image/svg+xml Ta mig upp

Famfrit

Var: Pharos at Ridorana
Cost: 90 LP. Mist Charge level: 3
Absorberar: Water
Svag mot: Fire
Immun mot skada från övriga element.
Permanenta buffrar: Protect, Shell, Libra
Support abilities: