image/svg+xml Ta mig upp

Guiden – del 7

Ridorana Cataract

Väl på plats vid foten av denna enormt höga byggnad mitt ute i havet så ska du springa rakt fram och sen ta av åt höger. Du kommer då att vara inne i en byggnad, eller snarare ett stort rum. Ta här vänster och sen vänster igen så kommer du in i en smal korridor som leder till en Urn med en karta i. Fortsätt sen nordöst ute ur byggnaden. När du ser en Save Point så ta det försiktigt för längs kanten framför den finns en mängd fällor. Så ta dig till Save Point:en från den högra kanten och sen baksidan av kristallen. Kasta Technick:en Libra för att se fällorna. Efter att ha sparat så fortsätt fram, bara för att stoppas av bossen Hydro. När bossen är besegrad så gå upp för trappan och in genom porten.

First Ascent

Härinne till vänster i den stora cirkeln runt mitten har du en Save Point. Way Stone:n i rummet fungerar inte. Du måste samla in tre Black Orbs och sen sätta dem i de tre pelarna som finns längsmed cirkeln. För att nå alla pelare måste du springa runt i labyrinterna som du når via de två portarna vid sidan av Way Stone:n. Black Orbs får du genom att besegra fiender. De tappar ibland Orbs som du kan plocka upp med X-knappen. Sätt dem i de tre pelarna – Altar of Night – ute i det stora cirkel-rummet runt cirkeln. När alla är fixade så bör du spara och sen kolla kartan för att se en markering på en ny dörr som öppnats. Spring dit och in genom dörren så hamnar ni ute i öknen. Spring upp för kullen till höger och fortsätt uppåt till kullens högsta punkt för att möta Pandemonium.

Efter bossen återvänder du till cirkel-rummet och sparar. Rör sen Way Stone:n för att komma vidare upp i byggnaden. Ta här valfri grön dörr ut. Gå norrut och slå på väggen när utropstecknet dyker upp ovanför din huvudkaraktärs huvud. Väggen rasar ihop och du kommer åt en kista. Det finns flera liknande väggar i resten av denna byggnad. Spring nu upp för en trappa för att stöta på två stycken Brainpans. När du besegrar en sådan så kommer en liten del av en bro att byggas någonstans. När du besegrat tillräckligt många så kan du passera bron och ta dig vidare. Jag beskriver här vart man vanligen stöter på Brainpans, men det händer att de dyker upp på andra ställen, eller inte alls där jag skrev att de skulle komma. Men oftast är de rätt trofasta till sina platser.

Efter att ha sänkt dina första två Brainpans så ska du fortsätta uppåt. Du ser nu den bro du håller på att bygga genom att besegra Brainpans. Besegra den Brainpan som står precis bredvid bron för att lägga till ytterligare en del. Spring upp för trappan så hittar du en till Brainpan i rummet till vänster. Utanför rummet bakom ett hörn finns ytterligare en Brainpan. Spring sen ner och över den nybyggda bron.

Second Ascent

Fortsätt upp för trapporna så når du den 17:e våningen. Nu tänkte jag vara lite mer kortfattad i mina beskrivningar och bara säga på vilka våningar du hittar Brainpans, samt hur många. Vilken våning du är på visas under din Battle Map uppe i det högra hörnet. På våning 20 finner du två Brainpans, en på våning 21, och tre på våning 25. En ny väg öppnas nu med den bro du “byggt”, via den kan du komma upp till våning 28.

På våning 28 är det tomt, men på nästa våning lurar två Brainpans. Framöver så får du se upp för vilken färg fienderna har. Brainpans har ju grön rök ovanför huvudet. Men ser du några med röd rök så är de en Deidar och om du besegrar en sån så tas en del av den bro du bygger bort. Det kommer dock tillbaks Brainpans så du är inte fast för alltid. Så spring bara förbi Deidars med R2-knappen intryckt. När en bro är färdigbyggd så kan du besegra Deidars eftersom de då bygger en annan bro åt dig, en bro som leder till hemliga platser. Detta är dock något du får utforska på egen hand. Din första Deidar möter du på våning 30 bakom en dörr. Upp för en trappa vid en röd dörr på våning 30 brukar en till Brainpan lura. Två Brainpans finns på våning 31 bortanför en Deidar. Nu är bron vidare färdig.

Nästa del har en bro på våning 35 som kräver att du besegrar 10 stycken Brainpans. Du finner en på våning 32, två stycken på våning 34, och tre stycken på våning 35. Spring sen runt mellan våning 34 och 35 för att Brainpans ska komma tillbaks, gör så tills bron är färdig. Ta dig sen upp till våning 36 där du finner två Brainpans. På den 38:e våningen finns en Brainpan till, och två till lurar på våning 40 i ett rum. Uppe på den 42:a våningen finns en till, och ytterligare en i ett rum på våning 46. Bron på våning 46 är nu färdig. Spring upp dit och in genom en dörr där du kan spara. Ta av åt sydväst genom en dörr till våning 49. Här ska du springa till en väldigt stor dörr som leder in till en boss: Slyt.

Med ytterligare en boss sänkt så gå ut genom den andra dörren och upp till en Way Stone. Följ cirkeln runt runt till den västra sidan där en Save Point finns. Runt cirkeln finns fyra dörrar med en motsvarande pelare på andra sidan gången. Alla dörrar leder till samma ställe. Men vilken du väljer är inte det lättaste då en förmåga kommer att berövas dig för en tid framöver. Dörrarna avslöjar själva vilken förmåga de kommer att stänga av för dig. “Wealth” stänger av alla Items, “Steel” alla vapen, “Magicks” alla magier, och slutligen “Knownledge” som stänger av din Battle Map. Jag tycker valet är rätt enkelt, Battle Map är man ju inte beroende av, och SELECT-kartan finns ändå alltid till hands. När du valt din dörr så aktivera pelaren mittemot dörren för att dörren ska börja lysa rött. Du kan nu gå in där.

Oavsett vilken dörr du valde så gå upp till våning 61. Vägen upp till den 62:a våningen finns på två ställen på denna våning. Dels åt sydväst och dels åt nordöst. Leta dig dit genom myllret av små rum och korridorer. Uppe på våning 62 så finns trappan uppåt i den sydöstra delen. På våning 63 har du trappan till nästa våning i den nordvästra delen, men för att komma dit måste du slå sönder en vägg. Här uppe, på våning 64, kan du spara. Ta sen trappan upp i den sydvästra delen av våningen. På den 65:e våningen hittar du en dörr som leder till ett till stort rum, där väntar Fenrir.

Lämna nu rummet och fortsätt. Du kommer efter en korridor ut till en röd dörr. Aktivera sen den pelare som representerar den förmåga du förlorat. När du gjort det så får du tillbaks förmågan och kan ta hissen i mitten av cirkeln till våning 67 och spara. Där rör du Way Stone:n och hamnar på våning 80.

Third Ascent

Nu har du kommit till den tredje delen av denna höga labyrint. Här ska man teleportera sig runt via olikfärgade sigil i form av lysande pelare. Först ska du springa upp och röra vid “Black Sigil”. Sen följer du gången, när det svänger av så ska du gå in i hörnet vid sidan och slå på väggen för att komma åt en kista och “Green Sigil” som du ska röra vid. Om du har Libra så ser du en fälla runt kistan, men det är en Manatrap som ger dig HP. Ta valfri korridor vidare och slå dig genom två väggar för att komma ut på andra sidan. Här rör du vid “Red Sigil”. Du teleporteras nu vidare men hamnar vid två Aeronites som kan vara lite svåra, främst eftersom de flyger. Thundara eller starkare fungerar bäst. När du besegrat dem så ser du fyra sigil av olika färg och alla har samma namn. De motsvarar den förmåga du offrade tidigare. Gul för Items, Lila för Magicks, Vit för vapen, och Rosa för din Battle Map. Rosa och lila är rätt lika, lila är den som står närmast det vita sigilet.

Efter teleporteringen så ta av åt höger och gå till den nordligaste delen av plattformen. Slå där sönder väggen och rör vid ett blankt Sigil. På våning 88 så ta hissen till våning 90, där hinner Hashmal, bringer of order ifatt er. När han besegrats så ta dig upp till den 98:e våningen (det finns inga fiender på vägen) där du även kan spara. Passa nu på att gå igenom dina LP, Gambits och utrustning (glöm inte licensen för Hashmal) för när du rört vid Way Stone:n så kommer du att få möta Judge Gabranth, och efter honom Dr. Cid och Famfrit, the Darkening Cloud tillsammans – utan paus!