image/svg+xml Ta mig upp

Special Moves

Att bemästra sina Special Moves är A och O för att klara av de tuffare striderna!

Fås genom Special Moves shop i Norende. Riv blockaden norrut från där du startar och uppgradera sen affären du finner där. Till vänster från starten har du också en blockad, riv den så kommer du åt Special Move Parts-affären som du också kan uppgradera.

Parts – olika effekter du kan lägga på din attack. Ju mer du uppgraderar denna butik, ju starkare extraeffekter låser du upp till alla dina specialattacker. Se till att gå in i menyn varje gång och “utrusta” dem på just de vapen dina gubbar använder.

Special Moves – Låser upp en specialattack för ett visst typ av vapen. Dessa är jätteviktiga att börja låsa upp så fort du får tillgång då det hjälper dig enormt mot bossarna i sidouppdragen (Sub Scenarios).

Finns många fler butiker i byn för saker relaterat till specialattacker, så se till att låsa upp allt.

Attackerna gör skada (eller helar eller liknande) mer än vanligt. Dessutom får alla i laget en bonus för några rundor i striden. Bonusen kan vara att de gör mer skada, helar mer, blir snabbare, eller liknande. Du hör på den nya musiken som spelas hur länge en sån bonus sitter i. Men om du innan musiken återgår till det normala igen startar en ny specialare så förlängs effekten från den första specialaren och du får bägge bonusarna samtidigt. Så gör stora kombos med flera specialare tätt efter varandra!

Varje vapen har sin egen specialare. Alla med den vapentypen kan använda den. Hur det aktiveras står på “Specials” i menyn. T.ex. hela 10 gånger i strid eller gör skada 10 gånger. Efter att detta “krav” är uppfylt dyker “Special” upp i menyn inne i striden, då är det bara att välja att utföra detta.

Parts (0 till 4) bestämmer du själv från tillgängliga delar du fått från Norende. Det är fyra olika delar att anpassa per attack beroende på typ. T.ex. fysisk attack kan få en statusförändrings-part utöver en vapen element-part. Du kan alltså ge Poison och Fire-skada på ett anfall med en kniv, för exempel.