Bilder

Vi har nära 300 bilder från spelet här på FFU. Vi valde att slänga alla de bilder vi hade uppe förut och ersätta dem med helt nya bilder (några enstaka gamla är kvar, de som var bra). Flera av bilderna är alltså från den japanska versionen av spelet, med japansk text.

Alla bilder är indelade i några olika kategorier. Välj någon av dessa här nedan för att komma åt själva bilderna. I kategorin “Övrigt” så finns flest bilder. Den innehåller mycket bilder på dialog och utforskning som ej är i strider.

Navigation: