image/svg+xml Ta mig upp

Nybörjarhjälp

Här finner ni en kort introduktion till spelet och hur alla saker fungerar. Även om du spelat spelet länge så råder jag dig att snabbt kolla igenom denna sida för att se hur allt fungerar. Ofta händer det att man missar något.

Striderna

Man är upp till fyra karaktärer åt gången. Du kan dock aldrig styra fler än tre åt gången, den fjärde är en gäst som du inte kan påverka, och de följer er bara under storyns gång. Striderna är nu inte separata utan alltid när du är ute på fältet så ser du fiender och kan välja att slåss eller undvika dem – förutsatt att de inte får syn på dig först.

Du väljer att styra en av dina karaktärer, de andra följer efter dig. Byt karaktär genom att trycka upp eller ner på styrkorset och sen välja mellan de du har. Du kan när som helst byta vem du vill styra. Du kan också trycka på -knappen för att ta upp menyn och byta runt mellan dina karaktärer under valet “Party”, dock kan du inte byta ut de med rödfärgat namn för de är satta som mål av en attack eller magi. Du kan inte heller ha fler än tre karaktärer ute samtidigt.

När det blir strid så tänker de andra, som du ej styr, själva och attackerar. Man kan styra hur de agerar med hjälp av så kallade Gambits som förklaras lite mer nedan. Om Gambits inte är på så måste du styra dem själv. Du väljer mellan vems meny du vill se med styrkorset åt höger eller vänster. Om du ger någon som har Gambits aktiverat ett kommando så kommer det kommandot att gå före. På detta vis kan du göra så att striderna blir mer som i de gamla spelen.

“Active Time Event”-mätaren är kvar och den ska laddas upp innan man får slåss. Det nya stridssystemet är dock omdöpt till “Active Dimension Battle”, ADB, och syftar på friheten i striderna. När mätaren är full så utförs det man satts att göra och man kan sen göra något nytt. Magier tar oftast längst tid medan Items går väldigt snabbt. Om du utför något Mist-kommando så utförs det direkt.

Färgen är din varning

I strid när du tryckt på -knappen och ska välja mål så kan namnen på fienderna ha olika färger. Oftast är namnet vitt, vilket inte betyder något alls, fienden är på samma nivå som du och ska kunna besegras utan större problem. Är fiendens namn gult så är det dock lite svårare och ni kan få problem om det blir för många fiender. Är namnet rött så bör du springa för glatta livet, dessa fiender är mycket starkare än dig.

Att fly

För att fly en strid så håll inne -knappen och spring bort. Oftast måste du lämna det nuvarande området för att lyckas fly helt, och ibland faller någon av dina kamrater på vägen.

De färgade linjerna – era mål

När du strider mot många fiender så se till att välja rätt mål. Det är t.ex. alltid smartare att slå ut en fiende i taget än att försöka ta dig an alla samtidigt. Den blåa bågen från dig visar vem du kommer attackera, en grön båge betyder att någon kommer att helas. En röd båge betyder att fienden har dig som mål, en lila betyder att fienderna helar varandra. Den utvalda karaktärens namn blir dessutom rött om den är måltavla för något, till och med då du kastar t.ex. Cure på den. Du kan inte byta ut “måltavlor” utan får vänta tills de är fria.

EXP och LP

När en strid är slut så spelas ingen fanfar och ingen meny visas. Utan man ser vad den besegrade fienden har tappat och får även då EXP och LP. Den EXP som visas är den varje karaktär får (gäster räknas inte). Ju färre du har i ditt party desto mer EXP får de, eftersom de inte har så många att dela med sig till. LP tjänas dock lika mycket oavsett hur många ni är, även de som inte är med på stridsfältet får lika mycket LP, dock får de inga EXP.

Loot – så man tjänar Gil i FFXII

Loot är en del av de föremål som fiender tappar. Ibland tappar fiender vanliga föremål du kan använda, som Potions och Phoenix Downs. Men oftast tappar de skräp – Loot. Dessa ska du alltid sälja på närmaste butik för att tjäna stora summor Gil. Du kan sälja alla sorters Loot för de är värdelösa för dig – utom Teleport Stone! Dessa ska du spara för de kan du senare använda för att teleporterar dig runt mellan alla platser du besökt via orange-färgade Save Points.

Chains

Chains är något du kommer stöta på tidigt. En Chain skapas då du besegrat minst två fiender av samma typ. De måste inte ha samma namn, t.ex. kan du besegra olika typer av vargar och ändå få en Chain. Ibland dyker texten “Chain Level” upp på skärmen. Du får då bättre “Loot” av fienderna, och oftare. Ju högre du bygger din Chain Level desto bättre saker får du, ibland kan du till och med återfå lite HP och MP du du plockar upp Loot vid höga Chains. Din Chain bryts om du besegrar en fiende av en annan typ, eller om du rör en Save Point (oavsett om du sparar eller ej).

Återfå MP

Du återfår konstant lite MP så länge som du springer ute på ett stridsfält, även om du är mitt inne i en strid. Så se till att röra på dig!

Bazaar

Alla affärer har valet “Bazaar”, innehållet är samma oavsett affär. När du säljer Loot så kan nya föremål byggas och läggas upp för försäljning i Bazaar. De nya föremålen är paket som bara kan köpas en gång. Oftast tjänar man på att köpa saker i Bazaar. Vilka saker som säljs där styrs av vad du säljer för Loot.

Gambit-systemet

De karaktärer man inte styr agerar själva i strid. Vad de gör under strid styrs av ett så kallat Gambit-system. Varje karaktär har ett antal tomma Gambit-rutor. På varje kan man sätta ett kommando som berättar hur denne agerar i strid. Man kan via sitt License Board skaffa fler Gambit-rutor. Och i Gambit-affärer kan man köpa nya Gambit-villkor. Ett Gambit-kommando kräver att man först sätter ett villkor, och sen ett resultat. Varje Gambit-kommando utförs uppifrån och ner i karaktärens lista, så lägg dem rätt!

Ett exempel på ett Gambit-kommando är att man kan välja att en karaktär ska anfalla den svagaste fienden, hela alla med låg HP, återuppliva de som dör, eller kasta Ether på de med låg MP. Ni som spelat Kingdom Hearts vet på ett ungefär hur detta kommer funka, men Gambit-systemet är långt mer kraftfullt.

Kistor

Du kommer att stöta på en stor mängd kistor och krukor i spelet. Innehållet i dem är alltid slumpmässigt valt. Det kan antingen vara värdelösa föremål eller Gil. har du tur så får du rätt mycket Gil, eller ännu hellre riktigt bra utrustning eller vapen. Med Accessorien “Diamond Armlet” utrustad så kommer ni att få bättre saker. Kistor kommer tillbaka efter att du lämnat området.

Mist Charges

För att kunna åkalla Espers och utföra Quickenings så behövs en Mist Charge. Du får en Mist Charge då din MP är full, och den försvinner om MP:n sjunker under max-värdet. Du kan få Mist Charges först då du har fått din första Quickening, eller din första Esper. När du skaffar din andra Quickening så kan du ha en till Mist Charge och din MP-mätare delas i mitten och max-MP fördubblas! För varje del av MP-mätaren som du fyller så får du en Mist Charge. Du kan som max ha tre Mist Charges, det är då du skaffat alla karaktärens Quickenings.

Quickenings

Quickenings återfinns i stridsmenyn under kommandot “Mist”. En Quickening kan bara utföras då man har en Mist Charge (se ovan). Din första Quickening kräver en Mist Charge, den andra två, och den sista tre (per karaktär).

När en Quickening utförs så har man fyra sekunder på sig att länka in en annan, eller samma, karaktärs Quickening. Under en Quickening så ser man nere till höger namnet på alla som har en Quickening. Är namnet grått så saknar de en Mist Charge, visas namnet i vitt så visas även den knapp (, , eller ) du ska trycka på för att utföra dennes Quickening efter nuvarande karaktär. Om det står “Mist Charge” istället för namnet på någons Quickening så betyder det att du kan få en Mist Charge genom att trycka på knappen, detta händer slumpvis så utnyttja chansen att få en gratis Mist Charge och utför sen direkt den karaktärens Quickening. Om alla namn är gråa så kan du trycka på -knappen för att försöka slumpa fram en Mist Charge till någon. Du kommer då få trycka två gånger på den karaktärens knapp – först för att få en Mist Charge, och sen för att utföra dennes Quickening. För att inte tappa värdefull tid så hamra snabbt på knappen från det att det stod “Mist Charge” tills även Quickening:en är vald.

När den första Quickening:en är över så tar nästas vid. Tiden är nu kortare men du kan fortsätta länka ihop Quickenings för att göra ännu mer skada. När du utfört tre stycken på rad så kommer specialattacken “Inferno” att utföras efter alla dina Quickenings. “Inferno” gör stor skada på alla fiender i närheten, en Quickening skadar normalt bara ett mål. Det finns ingen gräns på hur många Quickenings du kan länka ihop, det gäller bara att vara snabb på R2-knappen och övriga knappar.

En Quickening måste läras på License Board:et. Du kan se vart de finns genom gå runt på brädet och markera alla tomma rutor. De finns för det mesta i alla hörn. Alla karaktärer har tre Quickenings. Varje Quickening-ruta på ditt License Board öppnar upp nästa Quickening åt den karaktären. Så det spelar ingen roll vem som tar vilken Quickening-ruta. Dock försvinner den rutan sen för alla andra, men det finns rutor så att alla kan få alla sina Quickenings – 18 stycken.

Magick

Magick är magi! Det finns här ett antal olika gamla och nya kategorier. White Magick är till för helande, Black Magick för att göra skada. Green Magick är beskyddande magier så som Protect, Shell, etc. Time Magick är magier som påverkar tiden, så som Haste, Slow, etc.

Magierna delas även upp i olika typer. Typerna är: Light, Fire, Water, Wind, Earth, Ice, Thunder och Dark. Varje typ har sina egna styrkor och svagheter. Till exempel är Light väldigt effektivt mot Dark.

Espers

Espers är spelets summons. Ni som spelat FFVI känner igen namnet. Espers dyker upp under kommandot “Mist” i stridsmenyn. Välj där valet “Summon” och sen namnet på din Esper om du har minst en Mist Charge. När man åkallat en Esper i strid så försvinner alla utom åkallaren, och den kommer sen att gå bredvid dig i en och en halv minut och slåss. Den försvinner om åkallaren dör, om tiden tar slut, om den utför sin specialattack (utförs slumpvis), eller om den själv dör. Du kan gå från rum till rum med den.

Det är bara en enda som kan lära sig varje Esper. En plats öppnas upp på ert License Board varje gång ni fått en ny Esper. Välj vem som ska lära sig den, och den försvinner sen för alla andra – nästan precis som med Quickenings. Det är bäst att lära ut Espers till de som inte använder så mycket MP, för de kommer oftast att ha en Mist Charge redo. Olika Espers kräver olika många Mist Charges, upp till tre stycken.

License Board

Detta är systemet som används för att utveckla dina karaktärer. Det är som ett stort schackbräde (se våra Meny-bilder) som man flyttar runt sina karaktärer på. Brädet är delat i två delar, en övre – för olika stridskommandon – och ett undre – för vapen och utrsutning. Varje del har olika typer av rutor – Magicks, Technicks, Accessories, Augments (permanenta förbättringar), Armors, Weapons, Quickenings och Espers – alla med en egen färg som kännetecknar typen av rutan. Varje ruta kostar ett visst antal LP (License Points) att låsa upp. Att låsa upp en ruta gör att man lär sig just den förmågan eller får använda en viss typ av Magick, vapen eller utrustning. Efter detta så kan man komma åt angränsande rutor. Det är med andra ord ganska likt systemet i FFX med Sphere Grid.

För att kunna kasta en ny Magick måste du först köpa den i en affär. Den finns då tillgänglig för alla i ditt team för alltid. Varje karaktär som sen vill kasta magin måste sen låsa upp licensen på License Board:et. Detsamma gäller Technicks. Gällande vapen och utrustning så måste även deras licenser låsas upp, men där behövs ett exemplar av varje vapen eller utrustning för varje som vill utrusta det. Som ni kanske märker så är det oerhört dyrt att bygga upp sina karaktärer i FFXII.

License-tips

Från början har alla en viss inriktning på sitt License Board. Basch kör med tyngre rustningar och svärd, Fran med pilbåge, osv. Försök att tidigt välja en inriktning på dina karaktärer och följ den sen så hårt du kan. Magiker ska köra med lätt eller magisk rustning, som vapen ska de använda stavar. Någon med avståndsvapen är jättebra som helare också, men där kan du satsa lite extra på att de ska göra mycket skada. De som ska gå i närstrid ska ha bra vapen så som svärd, yxor, etc, samt tunga rustningar.

Alla bör kunna enklare White Magick, i alla fall Cure, Esuna, osv. I övrigt är det bra att göra några till enbart magiker som riktar in sig på offensiv magi (Black, Arcane, etc) eller understödsmagi (White, Green, etc). Accessories-området kommer alla att få gå runt i, likaså Augments-området (övre delen, nedre vänstra området). Detta område ger er en mängd extremt kraftfulla permanenta förbättringar, så som mer HP, Magick kostar mindre MP, attacker utförs snabbare, lättare att undvika attacker, Potions helar mer, osv. Detta område är definitivt prioritet ett för alla att utforska.

På det övre brädet nere till höger finns ett område med Technicks. Det kan du nästan glömma, i alla fall till senare i spelet. Technicks så som Steal och Charge är bra att ha, men övriga är inte prioriterat. Dels kostar det mycket LP att skaffa dem, och dels kostar det mängder av Gil att köpa dem.

Gällande allt med utrustning så spendera inte dina LP fören du vet vad du ska köpa och har råd med det. Gå inte runt i onödan. Till exempel om du redan har en Accessorie som kräver “Accessories 3” utrustad så bry dig inte om att spendera LP på “Accessories 1” och 2. Skaffa dig inte heller Licenser du inte kommer använda på den gubben. Gambit Slots kan du också vänta med att öppna upp, i början klarar man sig länge med tre, max fem, Slots öppna.

Hunts

För att tjäna pengar och extra Items kan man ge sig ut på Hunts. I Sandsea och i Hunt Club (där Montblanc håller till) i Rabanastre så kan man hitta nya Hunts. När man läser om olika Hunts så accepterar man först en, eller flera. Efter det måste man hitta och prata med den som satt upp belöningen, en karta visar dig vart. Du ska sen leta upp objektet du ska besegra och sen besegra det, oftast i närheten av den som ger belöningen. Personen berättar alltid i vilket område objektet finns, och på den lilla kartan visas de som lite större röda prickar. Besegra ditt mål och återvänd sen till personen som utfäst belöning för att få den.

När du utfört några Hunts så öppnas nya upp, så kolla tavlan i Sandsea, och prata med Montblanc, efter varje gång för att se om det har kommit några nya. Ju fler du öppnar upp desto svårare blir uppdragen, men belöningen blir mycket bättre. Man kan acceptera hur många Hunts åt gången som helst, så se till att göra detta på alla även om du just då inte tänker jaga något.

Udda monster

Ibland stöter man på fredliga monster. De har gröna HP-mätare ovanför sina huvuden. De kommer bara att anfalla dig om du först slår dem. Du kan antingen strunta i dem eller besegra dem för lite EXP och LP.

Sen har vi de sällsynta fienderna, kallade “Rare Game”. De dyker slumpvis upp på utvalda platser och är oftast väldigt svåra att besegra första gången man är där.

Utrustningstyper

Det finns väldigt många olika typer av utrustning och vapen, alla med olika styrkor och svagheter.

Om vi börjar med vapen så har vi standardvapen som är Swords, Spears och Crossbows. De fungerar som normalt och gör vanlig skada.

Sen har vi projektilvapen som ignorerar fiendernas försvar, det är Guns och Measures.

Gruppen Fast Weapons ökar skadan med värdet på karaktärens Speed-attribut. Dessa vapen är Daggers, Ninja Swords och Bows.

Vidare har vi Magick Weapons som gör skada efter karaktärens stryka i magi, de är Katana, Staves och Maces.

Striking Weapons gör olika skada varje gång, allt ifrån väldigt låg till extremt hög. De är Axes, Hammers, och Hand-bombs. Av vad jag märkt så tycker jag att dessa vapen överlag gör mer skada än vanliga vapen, trots att de ibland gör bara ett fåtal HP i skada.

Sista gruppen är Magick Resist Weapons som bara består av Poles. Deras skada bestäms av målets Magick Resist och gör därför mycket skada på de med lågt sådant försvar.

Dessutom har vissa vapentyper ytterligare fördelar och egenheter. Daggers, Ninja Swords och Katanas har fördelen att de är mycket enklare att få Combos med. Och Crossbows, Bows, Hand-bombs och Guns har fördelen att kunna användas på avstånd. Vissa vapen betecknas dessutom 2H eller 1H, detta står för hur många händer som behövs för att använda dem. Om du utrustar ett skjutvapen så används den andra handen till att hålla ammunitionen, annars så är andra handen tom. Nackdelen då är att man inte kan ha en sköld, men oftast är tvåhandsvapen mycket kraftfulla.

Med rustningar så är det enklare, för där finns det bara tre typer: Light Armor, Mystic Armor och Heavy Armor. Light Armor är lätt men inte så stark och passar för alla som står på avstånd. Mystic Armor är väldigt bra för de som använder mycket magier, till exempel helare och andra magiker. Heavy Armor är gjord för de som får mycket stryk, alltså de som står längst fram och slåss mot alla fiender. Hjälmar (och hattar) räknas in till rustningar.

Accessories finns det en uppsjö av, men det är bara en enda typ. Man kan bara utrusta sig med en enda Accessorie. Även sköldar finns bara av en typ, men kan bara utrustas om man har en hand ledig.