image/svg+xml Ta mig upp

Espers

För att kunna få Espers i FFXII så måste man först besegra Espern där han/hon finns. Man måste även, precis som med vapen och rustningar öpnna upp dem i License Board. Men det är bara en öppnar upp Espern i dennes License Board som kan frammana. Så om Vaan öppnar upp Belias är det bara han som kan använda denne. När man senare ska använda sig av denna så tar den precis som med Quickening Mist Charges. Ju starkare Esper, desto mer Mist Charges för att kunna frammana den.

När man frammanar Espern försvinner likt FF-X dem andra i Partyt och kvar blir Espern och frammanaren. Espern kan inte kontrolleras då denna har egna Gambits att följa efter. Beroende av Esperns kvaliteter skiftar frammanarens uppgifter, om Espern är fysiskt stark så blir då frammanarens uppgift att försöka hela och “buffra” Espern medan om Espern är bra i magi att försöka vara som en sköld åt denne. Så försök vara taktisk i dina val när du öppnar upp Espers på License Board.

Espern fungerar precis som en vanlig karaktär (en stark sådan) med HP, MP, Vitality stats o.s.v. Men den dismissas automatiskt efter 90 sekunder, HP mätaren når noll, om frammanaren HP mätare når noll, om du själv dismissar Espern, du rider på en chocobo, du teleporterar genom en crystal, att du går på Strahl eller när specialattack är utförd.

Alla Espers har en attack liknande Limit/Overdrive som dem anfaller med när vissa “certifikationer” har uppnåtts. Ofta att dem har lite tid kvar eller att deras HP börjar bli låg. Men det finns vissa som du kommer få jobba rätt hårt för, för att dem ska uppfyllas. Vilken fiende attacken går mot beror på den Esperns Gambit men oftast skadar attacken också fienderna runt omkring.

Likt i FF-X igen, levlar inte Espers själva utan följer sin frammanares level. Så om Vaan är i level 50 och frammanar Belias blir då Belias automatiskt också level 50.

Tack till Seifer_Almasy för inskickad info på dessa sidor.