image/svg+xml Ta mig upp

Girtablulu

Kräver: Summoner Ability “Summoning Lvl 1” (Jobb Lvl 1)
Kostar: 40 MP
Element: Earth (jord)

Denna får man lära sig samtidigt som man får Summoner Asterix.