image/svg+xml Ta mig upp
17 Jan 2015

Välkommen till FFXII Universe

En krigare tar svärdet i hand, håller en sten mot bröstet

Tynande minnen inristade i svärdet

Inövad skicklighet under förtroende till stenen

Historien berättas av svärdet och fortsätts av stenen

Nu, låt historien berättas…

Detta är historien om en värld kallad Ivalice.