image/svg+xml Ta mig upp

FlameEater

HP: 8 400 MP: ? Lvl: ?

Så besegrar du FlameEater

Strago ska använda “Aquarake” här, Locke kan attackera normalt och Terra använder “Ice” eller “Ice2”. FlameEater kallar på fyra andra medhjälpare, vilket gör striden mycket svårare. Håll HP:n uppe och fortsätt attackera.