma “Magic” “knutar” på “Sphere Grid”.
Magic Defense SphereFyller i tomma ” Magic Defense” “knutar” på “Sphere Grid”.
Agility SphereFyller i tomma “Agility” “knutar” på “Sphere Grid”.
Evasion SphereFyller i tomma “Evasion” “knutar” på “Sphere Grid”.
Accuracy SphereFyller i tomma “Accuracy” “knutar” på “Sphere Grid”.
Luck SphereFyller i tomma “Luck” “knutar” på “Sphere Grid”.
Clear SphereTar bort knutar på “Sphere Grid”.
Return SphereÅtervänder till vilken tidigare “knut” som helst.
Friend SphereFlyttar till vilken allierades plats på “Sphere Grid”.
Teleport SphereFlytta till valfri “knut” som är aktiverad av en allierade på “Sphere Grid”.
Warp SphereFlyttar till vilken “knut” som helst på “Sphere Grid”.
MapVisar världskartan.
Rename CardÄndrar Aeons namn.
MuskDet verkar som om man kan använda den på något sätt…
Hypello PotionDet verkar som om man kan använda den på något sätt…
Shining ThornDet verkar som om man kan använda den på något sätt…
PendulumDet verkar som om man kan använda den på något sätt…
AmuletDet verkar som om man kan använda den på något sätt…
Door to TomorrowDet verkar som om man kan använda den på något sätt…
Wings to DiscoveryDet verkar som om man kan använda den på något sätt…
Gamblers SpiritDet verkar som om man kan använda den på något sätt…
Underdogs SecretDet verkar som om man kan använda den på något sätt…
Winning FormulaDet verkar som om man kan använda den på något sätt…

Texten skriven av: Joakim Sjölin “Inspiron” (editerad & designad av: Webmaster)