image/svg+xml Ta mig upp

Sabins Blitz

Sabin kan utföra en teknik i strid som heter Blitz. Endast han kan använda Blitz. De kostar ingen MP att utföra och ofta attackeras alla fiender, så det är en väldigt kraftfull teknik.

Sabin kan lära sig totalt 8 Blitz-tekniker, han börjar spelet med att kunna tre stycken, resten lär han sig genom att gå upp i level, med ett undantag, den sista måste han lära sig av sin läromästare.

Här beskriver vi alla Sabins blitz-rörelser, hur de utförs, och hur man får tag i dem. Du väljer bara kommandot Blitz på Sabin i strid och trycker så in dessa kommandon. Avsluta med . Slår du in fel så misslyckas attacken, och du kan inte slå in kommandon du inte lärt dig än.

Namn (också känd som)Fås?Kombination
PummelStartTryck , ,
Suplex (Meteor Rain)StartTryck , , ,
Aura BoltStartTryck , snett ned åt vänster,
Fire DanceLvl 15Tryck , snett ned åt vänster, , snett ned åt höger,  
MantraLvl 23Tryck , , , , ,
AirbladeLvl 30Tryck först och dra sedan fingret medsols, stoppa på
SpiralerLvl 42Tryck , , , , ,
Bum RushSe underTryck , snurra sen fingret runt styrkorset medsols hela vägen runt och avsluta med -knappen.

Så får du Bum Rush

I World of Ruin: Besök Duncans hus med Sabin med dig så får han lära sig denna Blitz. Se våra kartsidor om du är vilse.

Vad gör de?

Blitzinfo skriven av Jonas Persson.

Pummel

Teknik: Vänster, höger, vänster

Sabin hoppar fram mot fienden och slår fort med en hand, skär igenom en fiendes försvar.

Suplex

Teknik: Trekant, Fyrkant, Ner, Upp

Sabin hoppat fram och tar tag i en Fiende och hoppar ovanför bilden och rakt ner igen.

Aura Bolt

Teknik: Ned, snett ned åt vänster, vänster

Sabin skjuter iväg en stor laserstråle (i blått) och träffar en Fiende.

Fire Dance

Teknik: från vänster drar man neråt åt höger

Sabin gör först bakgrunden lite röd och sedan kommer det fram små Sabin:ar som brinner: Eld-attack på alla fiender.

Mantra

Teknik: R1, L1, R1, L1, trekant, fyrkant

Sabin tar fram en blå sak som helar partyt (ju mindre HP Sabin har desto mindre helar han).

Airblade

Teknik: uppifrån medsols mot vänster

Sabin hoppar fram och kastar iväg en vindpust på fienderna (ju fler fiender desto fler “vindpustar”). Vindbaserad attack.

Spiraler

Teknik: R1, L1, Trekant, Fyrkant, Höger, Vänster

Sabin offrar sitt liv åt att hela Partyt (kanske Magi också).

Bum Rush

Teknik: Man börjar trycka åt vänster, och snurrar sen fingret runt styrkorset medsols hela vägen runt och stannar på vänster-knappen.

Sabin hoppar fram till en fiende och snurrar runt honom och slår till, (tar stor skada, 5000-7000+ !).