image/svg+xml Ta mig upp

Bilder

Vi har nära 300 bilder från spelet här på FFU, de har samlats från spelets tidiga utveckling till efter det släpptes. Flera av bilderna är från den japanska versionen av spelet, med japansk text.

Alla bilder är indelade i några olika kategorier. Välj någon av dessa här nedan för att komma åt själva bilderna. I kategorin “Övrigt” så finns flest bilder (den innehåller alla bilder på dialog och utforskning som ej är i strider).