image/svg+xml Ta mig upp

Chaos

Var: Necrohol of Nabudis
Cost: 90 LP. Mist Charge level: 3
Absorberar: Wind
Svag mot: Earth
Immun mot skada från övriga element.
Permanenta buffrar: Reflect, Haste, Faith, Libra
Support abilities: Ignorerar targets VIT vid status attacker, Penetrate Reflect