image/svg+xml Ta mig upp

FF6-trivia – visste du?

Visste du detta om Final Fantasy VI? Läs vidare på denna sida för en del intressant information. Och, ta gärna kontakt med oss på Facebook eller Twitter om du har egen information att dela som vi kan lägga upp här!

Visste du att …

Spelet översattes på 30 dagar

Ted Woolsey fick ensam ansvara för översättningen till amerikanska, och han fick endast 30 dagar på sig. Dessutom spelade han inte allt av spelet, så översättningen på många side quest är väldigt konstiga. Han fick skriva om sina översättningar många gånger då det var flera problem med längden på dem, första utkastet var runt fyra gånger så stort så utvecklarna kunde inte få plats med det på de små SNES-kasetterna. Efter många justeringar och rent av omskrivningar blev de nöjda och kunde lägga in det i spelet.

Denna översättning levde vidare till Playstation-versionen men gjordes efter det om i senare versioner.

Rebusen/koden i Darill’s Tomb på japanska

I Darill’s Tomb, i World of Ruin, så ska man lösa en rebus på några gravstenar för att få en kod. Denna kod ger dig en ledtråd till ett eftertraktat föremål i spelet. Men översättningen av koden är lite lustig. Koden är “The World is Square”, som betyder ordagrant “Världen är fyrkantig”, något som faktiskt stämmer i FF-spelen (bara se på kartorna), samtidigt heter utvecklarna (eller snarare hette på den tiden) Square, så samma mening kan också översättas “Världen är/tillhör Square” (möjligen en referens till “The World is Mine” från Scarface). Men, i originalet, på japanska, är denna kod inte ens i närheten. Koden där bygger istället vidare på storyn runt Darill och Setzer, något som går förlorat i översättningen. Direktöversatt från japanska är koden “Vila i frid, min vän”.

Hur “Hill Gigas” blev “HadesGigas”

På japanska heter den kolossala fienden något som liknar väldigt på “Hill Gigas”, men ändå blev namnet översatt till HadesGigas i första översättningen på SNES (rättat i senare versioner av spelet). Detta tros ha att göra med att Hill och Hell (“helvetet”) på japanska låter ganska lika, och stavas ganska lika på Katakana, så man tror att översättaren såg fel och trodde fienden hette Hell Gigas. På den tiden var Nintendo extremt restriktiva, och inga referenser till religion, svordomar, eller sex fick finnas med i spel som släpptes i Nord Amerika. Då helvetet är något som kommer från våra världsreligioner så var det inte tillåtet att ge något ett namn som “Hell Gigas”, men referenser till mytologi var tillåtet, så översättare “trixade” på detta sätt väldigt ofta för att behålla originalets betydelse. “Hell” fick då ändras till “Hades”, dödsguden och dödsriket i grekisk mytologi, alltså nästan samma betydelse som helvetet. Därför blev det slutliga namnet “HadesGigas”, på grund av något så enkelt som ett litet läsfel på en enda stavelse.