image/svg+xml Ta mig upp
06 Sep 2018

Final Fantasy X – guiden

En ond kraft, ett monster, hotar mänskligheten – Sin. Folket i Spira lever i skräck. Man tillber gudar och följer lagar för att inte förarga Sin. Men är dessa lagar satta för att skydda folket, eller de som skapat lagarna?

All teknologi är förbjuden. Man tror den förargar och lockar till sig Sin. För 1000 år sedan förstördes Spiras största och mest högteknologiska städer, sedan dess är all teknologi förbjuden.

Men trots detta återkommer Sin vart tionde år. Och vart tionde år samlas Spiras modigaste krigare för att följa en ensam summoner att stoppa Sin.

Ska det lyckas även denna gång? Det är upp till dig!