image/svg+xml Ta mig upp

Cuchulainn

Var: Garamsythe Waterway
Cost: 50 LP. Mist Charge level: 2
Absorberar:
Svag mot:
Halverar skada från alla element.
Permanent buffrar: Reflect, Protect, Shell, Bravery, Libra
Support abilities: Penetrate Reflect, HP Full Attack Up (skadar mer när HP mätaren är max), Counter, Counter Rate Up (chansen att countra är större),ignorerar terräng och väder effekter