image/svg+xml Ta mig upp

Kapitel 1

Välkommen till spelets första kapitel!

 • Spring söderut genom öknen och nå Ancheim
 • Handla bland allt nytt
 • Ta dig uppåt till höger i staden för att träffa på kungen
 • Gå in till kungen och prata
 • Ny teknik: Sub-scenarios
 • Nytt Sub Scenario: Theif & Merchant (hur får man Theif och Merchant?)
 • Lämna Ancheim
 • Gå söderut till Wind Temple
 • Gå in och ta av åt höger på första våningen för en trappa ned
 • Du kan bara ta en väg vidare då alla alternativ rasat igen, så bara följ dem
 • Var inte rädd för den stora mannen som står i ett rum på nedervåningen själv, ni pratar bara lite.
 • När du är tillbaks på första våningen så se till att dra i spaken mitt emot en stängd dörr för att öppna den så att du lättare kan komma hit utifrån sen
 • Traveler står vid porten vidare (du behöver ej spara)
 • Gå in till kristallen
 • Lämna templet
 • Ta dig ombord luftskeppet igen (vid bryggan norr om Ancheim)
 • Flyg österut (markerat på kartan) till en liten sjö (vid en skog) att landa i
 • Landa vid bryggan och gå ut
 • Gå in i det lilla huset och prata med mannen
 • Efteråt kan du handla väldigt bra (men dyra) saker av räven vid sidan av huset
 • Lämna huset och gå västerut i skogen (se markering på kartan)
 • Först höger över bro
 • Gå i skogen runt o ner till vänster (längsmed sjön)
 • In i grottan längst väster ut
 • Gå ner djupt i den
 • Traveller i slutet framför skinande sak på golv
 • Undersök den skinande saken för boss
Boss: DragonHP: 7 500
 • Återvänd till gubben
 • Ta dig tillbaka till Wind Temple (flyg till ovanför Ancheim med skeppet)
 • Gå in till Wind Temple och kristallen
 • En liten scen, sen:
 • Tryck nu på X-knappen snabbt tills Airy avbryter dig
 • Support Ability points + 1
 • Scen på skeppet
 • Nytt Sub Scenario: Time Mage & Spell Fencer (hur får man Time Mage och Spell Fencer?)
 • Gå österut till skogen mellan bergen (nordöst om Ancheim)

Kapitlet slut, fortsätt till kapitel 2!