image/svg+xml Ta mig upp

Kimahri – Ronso Rage

Kimahri kan med sin “Lancet” ability lära sig nya Overdrive-tekniker av vissa fiender. Han lär sig dem på första försöket så lär man sig inget då så kan man ej lära sig nåt av den fienden.

Detta är de Overdrive-tekniker han kan lära sig, samt exempel på fiender han kan lära sig dem av, men det finns fler fiender han kan lära sig dem av. Så fort han lärt sig en ny teknik så går hans Overdrive-mätare upp till max!

Jump – Skadar en fiende – (börjar Kimahri med)
Seed Cannon – Skadar en fiende – (Grat, Dragora, Sandragora)
Thrust Kick – Skadar en fiende – (YKT-63, YAT-97, Biran Ronso)
Aqua Breath – Gör vattenskada på alla fiender – (Chimera, Chimera Brain, Yenke Ronso)
White Wind – Återställer hälften av karaktärernas HP – (Dark Flan, Spirit, Yenke Ronso)
Mighty Guard – Ger Barrier och Shield status till alla karaktärer – (Behemoth, Behemoth King, Biran Ronso)
Fire Breath – Gör eldskada på alla fiender – (Grendel, Dual Horn, Valaha, Yenke Ronso)
Selfdestruct – Karaktären spränger sig själv så att fienderna tar skada – (Bomb, Grenade; Puroboros, Biran Ronso)
Stone Breath – Ger Petrify status till alla fiender. De förstenas – (Basilisk, Anacondaur, Yenke Ronso)
Doom – Gör så att fienden dör efter 5 ronder – (Ghost, Wraith, Biran Ronso)
Bad Breath – Ger alla fiender många olika negativa status förändringar – (Malboro, Great Malboro, Biran Ronso)
Nova – Skadar alla fiender – (Omega Weapon, Nemesis)