image/svg+xml Ta mig upp
07 Apr 2007

6 nya bosstips

Strategier för att besegra sex ytterligare bossar är nu upplagt. Så nu har alla bossar ni mött i vår guide bra strategier upplagda.