image/svg+xml Ta mig upp

Zalera

Var: Barheim Passage
Cost: 25 LP. Mist Charge level: 1
Absorberar: Holy.
Svag mot:
Immun mot skada från övriga element.
Permanenta buffrar: Libra
Support abilities: Ignorerar targets VIT vid status attacker, behöver bara hälften av det egentliga MP behovet, Penetrate Reflect