image/svg+xml Ta mig upp

Ultima

Var: Giruvegan
Cost: 90 LP. Mist Charge level: 3
Absorberbar: Holy
Svag mot: Dark
Immun mot skada från övriga element.
Permanenta buffrar: Reflect, Protect, Shell, Haste, Libra
Support abilities: Penetrate Reflect, charge upp din MP mätare direkt när den når noll