image/svg+xml Ta mig upp

Relics

Här är en lista på alla Relics i spelet. De som saknar ett värde på kolumnen “kostar” kan inte köpas utan måste hittas i grottor (eller liknande), eller vinnas i strid.

Tack till Anders Hektor för denna lista!

NamnKostarEffekt
Amulet5000Skyddar mot Poison, Zombie och Dark.
Atlas Armlet5000Ökar skada när du använder “Fight”.
Back Guard7000Undviker Pincer och Backattack.
Barrier Ring500Kastar Shell vid låg HP.
Beads4000Du hoppar undan attacker enklare I strid.
Black Belt500060% chans för att kontra en attack.
Blizzard OrbN/AUmaro kastar slumpmässiga Ice magier.
Charm BangleN/AAntalet strider sjunker med 62%.
Cherub Down6300Karaktären fortsätter alltid att sväva.
Coin TossN/ALåter Setzer använda kommandot Coin Toss.
Crystal OrbN/AÖkar HP med 50%
Cure Ring8000Kastar automatiskt Regen på karaktären.
Cursed RingN/AAlla dåliga effekter drabbar karaktären.
Czarina Ring3000Bara för kvinnor, kastar Safe/Shell vid låg HP.
Dragon HornN/ALåter karaktären slå 2-5 gånger med kommandot Jump.
Dragoon Boots9000Ändrar “Fight” till “Jump”.
Earrings5000Ökar magiskada för varje level.
EconomizerN/AAlla magier kostar 1MP att kasta.
Exp. EggN/ADubblar XP:n du får när du vinner en strid.
Läs hur man får Exp. Egg / Growth Egg.
Fairy Ring1500Skyddar mot Dark och Poison.
Fake MustacheN/AÄndrar “Sketch” till “Control”.
Gale Hairpin8000Du får lättare Pre-emptive attacker.
GauntletN/ADefense sänks men du kan hålla vapen med 2 händer.
Gem BoxN/ADu kan kasta två magier på en gång.
Genji GloveN/ADu kan hålla två vapen på en gång.
Goggles500Skyddar mot Dark.
Gold HairpinN/AMp:kostnaden för magier halveras.
Guard Ring5000Kastar automatiskt Safe på karaktären.
Hero RingN/AÖkar skada på magier och fysiska attacker.
Hyper Wrist8000Ökar Vigor.
Jewel Ring1000Förhindrar Stone.
Marvel ShoesN/AKastar slumpvis Regen, Float, Safe och Shell.
Memento RingN/ABara Relm. Förhindrar direkt dödande attacker.
Merit AwardN/ADu kan använda tunga rustningar.
Mythril Glove700Kastar Safe vid låg HP.
Moogle CharmN/AInga strider.
MuscleBeltN/AÖkar HP med 50%
OfferringN/ADu slår 4 attacker varje runda, 8 med två vapen.
Peace Ring3000Skyddar mot Muddle och Berserk.
Pod BraceletN/AKastar automatiskt Safe och/eller Shell.
Rage RingN/AUmaros attacker gör mer skada.
Relic RingN/AKaraktären får undeads färdigheter men inte zombie.
RibbonN/ASkyddar mot statusförändringar.
Running Shoes7000Kastar automatiskt Haste i strid.
Safety BitN/ASkyddar mot direkt dödande magier.
Safety RingN/ASkyddar mot direkt dödande fysiska attacker.
Sneak Ring3000Locke blir bättre på att stjäla.
Sniper Sight3000Du missar aldrig med en attack.
Sprint Shoes1500Du kan gå omkring snabbare.
Star Pendant500Skyddar mot Poison.
Thief GloveN/AÄndrar “Steal” till “Capture”.
TintinabarN/ADu återfår HP för varje steg du tar.
True Knight1000Karaktären skyddar de med låg HP I strid.
Wall Ring600Kastar automatiskt Reflect I strid.
White Cape5000Skyddar mot Mute och Imp.
Zephyr Cape7000Du hoppar undan attacker enklare.